Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python’da Dosya Açmak

Python’da Dosya Açmak

admin admin - - 15 dk okuma süresi
213 0

Python programlama dilinde dosya açmak, dosya işlemlerinde yaygın bir iştir ve farklı yöntemleri bulunmaktadır. Dosya açma yöntemleri arasında en yaygın kullanılanlar open(), with open() ve os modülüdür. open() fonksiyonu, bir dosya nesnesi oluşturarak dosya işlemlerini kolaylaştırır. Dosya açarken çeşitli modlar kullanabilirsiniz. Bu modlar arasında okuma, yazma, eklemek, okuma ve yazma yer almaktadır.

with open() bloğu, dosya işlemlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlar ve blok sona erdiğinde dosya otomatik olarak kapatılır. os modülü de dosya işlemlerinde önemli bir yere sahiptir. Bu modül, dosya yeniden adlandırma, silme ve taşıma işlemleri gibi farklı işlemlerde yardımcı fonksiyonlar sunar.

Dosya Açma Yöntemleri

Python’da dosya açmanın birkaç yolu vardır. Bunlar arasında, en temel yöntem olan open() fonksiyonu ile dosya açmak, with open() bloğu ile dosya işlemlerini gerçekleştirmek ve os modülü kullanarak farklı işlemler yapmak yer alır.

Open() fonksiyonu, bir dosya nesnesi oluşturarak dosya işlemlerini gerçekleştirir. Dosya açılırken, okuma, yazma, ekleme ve okuma-yazma modları kullanılabilir. Dosyaların okunması, yazılması, kapatılması ve dosya konumu değiştirme işlemleri de open() fonksiyonu ile gerçekleştirilebilir.

With open() bloğu da dosya işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Bu blok, dosya işlemlerinin başarıyla tamamlanmasını sağlar. Dosya işlemleri tamamlandıktan sonra dosya otomatik olarak kapatılır.

Os modülü, farklı dosya işlemleri için kullanışlı bir kütüphanedir. Bu modül, dosya yeniden adlandırma, silme ve taşıma gibi işlemleri kolaylaştırır.

open() Fonksiyonu

Python programlama dilinde dosya açmanın en temel yolu olan open() fonksiyonu, bir dosya nesnesi oluşturarak dosya üzerinde işlemler yapmanızı sağlar. Bu fonksiyon, dosyayı okuma, yazma veya eklemek için kullanılabilecek farklı modlarla birlikte gelir.

Dosyayı açmak için open() fonksiyonu şu şekilde kullanılabilir:

Parametre Açıklama
file Dosya adı veya yolu
mode Dosya açma modu (okuma, yazma, ekleme, okuma ve yazma)

Open() fonksiyonu ayrıca dilimizde Türkçe karakterler bulunan bir dosya okumak istenildiğinde encoding parametresi de kullanılmaktadır:

dosya = open("dosya_adı.txt", "r", encoding="UTF8")

Dosyayı açtıktan sonra, dosya nesnesi üzerinden farklı işlemler yapabilirsiniz. Dosyayı okumak için read() fonksiyonu, dosyaya yazmak için write() fonksiyonu ve dosyayı kapatmak için close() fonksiyonu kullanılır.

Dosya Modları

Dosya açmak için kullanabileceğiniz modlar arasında okuma, yazma, eklemek, okuma ve yazma yer alır. Bu modlar, dosya açarken neler yapabileceğinizi belirlemek için kullanılır. Okuma modu, dosyayı sadece okumanıza izin verirken, yazma modu dosyaya yazmanıza ve dosyayı silmenize de izin verebilir. Ek modu, dosya sonuna eklemeye izin verirken, okuma ve yazma modu her iki işlemi de gerçekleştirmenize olanak tanır.

 • Okuma Modu: Dosyayı sadece okumak için açar ve dosya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanıza izin vermez.
 • Yazma Modu: Varolan bir dosyayı açmanın yanı sıra, dosyaya yazmanızı ve dosyayı silmenizi de sağlar.
 • Ek Modu: Dosya sonuna eklemeye izin verir, dosyanın geri kalanını değiştirmez.
 • Okuma ve Yazma Modu: Dosyayı hem okumanıza hem de yazmanıza izin verir ve dosya üzerinde her türlü değişikliği yapmanıza olanak tanır.

Dosya açarken seçtiğiniz mod, dosya üzerinde yapacağınız işlemlere bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin, dosyayı sadece okumak için açacaksanız, okuma modunu kullanabilirsiniz. Ancak, varolan bir dosyaya veri eklemek istiyorsanız, ek modu kullanabilirsiniz. Dosya yönetimi işlemleri yaparken, seçtiğiniz modun dikkatlice seçilmesi, dosya üzerinde çalışırken olası hataları önleyebilir ve işlemlerinizi daha başarılı hale getirebilir.

Okuma Modu

Python’da dosya açma işlemleri, farklı modlarla gerçekleştirilebilmektedir. Bu modların farklı amaçları bulunmaktadır. Okuma modu, sadece dosyanın okunmasını sağlar. Bu modda, dosyaya veri yazmak mümkün değildir. Dosya açılırken, “r” karakteri kullanılır ve dosya açıldığında imleç dosyanın başında yer alır.

Mod Kodu Amaç
r Dosyayı sadece okuma modunda açar.
rb İkili okuma modunda açar.

Okuma modunda dosya üzerinde bir değişiklik yapılırsa, FileNotFoundError hatası alınabilir. Bu hata, dosyanın belirtilen yolda bulunamamasından kaynaklanır. Dosyanın konumu kontrol edilmeli ve doğru yolda olduğundan emin olunmalıdır.

Dosya okuma işlemi bittikten sonra, dosya kapatılmalıdır. Aksi takdirde, dosya üzerinde işlem yapılmak istendiğinde hata alınır.

Yazma Modu

Python’da dosyalara yazmak istediğinizde, “w” modu kullanılarak yazma işlemi gerçekleştirilir. Bu modda, dosya açıldığında var olan içerik silinerek, sadece yeni yazdığınız içerik dosyaya kaydedilir.

Örneğin;

Dosya İçeriği w modunda Dosyaya Yazma
Dosya İçeriği: Merhaba Dünya Dosyaya yazdığınız içerik: Selam
Mevcut Dosya İçeriği: Selam w modunda Dosyaya Yazma Sonrası: Selam

Dosyaya yazarken, dosyanın var olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Eğer yoksa, yazmak istediğiniz içerikle birlikte yeni bir dosya oluşturulur. Ancak, dosya mevcutsa, w modu dosyadaki mevcut içeriği silerek, yeni yazdığınız içeriği dosyaya yazar.

Dosyalara yazarken, diğer modlar gibi w modu da dosya nesnesinin close () fonksiyonu çağrılarak kapatılmalıdır. Bu, her türlü işlem sonrası bellek yönetimi açısından önemlidir.

Ek Modu

Dosya açma işleminde kullanacağınız modlardan biri de ‘a’ yani ek modudur. Bu mod, dosyayı açtığınızda o dosyanın sonuna ekleme yapmanızı sağlar. Bu modda açılan dosya, var olup olmadığına bakılmaksızın her zaman dosya sonuna yazma gerçekleştirir.

Ek modu kullanarak dosyaya ekleme yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

 • open() fonksiyonu ile dosyayı açın, mode parametresine ‘a’ değerini verin.
 • dosya.write() fonksiyonunu kullanarak ekleme yapmak istediğiniz metni yazın.
 • dosya.close() fonksiyonunu çağırarak dosyayı kapatın.

Ekleme modunu kullanmak, var olan dosyaya yeni veriler eklemek için oldukça faydalıdır. Ancak yazma işlemi yapmak istediğinizde dikkatli olmanız gerekir. Çünkü ek modu kullanarak dosyaya yazma yapmak, o dosyanın içeriğini silmeden başka bir işlem yapmadan üzerine eklemek anlamına gelir.

Okuma ve Yazma Modu

Python’da dosya açma işlemi yaparken en sık kullanılan modlardan biri okuma ve yazma modudur. Bu mod, hem dosyayı okumanıza hem de dosyaya yazmanıza izin verir. Bu modda dosyayı açarken “r+” parametresini kullanmanız gerekiyor. Dosya açıkken, istediğiniz satıra giderek, o satırdan itibaren yazmaya başlayabilirsiniz. Ancak, dosyanın neresine yazdığınızı bilmek önemli. Dosyanın sonuna ekleme yapmak isterseniz, dosyayı açtığınızda “a+” parametresini kullanabilirsiniz. Bu sayede dosyaya yazarken sona ekleyerek, dosyadaki verileri korumanın yanı sıra veri ekleyebilirsiniz.

Bununla birlikte, okuma ve yazma modu kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalar var. İlk olarak, dosyanın okunduğu ve yazıldığından emin olun. Dosyayı açmadan önce “with open()” yöntemini kullanarak açmanız, işlemler bittikten sonra dosyayı otomatik olarak kapatır. Ayrıca, dosya boyutu veya işlemin süresi de önemlidir. Dosya boyutu büyükse, okuma ve yazma işlemi daha fazla zaman alabilir. Bu nedenle, dosyaların işlenmesi için zaman ayırın ve işlem süresini doğru bir şekilde hesaplayın.

Dosya İşlemleri

Dosya açma işlemi yaparken, sadece dosya okuma veya dosyaya yazma işlemi yapılmaz. Aynı zamanda dosyanın kapatılması ve konumunun da değiştirilmesi gibi farklı işlemler yapılabilir. Dosya okumak için, dosyayı okuma modunda açmak gerekir. Dosya yazmak için, dosyayı yazma modunda açmak gerekmektedir.

Dosya konumunun değiştirilmesi de oldukça yaygın bir işlemdir. Dosyanın konumunu değiştirmek için, seek() fonksiyonu kullanılır. Bu işlem, dosya okuma veya yazma işlemi sırasında, dosya konumunu değiştirmenize olanak tanır. Dosya işlemlerinin tamamlandığı zaman, dosyanın kapatılması da oldukça önemlidir. Aksi takdirde dosya hatalarına neden olabilir ve veriler kaybolabilir.

 • Dosya işlemlerinde en sık kullanılan işlemler şu şekildedir:
 • read() – Dosyadan veri okur
 • readline() – Dosyadan tek bir satır okur
 • write() – Dosyaya veri yazar
 • writelines() – Dosyaya birden fazla satır yazar
 • close() – Dosyayı kapatır
 • seek() – Dosya konumunu değiştirir
Dosya Modu Açıklama
r Dosya okuma modunda açılır.
w Dosya yazma modunda açılır.
a Dosya sonuna ekleme yapmak için açılır.
r+ Dosya hem okuma hem de yazma modunda açılır.
w+ Dosya hem yazma hem de okuma modunda açılır. Eğer dosya yoksa, yeni bir dosya oluşturulur.
a+ Dosya hem yazma hem de okuma modunda açılır. Dosya sonunda ekleme yapılacaksa kullanılır.

with open() Bloğu

Python’da dosya işlemleri yaparken, with open() bloğu kullanışlı bir yöntemdir. Bu blok, dosya işlemlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlar ve dosya işlemi tamamlandığında dosya otomatik olarak kapatılır. Bunun anlamı, with bloğu dışındaki kodlar yürütülürken dosyanın açık kalmamasıdır.

Örneğin, bir metin dosyasından verileri okurken with open() bloğu kullanabilirsiniz:

Kod Açıklama
with open(‘dosya.txt’, ‘r’) as f: ‘dosya.txt’ dosyasını okumak için bir dosya nesnesi oluşturun ve f’ye atayın.
    lines = f.readlines() Dosyanın tüm satırlarını okur ve lines değişkenine atar.

Blok sona erdiğinde dosya otomatik olarak kapatılır, bu nedenle dosyayı kendiniz kapatmanıza gerek yoktur. with open() bloğu kullanmak kodunuzun daha okunaklı ve anlaşılır olmasına yardımcı olur. Ayrıca, olası hataların da önüne geçer.

os Module

Python’da dosya işlemleri için kullanabileceğiniz bir diğer modül de os module’dur. Bu modül, dosya işlemlerinde farklı yardımcı fonksiyonlar ve yöntemler sunar.

os modülü ile dosya yeniden adlandırma işlemi çok kolaydır, os.rename() fonksiyonu kullanarak dosyayı yeni bir isimle kaydedebilirsiniz. Ayrıca, os.remove() fonksiyonunu kullanarak dosyayı silme işlemi yapabilirsiniz.

Dosya taşıma işlemi için os module içinde bir kaç fonksiyon vardır. Os.rename() fonksiyonu ile dosya taşıyabilirsiniz, ancak geçerli sistem üzerinde dosya taşımak için shutil modülü kullanmak daha sağlıklıdır.

os module ile ilgili bir diğer önemli fonksiyon, os.getcwd() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, Python’ın bulunduğu dizinin konumunu döndürür. Ayrıca, os.chdir() fonksiyonu kullanarak açık olan dizinin konumunu değiştirebilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir