Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python’da Input Alma İşlemi

Python’da Input Alma İşlemi

admin admin - - 13 dk okuma süresi
186 0

Python programlama dilinin en önemli özellikleri arasında kullanıcıdan veri almak, Python dili açısından oldukça önemli bir yer tutar. Bu amaçla, Python’da input() fonksiyonu kullanılır.

input() fonksiyonu Python programlama dilinde kullanıcıdan veri almak için kullanılır. Bu fonksiyon sayesinde, kullanıcının programa girdiği değerler bir değişken içerisinde saklanır ve daha sonra programda kullanılabilirler. input() fonksiyonu oldukça esnek bir yapıya sahiptir ve farklı veri türlerini alabilir.

Python’daki input() fonksiyonu, klavyeden bir girdi alarak program içinde kullanmak istediğimiz bir değişkene atamamızı sağlar. Bu fonksiyon, program içindeki birçok işlemde kullanıldığı için oldukça önemlidir. Kullanıcı tarafından girilen değer tipine göre otomatik olarak belirlenir ve sonuçta bir string olarak program içinde kullanılır.

Örnek kodlarla input() fonksiyonunun nasıl kullanılacağı açıklandıktan sonra, input() fonksiyonunun kullanabileceği veri tipleri ve bu veri tiplerinin programda nasıl kullanılacağına dair örnekler verilecektir. Ayrıca, input() fonksiyonunda kullanılan prompt argümanı ve diğer özellikler de ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır.

input() Fonksiyonu Nedir?

Python programlama dilinde kullanılan input() fonksiyonu, kullanıcılardan veri almak için kullanılır. Bu fonksiyon programlama dillerinde oldukça önemlidir ve birçok işlemde kullanılır. input() fonksiyonu ile birlikte kullanıcı tarafından veri almak, programların istenilen sonuçları üretmesine olanak sağlar. Python’daki bu özellik sayesinde kullanıcılardan veri alma işlemi oldukça kolay hale gelmiştir.

input() fonksiyonu, programların consoledan kullanıcıdan veri alma işlemlerinde kullanılır. Fonksiyon kullanıcı tarafından girilen veriyi, programın içine aldığı anda, veri almak istenen değişkene atar. Bu sayede program, kullanıcının verisini alarak işlemesine imkan sağlar.

input() Fonksiyonunun Kullanımı

Python programlama dilinde kullanıcı tarafından veri almak için kullanılan input() fonksiyonun kullanımı oldukça basittir. input() fonksiyonu, programın çalışması sırasında belirli bir yerde kullanıcının veri girmesine izin verir ve bu veri daha sonra programın devamında kullanılabilir.

Bunun için, kullanıcı tarafından girilen veriyi bir değişkene atamak gerekmektedir. Aşağıdaki örnekte, kullanıcı tarafından girilen string veriyi “ad” değişkenine atamak için input() fonksiyonu kullanılmaktadır.

Kod Çıktı
ad = input(“Adınız nedir? “) Adınız nedir? (kullanıcının girdiği isim)

Yukarıdaki örnek kodda, input() fonksiyonu kullanılarak kullanıcıdan “Adınız nedir?” sorusu sorulmuştur. Kullanıcı yanıt olarak bir isim girdiğinde, bu isim “ad” değişkenine atanmaktadır.

Aynı şekilde, kullanıcı tarafından girilen integer veriyi bir değişkene atamak için input() fonksiyonu kullanılabilir. Örneğin:

Kod Çıktı
yas = input(“Yaşınız kaç? “) Yaşınız kaç? (kullanıcının girdiği yaş)

Yukarıdaki örnek kodda, kullanıcıdan “Yaşınız kaç?” sorusu sorulmuştur ve yanıt olarak kullanıcı bir yaş girmiştir. Bu yaş değeri “yas” değişkenine atanmaktadır. Ancak, input() fonksiyonu tarafından girilen veri her zaman string türünde olacağından, integer gibi diğer veri türlerine çevirilmelidir.

Kullanıcı Tarafından Girilen Verinin Türü

Python’da input() fonksiyonu kullanıcı tarafından girilen veriyi string olarak kabul eder. Ancak, int, float vb. diğer veri türlerine de çevrilebilir. Kullanıcı tarafından girilebilecek farklı veri türleri aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

 • String: Metin, harf ve rakamlardan oluşan, çift ya da tek tırnak içinde yazılı olan veri türüdür. Örneğin ‘hello world’ ya da ‘123’ gibi.
 • Integer: Tam sayı değerlerini ifade eder. Örneğin, 5, 10, -3 gibi.
 • Float: Ondalık sayıları ifade eder. Örneğin, 3.14, 2.0, -0.5 gibi.
 • Boolean: Sadece iki değeri, True ve False olan veri türüdür.

Input() fonksiyonu varsayılan olarak string veri tipi almaktadır. Ancak, input() fonksiyonunu kullanarak farklı veri türleri de alınabilir. Bunun için kullanımı input() fonksiyonunun içerisinde ilgili veri türüne ait bir dönüştürme fonksiyonu kullanılmalıdır. Örneğin int() fonksiyonu kullanılarak integer veri tipine, float() fonksiyonu kullanılarak float veri tipine çevirme yapılabilir.

String Veri Türü

String veri türü, karakter dizilerini ifade etmek için kullanılır. Python’da kullanıcı, input() fonksiyonu ile string veri de girebilir. Örnek olarak, kullanıcının bir isim yazmasını sağlayabilir ve bu isim string olarak kaydedilebilir. Aşağıdaki örnek kodlarla kullanıcının string veri girmesi ve bu verinin kullanımı açıklanacaktır:

Kod Açıklama
isim = input(“Adınızı Girin: “) Kullanıcıdan alınan isim input() fonksiyonu ile isim değişkenine kaydedilir.
print(“Merhaba”, isim) isim değişkeni kullanılarak kullanıcıya “Merhaba” mesajı ve girilen isim yazdırılır.

Yukarıdaki örnek kodlarda, kullanıcıya “Adınızı Girin:” mesajı gösterilir ve kullanıcı buraya ismini girer. input() fonksiyonu kullanılarak girilen isim isim değişkenine kaydedilir ve print() fonksiyonu kullanılarak kullanıcıya “Merhaba” mesajı ve isim değişkeninde kaydedilen isim gösterilir. Bu örnekte, kullanıcı tarafından girilen veri string olarak kaydedilir.

Integer Veri Türü

Integer veri türü, tam sayıları ifade etmek için kullanılır. Kullanıcının programda tam sayı değerleri girmesi gerektiğinde, input() fonksiyonu kullanılarak bu veriler alınabilir.

Örneğin, aşağıdaki kodda kullanıcı tarafından girilen 2 integer değeri toplayarak sonucu ekrana yazdıran bir program yazılmıştır:

sayi1 = int(input("Birinci sayıyı girin: "))
sayi2 = int(input("İkinci sayıyı girin: "))
toplam = sayi1 + sayi2
print("Sayıların toplamı:", toplam)

Input() fonksiyonu kullanılarak, kullanıcı tarafından girilen sayılar integer veri türüne dönüştürülmüş ve bu sayılar toplanarak sonuç ekrana bastırılmıştır.

Bu örnekte, kullanıcı tarafından yanlışlıkla string bir veri girilirse, hata oluşacaktır. Bu nedenle, kullanıcı tarafından girilen değerlerin, program tarafından ilgili veri türüne dönüştürülebilir olması gerekmektedir.

input() Fonksiyonunun Özellikleri

input() Fonksiyonunun Özellikleri

input() fonksiyonu, kullanıcının veri girişini beklerken, ekranda bir prompt gösterir. Ayrıca, kullanıcıdan aldığı veriyi string olarak tanımlar. Bu nedenle, kullanıcının girdiği verinin türüne uygun bir şekilde dönüştürülmesi gerekir.

input() fonksiyonunun bazı özellikleri şunlardır:

 • Prompt Argümanı: input() fonksiyonu, veri girişi beklenen ekranda, kullanıcıya hangi verilerin girileceği hakkında bir bilgi sağlar. Bu bilgi, prompt argümanı kullanılarak gösterilir. Örneğin: name = input("Adınızı girin: ")
 • Veri Türü Dönüşümü: input() fonksiyonu, kullanıcının veri girişini her zaman string olarak alır. Bu nedenle, input() fonksiyonundan gelen verinin türü, kullanıcının girdiği veri türüne göre değişir. Örneğin: a = input("Sayı girin: ")
  print(type(a))
  # Bu kod, kullanıcının girdiği verinin türünü int, float veya string olarak belirleyecektir.

Bu özellikler, input() fonksiyonunun kullanımını daha esnek hale getirir. Ayrıca, prompt argümanı ile kullanıcıya veri girişi hakkında bir açıklama sağlanır. Bu da programlarınızın daha anlaşılır hale gelmesini sağlar.

input() Fonksiyonu ile Veri Alma Örnekleri

Yukarıda belirtildiği gibi, input() fonksiyonu Python programlama dilinde kullanıcıdan veri almak için kullanılır. Bu fonksiyonla ilgili örnekler oluşturarak nasıl kullanıldığını gösterebiliriz.

Örneğin, kullanıcıdan bir string verisi almak için:

Kod Çıktı
ad = input(“Adınız: “) Adınız: John
John

Bu kod kullanıcıya “Adınız: ” prompt’unu gösterir ve kullanıcı bir yanıt girer. Bu yanıt daha sonra ad değişkeninde saklanır ve print() fonksiyonu yardımıyla ekrana yazdırılabilir.

Bir integer verisi almak için ise:

Kod Çıktı
yas = int(input(“Yaşınız: “)) Yaşınız: 25

Bu kod kullanıcıya “Yaşınız: ” prompt’unu gösterir ve kullanıcı bir yanıt girer. Bu yanıt daha sonra yas değişkenine integer olarak dönüştürülerek saklanır ve print() fonksiyonu yardımıyla ekrana yazdırılabilir.

Yukarıdaki örneklere benzer şekilde, input() fonksiyonu farklı veri türleri için de kullanılabilir. Bu fonksiyon sayesinde kullanıcı tarafından girilen veriler program içerisinde kullanılabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir