Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. SQL Komutları

SQL Komutları

admin admin - - 16 dk okuma süresi
90 0

Bu makalede SQL komutlarının çeşitleri ve kullanımları incelenmektedir. SQL (Structured Query Language) bir veritabanı yönetim sistemi tarafından desteklenen ve veritabanıyla iletişim kurmak için kullanılan bir programlama dilidir. SQL komutları, veritabanına erişmek, veri ekleme, güncelleme, silme, sorgulama ve veritabanı şemasını oluşturma veya değiştirme gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

DML Komutları

Veritabanı üzerinde veri değişiklikleri yapmak için kullanılan SQL komutlarıdır. DML (Data Manipulation Language) komutları, veri ekleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Bu komutlar, veri tabanındaki verilerin kontrolünü sağlamak ve veri manipülasyonunu yapmak için önemlidir.

Bir veritabanına yeni veri eklemek için INSERT komutu kullanılır. Bu komutla, belirli bir tabloya yeni kayıtlar eklenebilir. Veritabanındaki mevcut verileri güncellemek için UPDATE komutu kullanılır. Bu komut sayesinde, istenen sütun veya sütunlardaki verileri değiştirebilirsiniz.

Verileri silmek için ise DELETE komutu kullanılır. Bu komutla, belirli bir tabloda veya belirli bir koşula uyan verileri silebilirsiniz. Ayrıca, TRUNCATE komutuyla tablodaki tüm verileri silmek de mümkündür.

DML komutlarını kullanırken, veritabanındaki verilerin bütünlüğüne dikkat etmek önemlidir. Yani, veri tabanındaki ilişkili verilerin birbirleriyle uyumlu olmasını sağlamak gerekmektedir. Verileri güvenli bir şekilde eklemek, güncellemek ve silmek için DML komutlarını doğru ve dikkatli bir şekilde kullanmalısınız.

DDL Komutları

DDL (Data Definition Language) komutları, veritabanı şemasını oluşturmak veya değiştirmek için kullanılan SQL komutlarıdır. Bu komutlar, veritabanının yapısal özelliklerini tanımlamak için kullanılır ve veritabanı tablolarını, sütunları ve diğer nesneleri oluşturmak için kullanılır.

DDL komutlarının kullanımları arasında CREATE TABLE, ALTER TABLE ve DROP TABLE gibi komutlar bulunur. CREATE TABLE komutu, yeni bir tablo oluşturmak için kullanılır ve tablonun adı ve sütunların veri tipleri gibi bilgileri içerir.

Örneğin:

CREATE TABLE Ogrenciler ( id INT, ad VARCHAR(50), soyad VARCHAR(50));

ALTER TABLE komutu ise mevcut bir tabloyu değiştirmek veya sütun eklemek için kullanılır. Bu komutla tabloya yeni sütunlar ekleyebilir, var olan sütunların veri tiplerini değiştirebilir veya sütunları silerek tabloyu güncelleyebilirsiniz.

DDL komutları, veritabanı şemasını yapılandırmak ve değiştirmek için güçlü bir araçtır. Doğru bir şekilde kullanıldığında, veritabanı tasarımınızı optimize etmek ve veritabanı tablolarını ve sütunlarını düzenlemek için size büyük bir esneklik ve kontrol sağlar.

CREATE TABLE Komutu

CREATE TABLE Komutu veritabanında yeni bir tablo oluşturmak için kullanılan DDL (Veri Tanımlama Dili) komutudur. Bu komut sayesinde veritabanımıza yeni bir tablo ekleyebiliriz. Tablolar, verilerimizi düzenli bir şekilde saklamak ve yönetmek için temel veri yapılarıdır.

CREATE TABLE komutunu kullanmak için öncelikle tablonun adını belirtmemiz gerekmektedir. Tablo adından sonra sütunların veri tiplerini de belirtmek önemlidir. Bu sayede her bir sütunun hangi veri tipini tutacağını belirleyebiliriz. Örneğin:

Sütun Adı Veri Tipi
id INT
ad VARCHAR(50)
soyad VARCHAR(50)

Yukarıdaki örnekte “Ogrenciler” adında bir tablo oluşturuyoruz. Tablonun sütunları ise “id”, “ad” ve “soyad” adında üç farklı sütun. “id” sütunu tamsayı veri tipinde, “ad” ve “soyad” sütunları ise 50 karakter sınırlaması olan karakter dizisi veri tiplerinde.

CREATE TABLE komutuyla oluşturduğumuz tabloyu daha sonra farklı SQL komutlarıyla kullanabiliriz. Örneğin, INSERT INTO komutuyla yeni kayıtlar ekleyebilir, UPDATE komutuyla mevcut kayıtları güncelleyebilir ve DELETE komutuyla kayıtları silebiliriz.

Bu şekilde CREATE TABLE komutunu kullanarak istediğimiz tabloyu oluşturabilir ve veritabanımızın veri yapısını ihtiyaçlarımıza göre şekillendirebiliriz.

Örnek: CREATE TABLE Ogrenciler (id INT, ad VARCHAR(50), soyad VARCHAR(50))

Bu örnekte, Şöyle bir tablo oluşturuluyor: Ogrenciler. Tablonun içerisinde üç sütun bulunuyor: id, ad ve soyad.

id sütunu tamsayı (INT) veri tipine sahipken, ad ve soyad sütunları karakter dizisi (VARCHAR) veri tipine sahip. VARCHAR(50) belirtimi, ad ve soyad sütunlarının maksimum karakter uzunluğunu 50 olarak sınırlıyor.

ALTER TABLE Komutu

“ALTER TABLE Komutu” veritabanında mevcut bir tabloyu değiştirmek veya sütun eklemek için kullanılan önemli bir SQL komutudur. Bu komut sayesinde tablolarımızı istediğimiz şekilde özelleştirebilir ve veritabanımızı güncelleyebiliriz.

ALTER TABLE komutunu kullanarak mevcut bir tabloyu değiştirebiliriz. Bu değişiklikler arasında sütunlar eklemek veya mevcut sütunların özelliklerini değiştirmek yer alır. Örneğin, mevcut bir tabloya yeni bir sütun eklemek istediğimizde ALTER TABLE komutunu kullanabiliriz.

Bir tabloyu değiştirmek için ALTER TABLE komutunu kullanırken, sütun adını belirtmeliyiz. Yeni bir sütun eklemek istediğimizde, sütun adını ve veri tipini belirleyebiliriz. Aynı şekilde, mevcut bir sütunu değiştirmek istediğimizde, sütun adını belirtip yeni veri tipini tanımlayabiliriz.

ALTER TABLE komutuyla birlikte, tablonun özelliklerini değiştirebiliriz. Örneğin, bir sütunun boyutunu veya türünü değiştirmek istiyorsak ALTER TABLE komutunu kullanabiliriz.

ALTER TABLE Komutu, veritabanı yönetimi ve tablo tasarımı açısından önemli bir araçtır. Bu komut sayesinde veritabanlarımızı istediğimiz şekilde özelleştirebilir ve güncel tutabiliriz.

DML Komutları

DML (Data Manipulation Language) komutları, veritabanı üzerinde veri ekleme, güncelleme veya silme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan SQL komutlarıdır. Bu komutlar, kullanıcıların veritabanında bulunan verileri yönetmelerini sağlar. DML komutları, veritabanında yapılan değişikliklere ilişkin işlemleri gerçekleştirir ve veritabanının güncel durumunu korur.

Veritabanına yeni veri eklemek için INSERT komutu kullanılır. Bu komut ile belirli bir tabloya yeni bir satır ekleyebilirsiniz. Örneğin; öğrenci tablosuna yeni bir öğrenci eklemek istediğinizde INSERT INTO Ogrenciler (id, ad, soyad) VALUES (1, ‘Ahmet’, ‘Yılmaz’) şeklinde kullanabilirsiniz. Bu komut ile öğrenci tablosunda id, ad ve soyad sütunlarında belirtilen değerlere sahip yeni bir satır eklenmiş olur.

Veritabanındaki mevcut verileri güncellemek için UPDATE komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut ile belirli bir tablodaki belirli bir kaydın bir veya daha fazla sütun değerlerini değiştirebilirsiniz. Örneğin; öğrenci tablosundaki bir öğrencinin adını değiştirmek istediğinizde UPDATE Ogrenciler SET ad = ‘Mehmet’ WHERE id = 1 şeklinde kullanabilirsiniz. Bu komut ile öğrenci tablosunda id’si 1 olan öğrencinin adı ‘Mehmet’ olarak güncellenir.

Veritabanından veri silmek için DELETE komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut ile belirli bir tablodaki belirli bir kaydı silebilirsiniz. Örneğin; öğrenci tablosundan bir öğrenciyi silmek istediğinizde DELETE FROM Ogrenciler WHERE id = 1 şeklinde kullanabilirsiniz. Bu komut ile öğrenci tablosunda id’si 1 olan öğrenci silinir.

JOIN İşlemleri

JOIN işlemleri, birden fazla tabloyu ilişkilendirerek veri çekme işlemlerinde kullanılan SQL komutlarını ifade eder. Bu işlemler, veri tabanı yönetim sistemindeki çeşitli tablolar arasında ilişki kurarak daha karmaşık sorgular yapmamızı sağlar.

JOIN komutları, veri tabanı üzerindeki tablolar arasında ortak alanlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu sayede tablolar arasındaki veriler arasında yatay ve dikey ilişkiler kurulabilir. JOIN işlemleri, veritabanının normalizasyon yapılandırması doğrultusunda verilerin daha anlamlı ve yapılandırılmış bir şekilde çekilmesini sağlar.

JOIN işlemleri, veri tabanı sisteminin gücünü kullanarak büyük veri kümelerinde bile hızlı ve etkili sorgu sonuçları elde etmemizi sağlar. Bu işlemler, çeşitli JOIN türleri ile gerçekleştirilir:

 • INNER JOIN: İki tablonun ortak alanlarına göre iç içe geçirilerek veri çekme işlemi yapar.
 • LEFT JOIN: Sol tablodaki tüm kayıtları, sağ tablodaki eşleşen kayıtlarıyla birlikte çeker.
 • RIGHT JOIN: Sağ tablodaki tüm kayıtları, sol tablodaki eşleşen kayıtlarıyla birlikte çeker.
 • FULL JOIN: İki tablodaki tüm kayıtları eşleştirerek çeker.

JOIN işlemleri, veri tabanı sorgularınızı daha kompleks hale getirerek daha detaylı ve özelleştirilmiş sonuçlar elde etmenizi sağlar. Bu nedenle, SQL komutları ve JOIN işlemleri hakkında iyice anlayışınızın olması, veri tabanı yönetimi konusunda önemlidir.

INNER JOIN

INNER JOIN, iki tablonun ortak alanlarına göre iç içe geçirilerek veri çekme işlemi yapar. Bu işlem, ilişkili tablolardan verileri birleştirerek ortak alanlara göre eşleştirmeyi sağlar. Inner join kullanılarak, iki veya daha fazla tablo arasında ilişki kurulabilir ve bu ilişkili verileri çekmek mümkün olur.

Inner join işlemi ile, bir tablodaki kayıtların yalnızca ilişkili diğer tablodaki karşılıklarıyla birlikte alınması sağlanır. İki tablonun ortak alanlarına göre birleştirilerek yeni bir sonuç tablosu oluşturulur ve bu tablodan istenen veriler çekilebilir. Eşleşme sağlayan veriler diğer tablonun karşısındaki verilerle birleştirilerek sonuç tablosunda görüntülenir.

Inner join işlemi, veritabanında farklı tablolardan veri almak ve bu verileri ilişkili biçimde görüntülemek için kullanılan yaygın bir SQL komutudur. Inner join kullanırken, ortak alanların doğru şekilde belirtilmesi önemlidir. Doğru eşleşme sağlandığında, tablolar arasında tutarlı ve doğru veri alışverişi gerçekleştirilebilir.

LEFT JOIN

= Sol tablodaki tüm kayıtları, sağ tablodaki eşleşen kayıtlarıyla birlikte çeken bir SQL komutudur.

Sol tablo, JOIN işlemiyle ilişkilendirilen ana tablodur ve sağ tablo ise ana tabloyla ilişkili olan tablodur. LEFT JOIN, sol tablodaki tüm kayıtları getirir ve sağ tablodaki eşleşen kayıtlarıyla birlikte sunar. Eğer sağ tabloda hiçbir eşleşme yoksa, sol tablodaki kayıtlar yine de sonuç olarak döndürülür, fakat sağ tablodaki boş değerlerle tamamlanır.

Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse, elimizde bir “Öğrenciler” tablosu ve “Notlar” tablosu olduğunu düşünelim. “Öğrenciler” tablosunda öğrencilere ait bilgiler bulunurken, “Notlar” tablosunda öğrencilerin aldığı notlar yer alıyor. Sol tarafta bulunan “Öğrenciler” tablosu, sağ tarafta bulunan “Notlar” tablosuyla LEFT JOIN işlemi yapılırsa, öğrencilerin tüm bilgileri sol tarafa çekilir ve eşleşen kayıtlarla birlikte sunulur.

Bu sayede, öğrencilerin adı, soyadı ve notları bir arada görülebilir. Eğer bir öğrencinin notu yoksa, bu durumda not alanı boş bir değer olarak gözükecektir.

Bu makalede SQL komutlarının çeşitleri ve kullanımları incelenmektedir. SQL komutlarının temel olarak iki farklı türü bulunmaktadır: DML komutları ve DDL komutları.

DML komutları, veritabanı üzerinde veri değişiklikleri yapmak için kullanılan SQL komutlarıdır. Bu komutlar, verileri eklemek, güncellemek veya silmek amacıyla kullanılır. Veritabanında yapılan veri işlemlerini kontrol etmek ve yönetmek için DML komutları oldukça önemlidir. Örneğin, INSERT komutu kullanarak yeni veri girebilir veya UPDATE komutu ile mevcut verileri güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, DELETE komutu ile istenmeyen verileri veritabanından silebilirsiniz.

DDL komutları ise veritabanı şemasını oluşturmak veya değiştirmek için kullanılan SQL komutlarıdır. Bu komutlar, veritabanında kullanılacak tabloları, sütunları ve ilişkileri tanımlamak için kullanılır. CREATE TABLE komutunu kullanarak yeni bir tablo oluşturabilir veya ALTER TABLE komutu ile mevcut bir tabloyu değiştirebilirsiniz. Bu komutlar, veritabanının yapısal düzenini belirlemek ve yapısal değişiklikler yapmak için kullanılır.

JOIN işlemleri ise birden fazla tabloyu ilişkilendirerek veri çekme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan SQL komutlarıdır. INNER JOIN komutu, iki tablonun ortak alanlarına göre iç içe geçirilerek veri çekme işlemi yapar. LEFT JOIN komutu ise sol tablodaki tüm kayıtları, sağ tablodaki eşleşen kayıtlarıyla birlikte çeker. Bu komutlar, verileri farklı tablolar arasında ilişkilendirme ve birleştirme amacıyla kullanılır.

SQL komutları, veritabanı işlemlerini yapmak ve veri yönetimini etkili bir şekilde gerçekleştirmek için oldukça önemlidir. DML, DDL ve JOIN komutları gibi temel komutları bilmek, veritabanı yönetiminde ihtiyaç duyduğunuz işlemleri yapmanıza yardımcı olacaktır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir