Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python’da ()

Python’da ()

admin admin - - 17 dk okuma süresi
222 0

Python programlama dilinde, farklı amaçlarla kullanılan çeşitli parantez türleri vardır. İlk olarak, normal parantezler () fonksiyonlarda ve tuple oluşturmak için kullanılır. Bu parantezler ile belirtilen değerler bir grup olarak ele alınır. Ayrıca, kare parantezler [] listelerde ve slice işlemleri yapmak için kullanılır. Bu parantezler içinde belirtilen ifade bir listenin elemanları olarak kabul edilir.

Python’da slice işlemleri, bir listenin, string’in veya tuple’ın belirli bir bölümünü seçmek için kullanılır. Bu işlem, kare parantezler [] içinde, başlangıç ve bitiş indeksleri ile belirtilir. Adım değeri de belirtilerek, seçilen kısımın kaç adımlık birer aralıklarla seçileceği belirlenebilir. Ayrıca, liste üzerinde çeşitli işlemler yapabilmek için bazı liste metodları mevcuttur. Bunlar arasında, listenin sonuna eleman ekleyen append() metodu veya istenilen indekse eleman ekleyen insert() metodu bulunur.

Normal Parantez ()

Python programlama dilinde normal parantezler () fonksiyon tanımlamalarında ve tuple oluşturma işlemlerinde sıklıkla kullanılır. Bu parantezler ile bir grup olarak ele alınan değer veya ifadeler, fonksiyonun parametreleri olarak kullanılır veya bir tuple oluşturulur.

Örneğin, aşağıdaki gibi bir fonksiyon yazarken normal parantezleri kullanırız:

Kodu Açıklama
def toplama(sayi1, sayi2):  sonuc = sayi1 + sayi2  return sonuc
İki sayıyı toplayan bir fonksiyon.

Bir tuple oluşturmak için normal parantezleri kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte tuple oluşturma işlemi gerçekleştirilir:

colors = ('kırmızı', 'yeşil', 'mavi')

Bu örnekte, ‘colors’ adında bir tuple tanımlanmış ve bu tuple içinde üç farklı renk elemanı belirtilmiştir.

Kare Parantez []

Python programlama dilinde kullanılan kare parantezler [] listelerin tanımlanması ve elemanlarına erişmek için sıkça kullanılır. Bir listenin elemanlarına erişmek için indeks numarasını kullanırız. İndeksler sıfırdan başlar ve birer birer artar. Örneğin, dizi = [3, 4, 5] şeklinde bir liste tanımladığımızda, indis numarası 0 olan eleman 3, indisi 1 olan eleman 4, indisi 2 olan eleman 5 olmak üzere üç eleman barındırır.

Ayrıca kare parantezler slice işlemleri için de kullanılır. Slice işlemi, bir listenin, tuple veya string gibi veri yapılarının belirli bir bölgesinin seçilmesine olanak tanır. Örneğin, [1:3] ifadesi ile bir listenin 1. indeksinden, 3. indeksine kadar olan kısmı seçebiliriz.

Bunun yanı sıra, kare parantezlerin içinde adım değeri de belirtebiliriz. Örnek vermek gerekirse, [0:10:2] ifadesi ile bir listenin 0. indeksinden 10. indeksine kadar olan kısımdaki elemanları 2 atlayarak seçebiliriz. Bunun sonucunda, listenin 0, 2, 4, 6 ve 8. elemanları seçilir.

Bir diğer kullanım şekli de list comprehension’dir. List comprehension, bir liste veyah frangmentyi hızlıca oluşturmak ve filtrelemek için kullanılan bir yapıdır.

Özetle, kare parantezler Python programlama dilinde listelerin oluşturulması, elemanlarına erişmek ve slice işlemleri için kullanılan önemli bir araçtır.

Slice İşlemleri

Python’da slice işlemleri, bir liste, string veya tuple üzerinde belirli bir bölgenin seçilmesi işlemi olarak ifade edilir. Bu işlem için köşeli parantez [] kullanılır. Örneğin, [1:4] ile bir listenin 1. indeksinden 4. indeksine kadar olan kısmı seçebilirsiniz.

Slice işlemlerinde ayrıca adım değeri de belirtilerek kısım seçilebilir. Adım değeri ile slice işlemi yapmak için iki köşeli parantez kullanılır. Örneğin, [1:6:2] ile listedeki elemanlar arasında her 2 elemandan biri seçilir.

Slice işlemi yaparken kullanabileceğiniz diğer bazı özellikler şunlardır:

 • Başlangıç değeri belirtilmezse, 0. indeksten başlar.
 • Bitiş değeri belirtilmezse, listenin sonuna kadar seçilir.
 • Adım değeri belirtilmezse, varsayılan olarak 1 kullanılır.
 • Adım değeri negatif olarak belirtilirse, kısım geriye doğru seçilir.

Slice işlemi yaparken özellikle listelerde oldukça kullanışlıdır. Bu sayede listenin belli bir bölgesini seçerek daha efektif işlemler yapabilirsiniz.

Adım Değeri

slice işleminde kullanılan adım değeri, listenin belirtilen kısmından seçilen elemanların büyüklüğünü ve sayısını belirler. Bu yöntem ile listede belirli sayıda eleman atlayarak istenilen kısım seçilebilir. Bunun için slice işlemi içinde üçüncü bir sayı belirtilir. Örneğin, [1:6:2] ile listedeki elemanlarda her iki elemandan biri seçilir. Listelerde, stringlerde ve tuplelarda adım değeri kullanılabilir.

Bir diğer örnek olarak, [::2] şeklinde belirtilen slice işleminde adım değeri 2 olduğu için listedeki tüm elemanlar 2 şer 2 şer atlanarak seçilmiş olur. Bu işlem ile listede bulunan tek veya çift sayıdaki elemanlar seçilebilir. Ayrıca, adım değeri negatif de olabilir. [::-1] şeklinde yapılan bir işlem ile listedeki tüm elemanlar tersten seçilmiş olur.

Liste Metodları

Python’da listeler üzerinde pek çok işlem yapabileceğiniz metodlar vardır. Bunlardan biri append() metodu ile listeye eleman eklemektir. Örneğin;

Kod Açıklama Çıktı
liste = [‘elma’, ‘armut’, ‘muz’]
liste.append(‘çilek’)
print(liste)
Listeye çilek ekler [‘elma’, ‘armut’, ‘muz’, ‘çilek’]

Bu örnekte, önce bir liste tanımlanır ve sonra append() metodu ile listenin sonuna ‘çilek’ elemanı eklenir. listenin yeni hali [‘elma’, ‘armut’, ‘muz’, ‘çilek’] olur.

Bunların yanı sıra, insert() metodu ile belirli bir indekse eleman ekleyebilir, remove() metodu ile belirli bir elemanı listeden çıkarabilir, pop() metodu ile listenin son elemanını çıkarabilirsiniz. Bunların yanı sıra, sort() metodu ile bir listedeki elemanları sıralayabilir veya reverse() metodu ile listenin elemanlarını tersine çevirebilirsiniz.

Bu metodları kullanarak listeleri zenginleştirebilir ve işlevlerini artırabilirsiniz.

Liste Tanımlama

Python’da bir liste tanımlama işlemi iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlardan ilki, [] kullanarak yapılan tanımlama şeklidir. Örnek olarak, bir dizi sayıyı bir liste içinde belirtmek için [1, 2, 3] şeklinde tanımlama yapılabilir.

İkinci bir yöntem olarak ise, list() fonksiyonu kullanarak liste tanımlama işlemi gerçekleştirilir. Bu şekilde tanımlama yapmak için öncelikle, list() fonksiyonu kullanarak bir nesne tanımlanır ve sonrasında bu nesnenin elemanları listeye eklenir. Örneğin, list((1, 2, 3)) şeklinde bir list oluşturulabilir. Bu şekilde tuple formatındaki nesneler liste haline getirilebilir.

Python’da listeler oldukça esnek ve kullanımı kolay bir veri tipidir. String, integer, float, tuple, set, dictionary gibi farklı veri türleri listelerde kullanılabilir. Ayrıca, listeler üzerinde farklı işlemler gerçekleştirilebilir. Örneğin, append(), extend() gibi metodlar ile listelere eleman eklenebilir. Pop(), remove() gibi metodlar ile elemanlar listeden silinebilir. Index() fonksiyonu ile listenin elemanları arasında arama işlemi yapılabilir.

Python’da listelerin tanımlanması ve kullanımı oldukça basittir. Bu nedenle, liste kullanımının yaygın olduğu pek çok uygulama mevcuttur. Listenin yapısında yer alan [] parantezleri, birçok farklı programlama dilinde de liste benzeri veri tiplerinin tanımlanmasında kullanılmaktadır.

Üçlü Parantez

Python’da üçlü parantezler, uzun ifadelerin çoklu satırlarla belirtilmesi veya belirli bir bölgenin yoruma alınması için kullanılır. Çok uzun bir ifadeyi tek bir satırda belirtmek yerine, üçlü parantezler kullanarak ifadeyi birden fazla satıra bölüp daha okunaklı hale getirebilirsiniz.

Üçlü parantezler ayrıca belirli bir bölgenin yoruma alınması için de kullanılabilir. Eğer belirli bir kod bloğu çalıştırılmak istenmiyorsa, bu blok üçlü parantezler içine alınarak yorum satırına dönüştürülebilir. Bu şekilde, kod bloğu hala kaydedilir fakat çalıştırılmaz.

Python programlama dilinde normal parantezler, fonksiyonlarda veya tuple oluşturmada sıkça kullanılır. Bu parantezler ile belirtilen değerler veya ifadeler bir grup olarak ele alınır.

Örneğin, “print()” fonksiyonuna parametre olarak verilen ifade normal parantezler arasında belirtilir. Ayrıca, bir tuple oluştururken de normal parantez kullanılır.

Bu parantezler ayrıca ifadelerin sıralamasını değiştirilmesinde de kullanılır. Örneğin, “(2+3)*4” ifadesinde normal parantezler arasındaki ifade önce hesaplanır.

Fonksiyonlarda veya tuple oluşturmada normal parantez kullanılır. Bir fonksiyon içinde parantezler ile belirtilen argümanlar fonksiyonun çalışması için gerekli olan değerlerdir. Bir tuple oluşturmak ise parantezler içine değerleri virgül ile ayırarak yazmak suretiyle gerçekleştirilir. Parantezler ile belirtilen değerler veya ifadeler bir grup olarak ele alınarak bir veri tipine dönüştürülebilir. Normal parantezler ayrıca if blokları veya koşullu ifadelerde de kullanılır.

Python’da normal parantezler () fonksiyonlarda kullanılır. Fonksiyonlar, parametrelerini almak için kullanılır. Fonksiyonlarda parantezler içinde verilen değerler veya ifadeler bir grup olarak ele alınır.

Ayrıca, normal parantezler tuple oluşturmada da kullanılır. Tuple, değiştirilemeyen bir liste olarak nitelendirilir. Parantez içinde belirtilen ifadeler bir tuple olarak ele alınır ve değiştirilemez.

Bu parantezlerin kullanımı oldukça basittir. Parantezler içine fonksiyonun veya tuple’ın parametrelerini veya elemanlarını yazmanız yeterlidir. Örneğin, max() fonksiyonu, parantez içinde belirtilen sayıların en büyüğünü bulmak için kullanılır. max(5, 10, 15) ifadesi ile 15 değeri elde edilir.

Python’da normal parantezlerin fonksiyonlar ve tuple oluşturma dışında kullanımı yoktur.

Python programlama dilinde normal parantezler () fonksiyonlarda veya tuple oluşturmada kullanılmaktadır. Normal parantezler ile belirtilen değerler veya ifadeler bir grup olarak ele alınır. Örneğin, a = (1, 2, 3) şeklinde bir tuple oluşturabilirsiniz. Normal parantezler ayrıca fonksiyonlara argüman göndermek için de kullanılır. Örneğin, print(“Merhaba Dünya”) şeklinde print fonksiyonuna “Merhaba Dünya” stringi argüman olarak verilmiştir.

Python programlama dilinde normal parantezler () fonksiyonlarda veya tuple oluşturmada kullanılır. Bu parantezler ile belirtilen değerler veya ifadeler bir grup olarak ele alınır. Örneğin, matematiksel formüllerde ya da fonksiyonlar tanımlanırken bu parantezler kullanılır.

Bu parantezlerden sonra virgülle ayrılmış değerler girilebilir, bu Python’da çoklu değer atama olarak kullanılabilir. Aynı zamanda, bu parantezlerle birlikte kullanılan tuple’lar birden fazla değeri tek bir değişkende saklamak için kullanılabilir.

 • Bir tuple oluşturmak için normal parantez kullanımı örneği: tup = (“a”, “b”, “c”)
 • Fonksiyon çağrısı için normal parantez kullanımı örneği: print(“Merhaba Dünya!”)

Python programlama dilinde kullanılan parantezlerin farklı çeşitleri mevcuttur. Bunlardan biri üçlü parantezdir. Bu parantezler uzun ifadelerin birden fazla satıra yayılarak belirtilmesi amacıyla kullanılır. Özellikle fonksiyon tanımları veya sınıf tanımları esnasında açıklamaların birden fazla satıra yayılması gerektiğinde kullanışlıdır. Ayrıca belli bir bölümün yoruma alınması için de kullanılabilir.

Python’da kullanılan diğer bir önemli parantez türü ise kesme (slice) işlemleri esnasında kullanılan kare parantezlerdir. Bu parantezler ile bir listenin, string’in veya tuple’ın belirli bir bölgesi seçilebilir. Başlangıç ve bitiş indeksleri kullanılarak belirtilen aralık seçilirken, adım değeri ile belirtilen büyüklükteki adımlarla da liste elemanları seçilebilir. Listenin sonuna eleman eklemek veya listeden eleman silmek gibi çeşitli işlemler yapmak için de farklı liste metodları mevcuttur.

Python’da normal parantezler fonksiyonlar veya tuple oluşturmada kullanılırken, süslü parantezler sözlükleri veya kümeleri belirtmek için kullanılır. Tuple içinde birden fazla satıra ifade yazmak istenildiğinde veya birden fazla ifadeyi tek satırda yazmak gerektiğinde de normal parantezler veya noktalı virgül kullanılabilir.

Diğer Parantez Türleri

Python programlama dilinde diğer parantez türleri de kullanılmaktadır. Bunlardan biri {} süslü parantezlerdir. Süslü parantezler sözlükleri belirtmek için kullanılır. Sözlükler, anahtar-değer çiftleri şeklinde tutulan veri yapılarıdır. Örneğin;

my_dict = {'name': 'John', 'age': 25, 'gender': 'male'}

Bu örnekte, my_dict isimli bir sözlük tanımlanmıştır. ‘name’, ‘age’, ve ‘gender’ anahtarlarına karşılık gelen değerler sırasıyla ‘John’, 25 ve ‘male’ olarak belirtilmiştir.

Python’da set() fonksiyonu, kümeleri belirtmek için kullanılır. Kümeler, benzersiz elemanlar içeren veri yapılarıdır. Örneğin;

my_set = set([1, 2, 3, 4, 5])

Bu örnekte, my_set isimli bir set tanımlanmıştır. [1, 2, 3, 4, 5] ifadesindeki elemanlar, my_set içinde benzersiz olarak tutulacaktır.

Python’da tuple içinde birden fazla satırda ifade yazarken veya uzun ifadelerin çoklu satırlar halinde belirtilmesi için () ve ; parantezleri kullanılabilir. Ancak bu kullanım genellikle tercih edilmemektedir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir