Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Yazbel

Python Yazbel

admin admin - - 11 dk okuma süresi
195 0

Python Yazbel, Python programlama dilinin Türkçe kaynaklarından biridir. Sadece Türkçe kaynak olarak değil, Python ile ilgili birçok bilgiye de ulaşabileceğiniz bir web sitesidir.

Python programlama dilinde başlangıç seviyesinden ileri düzey konulara kadar birçok konuda detaylı bilgi ve örnekler bulunmaktadır. Ayrıca Python Yazbel, kullanıcılar tarafından yazılan yazıların ve soru-cevapların yer aldığı bir foruma da sahiptir. Bu forumda diğer Python kullanıcılarıyla iletişim kurabilir ve sorunlarınızı paylaşabilirsiniz.

Python Yazbel, ayrıca Python programlama dilinde hazır kütüphanelerin nasıl kullanılacağı, fonksiyon oluşturma, değişkenler ve veri tipleri, operatörler ve karar yapıları, sınıflar ve nesneler, veri yapıları, threadler, networking, decoratorlar ve context managerlar gibi konuları da detaylı bir şekilde ele alır.

Sonuç olarak, Python Yazbel, Türkçe kaynak ihtiyacını tam anlamıyla karşılayan, her seviyede kullanıcının faydalanabileceği bir web sitesidir.

Python Temelleri

Python, kullanımı kolay ve okunaklı bir programlama dilidir. Bu nedenle, öğrenmek için harika bir seçimdir. Python, birçok popüler uygulama için kullanılır, örneğin veri bilimi, yapay zeka, web geliştirme, oyun geliştirme vb. Python öğrenmek için, dilin temel bileşenlerini ve nasıl kullanılacağını anlamak önemlidir.

Python’un temel bileşenleri arasında değişkenler, operatörler ve karar yapıları yer alır. Değişkenler, programda kullanılan verileri depolamak için kullanılır. Python, dinamik bir programlama dilidir, bu nedenle değişkenler bir veri türünü otomatik olarak belirlemezler. Bu da programcının kodlama sürecini daha basit hale getirir.

Bileşen Açıklama
Değişkenler Programda kullanılan verileri depolamak için kullanılır
Operatörler Aritmetik, karşılaştırma ve mantıksal işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır
Karar Yapıları Koşulların kontrol edildiği ve belirli işlemlerin gerçekleştirildiği yapılar

Python’da operatörler, aritmetik, karşılaştırma ve mantıksal operatörlerden oluşur. Aritmetik operatörler, matematiksel işlemler yapmak için kullanılır. Karşılaştırma operatörleri, iki veriyi karşılaştırır ve sonucu bir Boole değeri olarak döndürür. Mantıksal operatörler, koşulların birbirine bağlanması için kullanılır.

 • Aritmetik operatörler: +, -, *, /, %, **
 • Karşılaştırma operatörleri: ==, !=, >, <, >=, <=
 • Mantıksal operatörler: and, or, not

Python’da karar yapıları, koşulların kontrol edilmesi ve belirli işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır. If, elif ve else ifadesiyle karar yapıları oluşturulur. If bloğu koşulun doğru olması durumunda çalışır, elif bloğu da diğer koşulları kontrol etmek için kullanılır ve else bloğu koşulların hiçbirinin sağlanmadığı durumda çalışır.

Değişkenler ve Veri Tipleri

Python programlama dilinde değişkenler, bir değeri saklamak için kullanılan araçlardır. Bu nedenle, değişkenler programlama dilinde oldukça önemlidir. Python’da değişkenler, farklı veri tipleri ile kullanılabilir. Bazı yaygın olarak kullanılan veri tipleri şunlardır:

 • Sayısal Veriler: Python’da, sayıları saklamak için “int” ve “float” veri tipleri kullanılır. “Int” veri tipi tamsayıları, “float” veri tipi ise ondalık sayıları temsil eder.
 • Karakter Dizileri: Karakter dizileri, Python dilinde “str” olarak temsil edilir. Bu veri tipi, metin verilerini saklamak için kullanılır.
 • Listeler: Python’da, birden fazla veri ögesini saklamak için “list” veri tipi kullanılır. Liste veri tipi, farklı verileri bir arada saklamak için oldukça kullanışlıdır.
 • Demetler: Demetler, Listelere benzer veri tipleridir. Ancak, demetler bir kere oluşturulduktan sonra değiştirilemez. Bu nedenle, demetlerin kullanımı listenin kullanımına nazaran daha kısıtlıdır.
 • Sözlükler: Python’da, sözlük veri tipi key-value çiftlerini saklamak için kullanılır. Bu veri tipi, farklı verileri anahtarlarla eşleştirmek için oldukça kullanışlıdır.

Python programlama dilinde değişken kullanımı oldukça basittir. Programda bir değişken oluşturmak için, değişken adı belirlenir ve bir değer atanır. Değişken değerleri, program içinde değiştirilebilir ve yeniden atanabilir. Bununla birlikte, Python’da, veri türleri dinamik olarak belirlenir. Bu nedenle, bir değişkene atanan değere göre otomatik olarak veri tipi belirlenir.

Veri Tipi Örnek Açıklama
int x = 5 Tamsayılar
float y = 3.14 Ondalık sayılar
str z = “Merhaba Dünya” Karakter Dizileri

Bu veri tipleri ve değişken kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak, Python programlama dilindeki temel yapı taşlarından biridir. Programcılar, bu temel yapı taşlarına hakim olduklarında, Python dilinde karmaşık problemleri çözmek için daha etkili çözümler oluşturabilirler.

Operatörler ve Karar Yapıları

Python, programlama dilinde kullanılan operatörlerin kullanımını basit ve kolay hale getirir. Aritmetik operatörler, karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörler, Python temellerinde yer alır ve yazılımcılar tarafından sıklıkla kullanılır.

Python’da aritmetik operatörler +, -, *, / vb. işlemlerle kullanılır. Karşılaştırma operatörleri ise <, >, = =, gibi işlemleri yapmak için kullanılır. Mantıksal operatörler ise bool değerlerle çalışarak if else döngülerinde kullanılır. Python’daki karar yapıları, if else döngüleri ile belirlenir. Eğer koşul doğru ise if bloğu çalışır, aksi takdirde else bloğu çalışır.

 • Python karşılaştırma operatörleri:
  • == eşitlik
  • != eşit değil
  • < manzara
  • > fazla
  • <= küçük eşit
  • >= büyük eşit
 • Python mantıksal operatörleri:
  • and
  • not
  • or

Python dilindeki operatörler ve karar yapıları, programlama yapısını kolaylaştırır. Aynı zamanda, yazılımcıların daha etkili kod yazmalarına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, Python yazılım dilini öğrenmek, yazılım geliştirme alanındaki işlerde oldukça faydalıdır.

Fonksiyonlar ve Kütüphaneler

Python programlama dilinin en önemli özelliklerinden biri, kodun yeniden kullanılabilir olmasıdır. Bu sağlanırken, fonksiyonlar kullanılmaktadır. Python’da fonksiyonlar, belirli bir işlevi yerine getiren kod bloklarıdır. Fonksiyonlar bir kez tanımlandığında, istenildiğinde tekrar kullanılabilirler. Python’da fonksiyonlar def anahtar kelimesi ile tanımlanır ve parantez içinde parametreler verilebilir.

Bunun yanı sıra, Python dilinde birçok hazır kütüphane mevcuttur. Bu kütüphaneler, programcıların sıfırdan kod yazmak yerine, hazır işlevleri kullanabilmelerini sağlar. Örneğin, math kütüphanesi, matematiksel işlevler içermektedir. Kullanımı oldukça basittir. Kütüphane, import anahtar kelimesi ile projeye dahil edilir ve fonksiyonları kullanılmak istenen kod bloğuna yazılır. Örneğin, kök alma işlemi için math.sqrt() fonksiyonu kullanılabilir.

Kod: Açıklama:
import math Math kütüphanesini projeye dahil eder
value = math.sqrt(16) 16 sayısının karekökünü hesaplar ve value değişkenine atar

Python dilinde birçok hazır kütüphane bulunmasına rağmen, projenin ihtiyacına göre yeni fonksiyonlar da yazılabilir. def anahtar kelimesi kullanılarak tanımlanan bu fonksiyonlar, sıfırdan yazılan fonksiyonlarla benzer şekilde kullanılabilirler.

Sınıflar ve Nesneler

Python’da sınıf oluşturma, nesne yönelimli programlama (OOP) konseptinin temel taşlarından biridir. Bir sınıf, belirli özellikleri ve davranışları olan bir nesne koleksiyonudur. Sınıflar, ilgili verileri tek bir yerde organize etmek ve daha karmaşık programlar yazmak için kullanılır.

Sınıf oluşturma işlemi çok basit görünebilir, ancak çok güçlü bir programlama aracıdır. Bir sınıf tanımlarken, çeşitli özellikleri ve davranışları tanımlamak için kullanılabilecek verileri ve fonksiyonları belirlemelisiniz.

Örneğin, bir Sınıf tanımlayarak çalışanlarınızın iş bilgilerini tanımlamak için bir veri yapısı oluşturabilirsiniz. Bu Sınıf, çalışan adı, maaş ve iş tanımı gibi özelliklerin yanı sıra, maaş derecelerini artıtmak için kullanabileceğiniz bir fonksiyon da içerebilir.

Sınıfların önemli bir bölümü nesnelerdir. Sınıflar temsilcisi diyebileceğiniz bu nesneler, verileri ve fonksiyonları bir araya getiren bir yapıdır. Nesneler, belirli işlemler yapmak için kullanılır ve bu işlemler sınıfın tanımlandığı özellik ve davranışlara bağlı olarak değişir.

Sonuç olarak, Python’da sınıf oluşturma işlemi ve nesne örnekleri oluşturma işlemi oldukça önemlidir ve programlama becerilerinin temel taşlarından biridir. Sınıflar, bilginin düzenlenmesini ve daha karmaşık programlar yazmanızı kolaylaştırırken, nesneler de belirli işlemleri yapmak için çok kullanışlıdır.

Veri Yapıları

Veri yapıları, programlama dillerindeki verilerin depolanması ve yönetilmesinde kullanılan yol ve tekniklerdir. Python programlama dilinde değişkenleri depolamak ve verileri yönetmek için farklı veri yapıları kullanılır. Bunlar arasında liste, demet, set ve sözlük yer alır.

Liste, sıralı bir dizi olan ve birden fazla veriyi içerebilen bir veri yapısıdır. Listelerde, farklı veri tipleri depolanabilir ve listeler değiştirilebilir. Listelerdeki her bir eleman, indeks numarası ile erişilebilir.

Demet, listenin benzeri bir yapısıdır ancak değiştirilemez. Demetler genellikle sabit verilerin depolanması için kullanılır ve elemanları değiştirilemez.

Set, bir kümenin benzeri bir yapısıdır ve farklı elemanların tekrarları olmadığı bir veri yapısıdır. Setler, verilerin benzersiz olması gerektiği durumlarda kullanılır.

Sözlük, anahtar-değer çiftleri kullanarak veri depolama yapısıdır. Sözlüklerde, depolanacak veriler anahtar olarak tanımlanır ve değerleri ile ilişkilendirilir. Sözlükler genellikle isim değer çiftleri için kullanılır.

Python veri yapıları, programlama dillerinde kullanılan en önemli yapılar arasındadır ve Python’da verilerin depolanması ve yönetilmesinde çok önemli bir role sahiptir. Bu veri yapıları ile birlikte, programcılar daha karmaşık programlar yazabilir ve verileri daha etkili bir şekilde yönetebilirler.

İleri Düzey Konular

Python’da iyi bir seviyeye ulaştıktan sonra, ileri düzey konulara yönelebilirsiniz. Bu konular arasında threadding, networking, decoratorlar ve context managerlar ön plana çıkıyor.

Threadler, paralel işlem yapmanın bir yoludur. Böylece tek iş parçacığı yerine birden fazla iş parçacığı aynı anda çalışabilir. Bu sayede uygulamalar daha hızlı ve verimli hale gelebilir.

Networking, internet üzerinden bağlantılar kurmak ve veri transferi yapmak için kullanılır. Socketler, HTTP istekleri ve API’lar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Decoratorlar, Python’da bir işlevin davranışını değiştirmek için kullanılır. Mevcut bir işlevin nasıl çalıştığını değiştirmek ve genişletmek için kullanılabilir. Bu, kodunuzun daha anlaşılır ve yeniden kullanılabilir hale gelmesine yardımcı olabilir.

Context managerlar, özellikle dosya işlemleri gibi kaynakları yönetmek için kullanılır. Bir işlem tamamlandıktan sonra kaynağı serbest bırakır ve kodun daha temiz ve tutarlı hale gelmesini sağlar.

Python Yazbel, ileri düzey konuları öğrenmek için harika bir kaynaktır. Konulara ayrıntılı bir şekilde yer verilir ve uygulama örnekleri de bulunur. Bu sayede kendi projelerinizde bu konulardan yararlanabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir