Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python with Open() Kullanımı

Python with Open() Kullanımı

admin admin - - 23 dk okuma süresi
215 0

Python programlama dili, dosya işlemlerinde oldukça kullanışlı bir yapı sunar. Bu işlemleri gerçekleştirmek için Python’da Open() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon ile dosyalar açılıp okunabilir, yazılabilir ve farklı işlemler yapılabilir. Dosyaların açılması için kullanılan modlar, “r” (okuma), “w” (yazma), “a” (mevcut bir dosyaya ekleme), “x” (yeni bir dosya oluşturma) gibi farklı şekillerde belirlenir.

Open() fonksiyonunun farklı modlarına göre farklı işlemler yapılabilir. Dosyaların okunması için kullanılan read() fonksiyonu, dosyalara veri yazmak için kullanılan write() fonksiyonu, dosyalarda arama yapmak için kullanılan seek() fonksiyonu ve diğer işlemler için kullanılan farklı fonksiyonları da mevcuttur. Open() fonksiyonu ile dosyalarının açılması, işlemlerin yapılması, dosyanın düzenlenmesi ve kapatılması gibi işlemler de gerçekleştirilebilir.

 • Open() fonksiyonu ile dosyaların açılması ve kapatılması işlemleri gerçekleştirilebilir.
 • read() fonksiyonu ile dosyalar okunabilir ve veriler işlenebilir.
 • write() fonksiyonu ile dosyalara veri yazılabileceği gibi, ekleme ve silme işlemleri yapmak da mümkündür.
 • Dosyaların farklı modlarında farklı işlemler yapılabilir ve dosya işlemleri de gerçekleştirilebilir.

Python programlama dili ile Open() fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir. Bu sayede dosya işlemleriniz kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir metin dosyasını açarak içeriğini okuyabilir veya yeni bir dosya oluşturarak verilerinizi buraya kaydedebilirsiniz. Open() fonksiyonu, dosya işlemlerinde önemli bir araçtır ve bu nedenle Python programlama dilini öğrenmek isteyenlerin temel konularından biridir.

Open() Fonksiyonu

Python’da dosya işlemleri yapmak için open() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, belirtilen dosyayı açar ve kullanıcının dosya üzerinde işlem yapmasını sağlar. Open() fonksiyonu kullanılarak dosya açılırken farklı modlar belirlenebilir. Kullanıcılar, dosya açılırken hangi modun kullanılacağını belirleyerek dosyaya erişim izinlerini kontrol edebilirler.

Açılacak dosyanın yolu ve dosya adı open() fonksiyonuna parametre olarak verilir. Varsayılan olarak, fonksiyon, dosyaları salt okunur olarak açar. Ancak belirtilen parametrelerle dosya açma modu değiştirilebilir. Bazı yaygın olarak kullanılan modlar şunlardır:

 • ‘r’: Salt okunur olarak açar. Bu, varsayılan moddur ve dosyayı sadece okuma izni verir.
 • ‘w’: İlk önce dosyayı siler ve yeniden yazma işlemi için açar.
 • ‘x’: Dosyayı yalnızca yazma işlemi yapmak için açar. Dosya zaten varsa hata verir.
 • ‘a’: Dosyayı yazma işlemi için açar ve dosya zaten varsa, dosya sonuna ekleme yapar.
 • ‘b’: İkili modda açar. Image, ses vb. dosyaları okuma ve yazma işlemleri için kullanılır.
 • ‘t’: Metin modunda açar. Varsayılan moddur ve metin dosyaları için kullanılır.

Kullanıcılar, open() fonksiyonu kullanarak dosyaları açarken hangi modun kullanılacağını belirleyerek istedikleri işlemi gerçekleştirebilirler. Bu sayede, dosyalara erişim sınırlarını belirleyerek güvenli bir şekilde dosya işlemleri yapılabilir.

Dosya Okuma ve Yazma

Dosya okuma ve yazma, Python programlamasında sıklıkla kullanılan dosya işlemleridir. Bu işlemler, açılan bir dosyanın içeriğinin okunması veya yeni verilerin dosyaya yazılması gibi işlemleri kapsar. Bu dosya işlemlerinde en yaygın olarak kullanılan fonksiyon ise open() fonksiyonudur. Open() fonksiyonu bir dosyayı istenilen modda açmak için kullanılır. Aşağıdaki örneklerde, dosya okuma ve yazma modları açıklanmaktadır:

 • ‘r’ – okuma modu: Dosya, sadece okuma işlemleri için açılır.
 • ‘w’ – yazma modu: Dosya, üzerine yazma işlemleri için açılır. Eğer dosya yoksa, yeni bir dosya oluşturulur.
 • ‘a’ – ekleme modu: Dosya, sonuna ekleme işlemleri için açılır. Eğer dosya yoksa, yeni bir dosya oluşturulur.
 • ‘x’ – oluşturma modu: Dosya, yazma işlemleri için açılır. Eğer dosya zaten varsa, bir hata mesajı gösterir.

Dosya okuma işlemi yapmak için, öncelikle open() fonksiyonu kullanılarak dosya açılır. Daha sonra, read() fonksiyonu kullanarak dosyanın içeriği okunur ve işlemler buna göre yapılır. Aşağıdaki örnek kodda dosya okuma işlemi örneği gösterilmektedir:

file = open('ornek.txt', 'r')data = file.read()print(data)file.close()

Bu kodda, ‘ornek.txt’ dosyası okuma modunda açılır ve dosyanın içeriği ‘data’ değişkenine atılır. Daha sonra, ‘print’ fonksiyonuyla dosya içeriği yazdırılır. Son olarak, dosya kapatılır.

Dosya yazma işlemi yapmak için ise, dosyanın açılması ve write() fonksiyonu kullanarak dosyaya veri yazılması gerekmektedir. Aşağıdaki örnek kodda dosya yazma işlemi örneği gösterilmektedir:

file = open('yeni.txt', 'w')file.write('Bu bir yeni dosya!')file.close()

Bu kodda, ‘yeni.txt’ dosyası yazma modunda açılır ve ‘write()’ fonksiyonu kullanarak dosyaya ‘Bu bir yeni dosya!’ yazılır. Dosya işlemi tamamlandıktan sonra, dosya kapatılır.

Dosya okuma ve yazma işlemleri oldukça önemlidir ve Python’daki dosya işlemlerinin temel yapı taşlarıdır. Open() fonksiyonunun farklı modlarının kullanımı ve dosya okuma ve yazma yöntemleri ile yaptığımız örnekler sayesinde, Python’da dosya işlemleri konusunda daha rahat olacaksınız.

read() Fonksiyonu

Python’da open() fonksiyonu kullanarak bir dosyayı açtığınızda, dosya üzerinde değişiklik yapmak için öncelikle dosyanın içeriğini okumanız gerekir. Bu amaçla kullanabileceğiniz okuma fonksiyonu read() fonksiyonudur. read() fonksiyonu, dosyanın tamamını okur ve okunan veriyi bir string olarak döndürür.

read() fonksiyonu, belirli bir karakter veya satır sayısı belirtmek yerine, dosyanın tamamını okur. Eğer dosyanın içeriği büyük ise, bu fonksiyonun kullanılması bellek sorunlarına neden olabilir. Bu sebeple, büyük boyutlu dosyaların okunmasında farklı okuma yöntemleri kullanılması daha uygun olabilir.

Bir diğer önemli özellik ise, okunan karakterlerin dosyadan silinmesidir. Bu özellik, bir dosyadaki verilerin tekrar tekrar okunması gerektiğinde önemli bir avantaj sağlar. read() fonksiyonu, parametre almaz ve dosyanın sonunda ulaşıldığında aniden durur. Bu sebeple, dosyanın sonuna ulaşıldığını anlamak için eof (end-of-file) karakterinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

read() fonksiyonunun kullanımına ilişkin bir örnek vermek gerekirse;

Örnek Kod Açıklama
with open('ornek.txt', 'r') as f:  data = f.read()  print(data)
Dosya “ornek.txt” okunur ve okunan veri ekrana yazdırılır.

Bu örnekte, open() fonksiyonu ile “ornek.txt” dosyası açılmış ve read() fonksiyonu kullanılarak dosyanın tamamı okunmuştur. Okunan veri, data isimli değişkene atanarak ekrana yazdırılmıştır.

write() Fonksiyonu

Python’da open() fonksiyonu ile açtığımız bir dosyaya veri yazmak için kullanabileceğimiz işlev write() fonksiyonudur. Bu işlev, dosyaya yazı yazarken kullanılabilecek önemli parametreleri içerir. Özellikle, dosyayı açma modu için ‘w’ veya ‘a’ kullanıldığında, write işlemi sadece yeni veriyi yazmakla kalmaz, aynı zamanda var olan verileri değiştirir veya siler.

write() fonksiyonu, iki parametre alır. İlk parametre, dosyaya yazılacak olan veridir. İkinci parametre ise, dosyaya ne şekilde ekleneceğini belirleyen moddur. Örneğin, ‘w’ modu kullanılırsa, dosya silinir ve veri yalnızca yenisiyle değiştirilir. ‘a’ modu kullanılırsa, var olan veri korunur ve yeni veri dosyaya eklenir. Ayrıca, yazı eklendiğinde dosya işlemi sona erdiğinde otomatik olarak kapatılır.

Aşağıda, write() fonksiyonunun kullanımına yönelik örnekler verilmiştir;

 • Dosyaya veri yazarken ‘w’ modunu kullanarak dosyanın üzerine yazılabilir:
 • # "sample.txt" isimli dosyaya veri yazmak için örnek bir kodwith open("sample.txt", "w") as file:  file.write("Bu bir örnek yazıdır.")
 • Dosyaya veri eklemek istendiğinde ‘a’ modunu kullanarak dosyaya ekleme yapabilir:
 • # "sample.txt" isimli dosyaya veri eklemek için örnek bir kodwith open("sample.txt", "a") as file:  file.write("Bu da bir örnek yazıdır.")

write() fonksiyonu, fonksiyonun ardından gelen tüm verileri dosyaya yazmak için kullanılabilir. Ayrıca write() fonksiyonu ile veri yazarken, veriler virgülle ayrılarak da eklenilebilir. Böylece fonksiyon uzun olmadan daha fazla veri dosyaya kolayca yazılabilir.

Dosya İşlemleri

Python’da open() fonksiyonu, dosyaların açılması ve kapatılması gibi dosya işlemlerinin yapılmasına imkan verir. Dosya açma işlemi, dosyanın okunması veya dosyaya veri yazılması gibi işlemler için gereklidir.

open() fonksiyonu, “w” argümanı belirtilerek yeni bir dosya oluşturma işlemi yapar. Bu sayede, dosya oluşturulduktan sonra dosyaya veri yazma işlemi gerçekleştirilebilir. “r” argümanı ile bir dosya açıldığında ise dosyanın sadece okunması mümkündür.

Dosya işlemleri için ayrıca “a” argümanı da mevcuttur. Bu argüman, dosya açıldığında dosyanın mevcut verilerine ek olarak yeni verilerin de dosyaya eklenmesine imkan tanır. “x” argümanı ise, bir dosyanın sadece oluşturulacak olan bir dosya olduğunu belirtir. Dosya, mevcut ise bu argüman ile açılamaz.

open() fonksiyonu aynı zamanda “b” argümanı ile, dosyaların, özellikle de binary dosyaların (resim, video vs.), okunması veya yazılması için de kullanılabilir. “t” argümanı ise, dosyanın text modunda açılması için belirtilir.

Dosyaların silinmesi için, Python’da “os” modülü kullanılarak os.remove() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyona dosya yolu belirtilerek, dosya silme işlemi gerçekleştirilir.

Örnekler ve Uygulamalar

Python’un open() fonksiyonu kullanımıyla ilgili örnek dosya işlemleri oldukça faydalıdır. Bu örnekler, dosya okuma, dosya yazma ve dosya işlemlerini içerir.

Örneğin, bir dosyanın içindeki verileri okumak ve onları ekrana yazdırmak isterseniz, open() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. İlk olarak, dosyayı açın ve after = ‘r’ modunu başlatın. Bu mod, dosyayı okumak için kullanılır. read() fonksiyonunu kullanarak dosyadan verileri okuyabilirsiniz. Okunan bu verileri, print() fonksiyonu kullanarak ekrana yazdırabilirsiniz.

Örnek 1: Dosya Okuma
file = open("ornek.txt", "r")contents = file.read()print(contents)file.close()

Şimdi, yeni bir dosya oluşturmak ve bazı verileri dosyaya yazmak isteyelim. Bu örnekte, dosyayı açmak ve after = ‘w’ modunu başlatmak gerekir. Bu mod, dosyaya yazmak için kullanılır. Dosyaya verileri yazmak için write() fonksiyonunu kullanın. Burada dosyaya yazılabilecek veriler, metinler, sayılar, değişkenler vb. olabilir.

Örnek 2: Dosya Yazma
file = open("yeni.txt", "w")file.write("Bu dosyaya yazılan verilerdir.")file.close()

open() fonksiyonu kullanarak bir dosya açmak, düzenlemek ve kapatmak çok kolaydır. Örneğin, bir dosyanın içeriğini değiştirmek için after = ‘a+’ modunu kullanın. Bu mod, dosyayı okuma ve yazma yeteneği sağlar. Dosyayı düzenledikten sonra, dosyayı kapatın. Dosyayı kapatmadan önce her zaman close() fonksiyonunu kullanın. Bu, hafıza sorunlarını önlemenize yardımcı olacaktır.

Örnek 3: Dosya İşlemleri
file = open("ornek.txt", "a+")file.write("\nBu dosyayı düzenledim.")contents = file.read()print(contents)file.close()

Örnek 1: Dosya Okuma

Python dilinde, open() fonksiyonu kullanılarak bir dosyanın okunması ve dosya içeriği ile işlemler yapmak oldukça basittir. Bu yöntemle dosya içeriği okunarak, herhangi bir düzenleme işlemi yapılarak veya veriler çekilerek farklı kullanımlar elde edilebilir.

Örneğin, dosya = aç (dosya_adı, mod) kodu ile dosya açılarak, dosya içeriği read() fonksiyonu kullanılarak okunabilir. Daha sonra dosya kapatılarak düzenlenip tekrar açılarak güncellenen veriler okunabilir. Ayrıca dosya içeriği bir değişkene atanarak okunduktan sonra dosya kapatılarak istenildiğinde değiştirilebilir.

Açıklama Kod
Dosya açma dosya = open(dosya_adı, mod)
Dosya okuma dosya.read()
Dosya kapatma dosya.close()
 • Dosya okuma işleminde, okunacak dosya open() fonksiyonu ile açılır ve read() fonksiyonu ile okunarak ilgili işlemler yapılır.
 • Dosya işlemlerinde unutulmaması gereken en önemli husus, dosya kapatma işlemidir. İşlemler bittiğinde, açılan dosyalar kapatılmaz ise hafıza problemleri oluşabilir.

Özetle, Python dilinde open() fonksiyonu kullanılarak dosya açma, okuma, yazma, düzenleme ve dosya işlemleri oldukça kolay yöntemler ile gerçekleştirilebilir. Düzenli olarak dosya açma, dosya okuma, dosya yazma ve dosya işlemleri yapılan uygulamalarda, programlama dilindeki bu yöntemler etkin bir şekilde kullanılabilir.

Örnek 2: Dosya Yazma

Python ile open () fonksiyonu, yeni bir dosya oluşturmayı da mümkün kılar. Bunun için, dosyanın adı ve modu belirtilerek fonksiyon çağrılır ve dosya açılır. Dosya adı herhangi bir isim verilebilir, ancak bu ada uygun dosya uzantısı eklenmeli. Örneğin, yeni bir .txt dosyası oluşturmak için open() fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır:

dosya = open("yeni_dosya.txt", "w")

İlk parametre, dosya adını belirlerken, ikinci parametre w (write) modunu belirtir. Bu mod, dosyaya veri yazmak için kullanılan bir moddur. Bu dosya modu kullanılırken, dosya her seferinde sıfırlanır ve içeriği tamamen değiştirilir.

Yeni dosyaya veri yazma işlemi write() fonksiyonu ile gerçekleştirilir. Bu fonksiyon, dosyanın mevcut içeriğini değiştirir veya dosya ilk kez oluşturulduğunda yeni bir dosya oluşturur.

Örnek olarak, yeni bir dosya oluşturmak ve dosyaya “Merhaba Dünya!” mesajını yazmak için aşağıdaki kod kullanılabilir:

Dosya Adı İçerik
yeni_dosya.txt Merhaba Dünya!
dosya = open("yeni_dosya.txt", "w")dosya.write("Merhaba Dünya!")dosya.close()

Yukarıdaki kodlar, yeni dosya oluşturur ve dosyaya “Merhaba Dünya!” mesajını yazar. Dosya işlemi tamamlandıktan sonra, dosya kapatılır. Bu, dosyanın bellekten silinmesine ve kullanımdan çıkmasına neden olur.

Örnek 3: Dosya İşlemleri

Python’da open() fonksiyonu ile bir dosyanın açılması işlemi oldukça kolaydır. Dosya açmak istediğimizde open() fonksiyonuna dosya adı ve modunu (read, write gibi) belirtmemiz yeterlidir. Dosya açıldıktan sonra, dosya üzerinde birçok işlem yapabiliriz. Bu işlemler arasında dosya içeriğini okuma, mevcut içeriğe ekleme yapma, dosya üzerinde düzenleme yapma ve dosyayı kapatma gibi işlemler yer almaktadır.

Dosyayı açtıktan sonra, dosyayı imleçle birleştirerek belirli bir yere gitmesini sağlamak mümkündür. Bunun için, seek() fonksiyonu kullanılabilir. Dosya üzerinde değişiklik yapmak istediğimizde ise write() fonksiyonunu kullanarak dosyaya yeni veriler ekleyebilir veya var olan verileri değiştirebiliriz. İşlem tamamlandığında dosya kapatılmalıdır. Bunun için, close() fonksiyonu kullanılabilir.

İşlem Kod Açıklama
Dosyayı açma file = open(“dosya_adı.txt”, ‘r’) Dosya okumak için “r”, dosya yazmak için “w” kullanılabilir.
Dosya kapama file.close() Dosyayı kullanmayı bıraktığımızda kapatmak için kullanılır.
Dosya üzerinde işlem yapma file.write(“Yeni veriler”) Dosya üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Dosyanın içeriğini okuma file.read() Dosyanın içeriğini okumak için kullanılır.

Ayrıca, with bloğu kullanarak dosya açma ve kapatma işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebiliriz. Bu sayede, dosya üzerinde işlem yaparken dosyayı açık unutarak hafıza sorunları yaşamamızın önüne geçebiliriz. Bu işlemler aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir:

with open("dosya_adı.txt", 'w') as file:  file.write("Yeni veriler")

Gördüğünüz gibi, Python ile open() fonksiyonu kullanarak dosya işlemleri oldukça kolaydır. Kullanacağınız işleme uygun modu seçmek ve işlemleri yapmak için doğru fonksiyonları kullanmak önemlidir. İhtiyaçlarınıza uygun şekilde dosya işlemleri yaparak, programlarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir