Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Yuvarlama()

Python Yuvarlama()

admin admin - - 16 dk okuma süresi
1385 0

Python programlama dilinde sayılarla çalışırken sıkça yuvarlama işlemi yapmak gerekebilir. Bu yüzden, Python’da yuvarlama yöntemleri oldukça önemlidir. Bu makalede, yuvarlama işlemlerini yapmak için kullanılan round (), ceil () ve floor () fonksiyonları hakkında detaylı bir inceleme yapacağız.

Bu işlemlerin birincisi, round () fonksiyonudur. Python’da Round () fonksiyonunu kullanarak sayıları yuvarlamak mümkündür. Bu fonksiyon içine yazılan sayıyı ya bir alt değere ya da bir üst değere yuvarlamanızı sağlar. round () fonksiyonunu kullanarak yaptığınız işlem, üçüncü ondalık basamağından sonra yuvarlar.

Bunun yanı sıra, üst yuvarlama işlemini yapmak için ‘ceil ()’ fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon içine yazılan sayıyı en yakın üst tamsayıya yuvarlama işlemi yapar. ceil () fonksiyonu için ‘math’ kütüphanesi içinde tanımlıdır.

Bu işlemlerin tam tersi şeklinde alt yuvarlama işlemi yapmak için ise ‘floor ()’ fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon içine yazılan sayıyı en yakın alt tamsayıya yuvarlama işlemi yapar. floor () fonksiyonu, yine ‘math’ kütüphanesi içinde yer almaktadır.

1. round() Fonksiyonu

Python programlama dilinde “round()” fonksiyonu, bir sayıyı belirli bir hassasiyete göre yuvarlamak için kullanılır. Bu fonksiyon, yuvarlama işlemi için kullanılacak sayıyı ve kaç basamağa kadar yuvarlanacağını belirten bir parametre alır. Örneğin, “round(3.14159, 2)” ifadesi, 3.14159 sayısını 2 basamak kadar yuvarlar.

Bununla birlikte, “round()” fonksiyonu, yarım olan sayılar için matematiksel olarak doğru olmayan sonuçlar verebilir. Örneğin, “round(1.5)” ifadesinin sonucu “2” değil “1” olur. Bu nedenle, yuvarlama işlemlerinde “ceil()” ve “floor()” fonksiyonları daha doğru sonuçlar verir.

2. ceil() Fonksiyonu

Python programlama dili içindeki math kütüphanesinin ceil() fonksiyonu, bir sayıyı yukarı doğru yuvarlamak için kullanılabilecek en basit yöntemdir. Bu fonksiyonun kullanımı oldukça kolaydır. Yukarı yuvarlama işlemi sonucunda, o sayıya en yakın büyük tam sayıya ulaşılır. ceil() fonksiyonu, kodun yapısal bütünlüğünü koruyarak basit bir yöntem sunar.

ceil() fonksiyonunun kullanımı, matematiksel işlemlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu fonksiyonun kullanımı, programlama dili içinde matematiksel hesaplamaların hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlar. ceil() fonksiyonu, python programlama dili içinde ayrılmaz bir parçadır ve geliştiriciler, yukarı yuvarlama işlemi gerektiren herhangi bir programlama görevinde kolayca kullanabilirler.

ceil() fonksiyonunun kullanımına örnek olarak;

 • Sayıyı yukarı yuvarlamak için “math.ceil(x)” fonksiyonu kullanılır.
 • “x” değişkeni, yuvarlanacak olan sayıdır.

Bu fonksiyonun çalışması sonucu, yani yukarı yuvarlama işlemi sonucu, sayıya en yakın büyük tam sayıya ulaşılır.

2.1. ceil() Fonksiyonunun Kullanımı

Ceil fonksiyonu, math kütüphanesi içindeki bir fonksiyondur ve bir değeri yukarıya yuvarlamak için kullanılır. Bu fonksiyonun kullanımı oldukça basittir. İşte, ceil() fonksiyonunun kullanımı hakkında daha fazla bilgi.

Fonksiyon Tanımı
ceil() Bir sayıyı yukarıya yuvarlamak için kullanılan fonksiyon

ceil() fonksiyonu, yuvarlanacak sayınıncağınız kesir kısmında yer alan sayıya bir tane ekleyerek yukarıya yuvarlama işlemini yapar. Bu fonksiyonu kullanarak herhangi bir sayıyı yukarıya yuvarlayabilirsiniz. Örneğin:

 • ceil(3.4) = 4
 • ceil(2.8) = 3
 • ceil(7.0) = 7

Burada, 3.4 sayısının yukarıya yuvarlanması 4 olurken; 2.8 sayısının yukarıya yuvarlanması 3 olmuştur. 7 sayısı ise aslında bir tamsayıdır ve yuvarlama işlemi yapılmasına gerek yoktur. ceil() fonksiyonu ile birlikte kullanabileceğiniz diğer matematiksel fonksiyonlar ise şunlardır:

 • fabs() – Bir sayının mutlak değerini döndürür
 • exp() – E üssü üzerinden bir sayının üssü alınır
 • log() – Bir sayının logaritmasını hesaplar
 • sqrt() – Bir sayının karekökünü döndürür

ceil() fonksiyonu ile birlikte kullanabileceğiniz diğer fonksiyonlar hakkında daha fazla bilgi için matematiksel fonksiyonlar hakkında biraz araştırma yapabilirsiniz.

2.1.1. ceil() Fonksiyonunun Örnekleri

ceil() fonksiyonu sayıları yukarı yuvarlamak için kullanılır. Örnek kodlarımızda, ceil() fonksiyonunun nasıl kullanılacağını göreceğiz.

Değeri Yuvarlatılmış Değer
3.2 4
5.6 6
8.9 9

Bu örnekler sayesinde, ceil() fonksiyonunun ayrıntılarını daha iyi anlayabilirsiniz. Yalnızca sayılar için değil, değişkenler için de kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod bloğunun sonucu 5’tir:

import mathx = 4.3y = math.ceil(x)print(y)

Ayrıca, bu kod bloğunu farklı sayılarla da değiştirebilirsiniz ve ceil() fonksiyonunun ne kadar çeşitli kullanılabileceğini görebilirsiniz.

İşte, ceil() fonksiyonunun örneklerinin bazıları. Umarız bu örnekler size yukarı yuvarlama işlemi hakkında daha iyi bir fikir vermiştir.

2.1.2. ceil() Fonksiyonunun Geri Dönüş Değerleri

ceil() fonksiyonu, verilen sayıyı yukarı doğru en yakın tam sayıya yuvarlar ve tam sayı olarak geri döndürür. Geri dönüş değeri bir tamsayıdır.

Örneğin:

Girdi Çıktı
1.2 2
4.6 5
7.0 7

Bu örneklerde, ceil() fonksiyonu ile verilen gezegenlerin sayısı yukarıya doğru yuvarlanmıştır ve tam sayı olarak geri döndürülmüştür. 1.2 sayısı 2, 4.6 sayısı 5 ve 7.0 sayısı 7 olarak yuvarlanmıştır.

2.2. ceil() Fonksiyonunun Uygulaması

Yukarı yuvalama işleminin gerçekleştirilmesi gereken durumlarda, kullanabileceğimiz bir diğer fonksiyon ise math kütüphanesi içindeki ceil() fonksiyonudur. Bu fonksiyon sayesinde, herhangi bir sayının yukarı doğru yuvarlanması mümkündür.

Örneğin, bir mağazada 5.4 TL’ye satılan bir ürün varsa, ürün fiyatını yukarı yuvarlamak gerekebilir. Bu durumda, ceil() fonksiyonu kullanılabilir.

Aşağıdaki örnek kod bloğunda, kullanıcı tarafından girilen bir ondalıklı sayının yukarı doğru yuvarlaması gösterilmiştir:

import mathx = float(input("Ondalıklı sayı giriniz: "))y = math.ceil(x)print(y)

Bu kod bloğu kullanılarak, kullanıcının girdiği sayıyı yukarı yuvarlayabilirsiniz. Örneğin, kullanıcı 3.4 girdiyse, çıktı 4 olacaktır. Bu fonksiyon genellikle finansal uygulamalar, istatistikler ve matematik projelerinde kullanılmaktadır.

3. floor() Fonksiyonu

Python’da yuvarlama yapmanın diğer bir yöntemi de floor() fonksiyonudur. floor() fonksiyonunu kullanarak sayıları aşağıya doğru yuvarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon, math kütüphanesi içerisinde yer almaktadır ve kullanmak için import edilmesi gerekmektedir. Kullanımı oldukça kolaydır ve sadece bir parametre alır. Bu parametre, yuvarlanacak sayıdır.

floor() fonksiyonu ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir:

Sayı floor() Sonucu
3.7 3
5.999 5
-2.3 -3

floor() fonksiyonu tarafından döndürülen değer, yuvarlanmış sayıdır. Bu fonksiyon kullanılarak, mesela bir çocuk yaşını hesaplayan bir program yazılabilir.

Aşağıdaki örnek, floor() fonksiyonunun nasıl kullanılacağını göstermektedir:

import mathyas = 12.6yas_yuvarlanmis = math.floor(yas)print("Çocuğun yaşının yuvarlanmış hali: ", yas_yuvarlanmis)

Bu örnek, çocuğun 12.6 yaşında olduğunu hesaplar ve yaşını aşağıya doğru yuvarlar. Sonuç olarak, çocuğun yaşı 12 olarak kabul edilir ve ekrana yazdırılır.

3.1. floor() Fonksiyonunun Kullanımı

floor() fonksiyonu, bir sayıyı aşağı doğru yuvarlamak için kullanılır. Bu fonksiyon, math kütüphanesi içinde tanımlıdır ve kullanmak için öncelikle kütüphanenin dahil edilmesi gerekir.

floor() fonksiyonu bir parametre alır, yani yuvarlanacak olan sayının kendisidir. Bu sayı, tam sayı veya ondalık sayı olabilir. Fonksiyon, verilen sayıyı daha küçük olan en yakın tam sayıya yuvarlar.

Örneğin, floor(3.9) fonksiyonu çağrılırsa, işlem sonucu 3 olacaktır. Ancak, floor(-3.9) çağrılırsa, sonuç -4 olacaktır.

Floor() fonksiyonu ile ilgili örnekleri incelemek için bir listeye bakabiliriz:

 • floor(5.7) = 5
 • floor(-8.2) = -9
 • floor(10) = 10

Bu örneklerle birlikte, floor() fonksiyonunun nasıl kullanılacağına dair bir fikir edinebiliriz. Ancak, fonksiyonun geri dönüş değerlerine de dikkat etmek gerekiyor. floor() fonksiyonu, her zaman bir tam sayı döndürür. Bu da, ondalık sayılar için yuvarlama işlemi yaparken elde edilebilecek olan kayıpları göz önünde bulundurmak için önemlidir.

3.1.1. floor() Fonksiyonunun Örnekleri

Floor() fonksiyonu, verilen sayıyı en yakın küçük tam sayıya yuvarlar. Örneklerle nasıl kullanıldığına bakalım.

Sayı Floor() Fonksiyonu Çıktısı
3.8 3
5.2 5
-2.5 -3
0.1 0

Yukarıdaki tabloda, floor() fonksiyonunun verilen farklı sayılara nasıl davrandığını görebilirsiniz. Bir negatif sayı verildiğinde, fonksiyon olabildiğince büyük olan tam sayıya yuvarlar. Pozitif sayılar için, verilen sayı en yakın küçük tam sayıya yuvarlanır.

Örneklerde olduğu gibi, floor() fonksiyonu genellikle diğer matematiksel işlemlerle birlikte kullanılarak, ondalık sayıları daha uygun hale getirmek için kullanılır.

3.1.2. floor() Fonksiyonunun Geri Dönüş Değerleri

Floor() fonksiyonu kullanılarak yapılan aşağı yuvarlama işlemi sonucunda, geri dönüş değeri Floor() fonksiyonunun aldığı argümanın kendisine en yakın olan, ancak ondan küçük ve integer bir değerdir. Yani, eğer Floor() fonksiyonu 3.78 argümanı ile kullanılırsa, geri dönüş değeri 3 olacaktır. Eğer Floor() fonksiyonuna -3.78 argümanı verilirse, geri dönüş değeri -4 olacaktır.

Bir diğer dikkat çekici nokta, Floor() fonksiyonu argüman olarak integer bir değer aldığında, geri dönüş değerinin de aynı integer değer olacağıdır. Örneğin, Floor() fonksiyonuna 5 argümanı verilirse, geri dönüş değeri yine 5 olacaktır.

Floor() fonksiyonu kütüphanesinde yer alan diğer fonksiyonlar gibi float ve complex tipindeki verileri de kabul eder. Örneğin, Floor() fonksiyonuna 4.7+2.1j argümanı verilirse, geri dönüş değeri 4+2j olacaktır.

3.2. floor() Fonksiyonunun Uygulaması

floor() fonksiyonu, matematiksel işlemlerden kaynaklanan sorunların çözümünde yaygın olarak kullanılan bir fonksiyondur. Özellikle yazılım geliştirme süreçlerinde karşılaşılan bu sorunların üstesinden gelmek için floor() fonksiyonu sıklıkla kullanılmaktadır. Bu fonksiyonun örnek uygulamalarını incelediğimizde, bir dizi işlem yapabileceğimizi görürüz. Örneğin, bir e-ticaret sitesinde müşterilere indirimli fiyatlar sunulduğunda, bu fiyatlar matematiksel işlemler sonucu hesaplanır ve floor() fonksiyonu uygulanarak en düşük tam sayıya yuvarlanır.

Bir diğer örnek ise, yazılım geliştirme sürecinde sayfa boyutlarının dinamik olarak belirlendiği bir web sitesi üzerinde çalışıyorsak, floor() fonksiyonu kullanarak piksel değerlerini en yakın tam sayıya yuvarlayabiliriz. Bu yöntem ile sayfa boyutlarının verimi ve kullanıcı deneyimi arttırılabilir. floor() fonksiyonunun diğer örnek uygulamaları arasında, veri analizi işlemleri ve finansal hesaplamalar yer almaktadır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir