Python Kod

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. SQL Like Kullanımı ()

SQL Like Kullanımı ()

admin admin - - 16 dk okuma süresi
114 0

Bu makalede SQL Like ifadesi kullanımı ve örnekleri ele alınacak. Like ifadesi, SQL sorgularında özel karakterlerle birlikte veri aramak için kullanılır. Like ifadesini kullanırken % işareti joker karakter olarak kullanılır. =% ile başlayan bir like ifadesi, verilerin belirli bir karakter veya karakterlerle başladığını belirtir. Örneğin, ‘LIKE ‘a%’ ifadesi, ‘a’ harfiyle başlayan verileri seçer. Eğer % işaretini verinin sonunda kullanırsak, bu sefer ‘LIKE ‘%abc’ ifadesini kullanırız ve verileri seçeriz. Bu ifade, ‘abc’ ile biten verileri seçer. =% işaretini hem başta hem de sonda kullanarak, verinin belirli bir karakter veya karakterler içerdiğini belirtebiliriz. Örneğin, ‘LIKE ‘%abc%’ ifadesi, ‘abc’ içeren verileri seçer. Like ifadesindeki özel karakterlerden bazıları ‘_’, ‘[]’ ve ‘\’ karakterleridir. Like ifadesi, veritabanında metin aramak veya veri filtrelemek için sıklıkla kullanılır. Örneğin, ‘SELECT * FROM müşteriler WHERE ad LIKE ‘%can%” ifadesini kullanarak, ‘can’ kelimesini içeren müşterileri seçebiliriz. Benzer şekilde, ‘SELECT * FROM ürünler WHERE ad LIKE ‘a%’ OR ad LIKE ‘b%’ OR ad LIKE ‘c%” ifadesini kullanarak, ‘a’, ‘b’ veya ‘c’ harfiyle başlayan ürünleri seçebiliriz.

Like İfadeleri

Like ifadesi, SQL sorgularında özel karakterlerle birlikte veri aramak için kullanılır. Bu ifade, kullanıcının belirli bir desene uyan verileri bulmasına yardımcı olur. SQL Like ifadeleri, metin tabanlı veritabanlarında veri filtrelemek ve sorgulamak için sıklıkla kullanılır.

Like ifadesini kullanırken % işareti joker karakter olarak kullanılır. Bu işaret, belirli bir karakter veya karakterlerle eşleşen verileri seçmek için kullanılır. Başlangıç karakteri olarak % kullanıldığında, bu ifade, verilerin belirli bir karakter veya karakterlerle başladığını belirtir. Örneğin, LIKE ‘a%’ ifadesi, ‘a’ harfiyle başlayan verileri seçecektir.

Aynı şekilde % işareti hem başta hem de sonda kullanıldığında, bu ifade verinin belirli bir karakter veya karakterler içerdiğini belirtir. Örneğin, LIKE ‘%abc%’ ifadesi, ‘abc’ içeren verileri seçecektir. Like ifadesindeki özel karakterlerden bazıları ise ‘_’ , ‘[]’ ve ‘\’ karakterleridir.

Like ifadesi, veritabanında metin aramak veya verileri filtrelemek için sıklıkla kullanılır. Örneğin, SELECT * FROM müşteriler WHERE ad LIKE ‘%can%’ ifadesi, ‘can’ kelimesini içeren müşterileri seçecektir. Ayrıca SELECT * FROM ürünler WHERE ad LIKE ‘a%’ OR ad LIKE ‘b%’ OR ad LIKE ‘c%’ ifadesi, ‘a’, ‘b’ veya ‘c’ harfiyle başlayan ürünleri seçecektir.

Like Kullanımı

=Like ifadesini kullanırken % işareti joker karakter olarak kullanılır.

Like ifadesini kullanırken, veritabanında özel karakterlerle birlikte veri aramak için % işaretini kullanırız. Bu işaret, arama sırasında bir veya daha fazla karakteri temsil eder. Yani % işareti, yerine herhangi bir karakter gelebileceğini gösterir.

Başka bir deyişle, % işareti joker karakter olarak işlev görür ve veri tabanında belirli bir deseni veya karakter dizisini ararken kullanılır. Bu desen veya karakter dizisi, aranacak veriyi tanımlar.

Örneğin, LIKE ‘a%’ ifadesi, ‘a’ harfiyle başlayan verileri seçer. Burada % işareti, ‘a’ harfi yerine geçebilecek herhangi bir karakteri temsil eder. Yani ‘a’ harfiyle başlayan tüm verileri bulmak için bu şekilde bir LIKE ifadesi kullanabiliriz.

LIKE ‘%abc’ ifadesi ise, ‘abc’ ile biten verileri seçer. % işareti, bu durumda ‘abc’ kelimesinin öncesinde herhangi bir karakteri temsil eder. Yani ‘abc’ ile biten tüm verileri bulmak için bu şekilde bir LIKE ifadesi kullanabiliriz.

Özetle, SQL Like ifadesini kullanırken % işareti, joker karakter olarak kullanılır ve veri tabanında belirli bir deseni veya karakter dizisini aramak için kullanılır.

Başlangıç Karakteri

=% ile başlayan bir like ifadesi, verilerin belirli bir karakter veya karakterlerle başladığını belirtir.

Bu kullanım, SQL sorgularında verileri bir şablon kullanarak filtrelemek için oldukça kullanışlıdır. ‘%’, joker karakter olarak adlandırılır ve herhangi bir karakter yerine geçebilir. Eğer bir veri, belirli bir karakterle başlıyorsa, bu filtreleme yöntemiyle kolaylıkla seçilebilir.

Örneğin, bir veritabanında müşteri adlarını filtrelemek için kullanılırsa, ‘=LIKE ‘a%’ ifadesi, ‘a’ harfiyle başlayan verileri seçecektir. Bu, aradığımız belirli bir karakterle başlayan tüm müşterileri elde etmeyi sağlar.

Örnek olarak, ‘LIKE ‘b%’ ifadesi kullanıldığında, b harfiyle başlayan verileri seçecektir. Bu şekilde, tüm müşterilerin adları arasından b harfiyle başlayanları rahatlıkla bulabilir ve filtreleyebilirsiniz.

Başlangıç karakteri filtreleme yöntemi, veri tabanında belirli bir düzene sahip olan kayıtları bulmak için kullanışlı bir yol sunar. Bu sayede verileri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde arayabilirsiniz.

Örnek:

Örnek: `LIKE ‘a%’` ifadesi, ‘a’ harfiyle başlayan verileri seçer.

Bu örnekte, ‘a’ harfiyle başlayan verileri seçmek için SQL Like ifadesini kullanıyoruz. Like ifadesini kullanırken % işareti joker karakter olarak kullanılır ve başına ‘a’ karakterini koyarak ve sonuna % işaretini ekleyerek veri setimizde ‘a’ harfiyle başlayan tüm verileri seçebiliriz.

Örnek olarak, bir müşteri tablosunda ‘ad’ sütununda ‘a’ harfiyle başlayan müşterileri seçmek istediğimizi düşünelim. Bu durumda `SELECT * FROM müşteriler WHERE ad LIKE ‘a%’` sorgusunu kullanarak ‘a’ harfiyle başlayan tüm müşterileri seçebiliriz.

ad soyad
Ahmet Yıldız
Ali Can
Ayşe Demir

Yukarıdaki müşteri tablosunda `ad LIKE ‘a%’` ifadesi kullanıldığında, ‘a’ harfiyle başlayan tek bir veri seçilir, yani “Ahmet” isimli müşteriyi seçer. Diğer müşteriler “a” harfiyle başlamadığı için bu sorguya uymaz.

Örnek:

LIKE '%abc' ifadesi, ‘abc’ ile biten verileri seçer.

Orta Karakter

=% işareti, hem başta hem de sonda kullanıldığında belirli bir karakter veya karakterler içeren veriyi belirtir.

Örnek:

=`LIKE ‘%abc%’` ifadesi, ‘abc’ içeren verileri seçer.

Like ifadesi, SQL sorgulamalarında belirli bir metni içeren verileri seçmek için kullanılır. Yukarıdaki örnekte, ‘%abc%’ ifadesi kullanılmıştır. Bu ifade, ‘abc’ karakter dizisi içeren tüm verileri seçer. Yani, verilerin herhangi bir yerinde ‘abc’ geçiyor olması yeterlidir. Örneğin, “abcd”, “xyzabc”, “mnoabcx” gibi veriler bu sorgu sonucunda döndürülür.

Like ifadesi, verilerin içerisinde aradığımız metni bulmamızı sağlayan güçlü bir arama yöntemidir. Joker karakterleri, başlangıç ve bitiş karakterleri, orta karakterler gibi farklı kullanımları vardır. Bu sayede aranan metni içeren verileri seçmek kolaylaşır. Örnek olarak, ‘%abc%’ ifadesi tüm verileri tarayarak ‘abc’ karakter dizisini bulduğu verileri seçer.

Özel Karakterler

=Like ifadesindeki özel karakterlerden bazıları ‘_’, ‘[ ]’ ve ‘\’ karakterleridir.

İncelemekte olduğumuz SQL Like ifadesi, veri aramak için kullanılan özel karakterlerle birlikte çalışır. Bunlar arasında en yaygın kullanılanlar ‘_’ (alt çizgi), ‘[ ]’ (köşeli parantez) ve ‘\’ (terslash) karakterleridir.

Alt çizgi karakteri olan ‘_’ joker karakter olarak adlandırılır ve herhangi bir tek karakterin yerini alır. Örneğin, ‘a_b’ desenini kullanarak ‘aab’ ya da ‘acb’ gibi verileri seçebilirsiniz. Alt çizgi, bir karakteri temsil etmek için kullanıldığından, bir karakter dizisini temsil etmek amacıyla birden fazla alt çizgi kullanmak da mümkündür.

Karakter Açıklama
_ (alt çizgi) Herhangi bir karakteri temsil eder.
[ ] (köşeli parantez) Belirli bir karakter kümesini temsil eder.
\ (terslash) Eşdeğer bir özel karakteri temsil etmek için kullanılır.

Köşeli parantezler, belirli bir karakter kümesini temsil eder. Örneğin, ‘[abc]’ deseni kullanarak ‘a’, ‘b’ veya ‘c’ karakterlerinden herhangi birini içeren verileri seçebilirsiniz. Ayrıca, ‘[a-c]’ kullanarak da aynı sonucu elde edebilirsiniz.

Terslash karakteri ise eşdeğer bir özel karakteri temsil etmek için kullanılır. Örneğin, ‘\\%’ desenini kullanarak gerçek bir ‘%’ karakterini temsil edebilirsiniz.

Bu özel karakterlerin doğru bir şekilde kullanılması, SQL Like ifadesinin gücünü tam anlamıyla ortaya koymak için son derece önemlidir. Veri filtreleme veya metin arama işlemleri için bu karakterleri doğru bir şekilde kullanarak istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

Örnek Kullanımlar

=Like ifadesi, veritabanında metin aramak veya veri filtrelemek için sıklıkla kullanılır. Veritabanında bir metni veya belirli bir deseni içeren verileri bulmak için Like ifadesi kullanılır. Like ifadesi, SQL sorgularının daha esnek ve kapsamlı olmasını sağlar. Bu nedenle, birçok durumda metin tabanlı aramaları gerçekleştirmek için kullanılan önemli bir araçtır.

=Like ifadesinin kullanımı oldukça kolaydır ve wildcards (joker karakterler) kullanılarak daha fazla özelleştirme yapmak mümkündür. Wildcards, metni veya deseni belirli şekillerde eşleştirmek için kullanılan spesifik karakterlerdir. % işareti wildcards olarak kullanılır ve bir veya daha fazla karakteri temsil ederken, _ işareti ise tek bir karakteri temsil eder.

=Like ifadesi ayrıca çoklu koşullarla birlikte kullanılabilir. Örneğin, ‘a%’ veya ‘b%’ veya ‘c%’ gibi birden çok koşulu birleştirebilir ve bu şekilde veritabanında belirli kriterlere uyan verileri seçebilirsiniz. Bu şekilde, birçok farklı durumda veri filtrelemesi yapabilir ve ihtiyaçlarınıza göre sonuçlar elde edebilirsiniz.

=Özetlemek gerekirse, Like ifadesi, veritabanında metin aramak veya veri filtrelemek için oldukça kullanışlı bir araçtır. Veritabanınızda belirli bir metni aramak veya belirli bir desene sahip verileri bulmak istediğinizde Like ifadesini kullanabilirsiniz.

Örnek:

=`SELECT * FROM müşteriler WHERE ad LIKE ‘%can%’` ifadesi, ‘can’ kelimesini içeren müşterileri seçer.

Yukarıdaki örnekte SQL sorgusu, ‘%can%’ ifadesini içeren müşterileri seçmek için kullanılır. ‘ad’ sütunundaki değerlerde ‘can’ kelimesi geçen tüm müşterileri listelemek için bu sorguyu kullanabiliriz.

Bu sorgu, ‘can’ kelimesinin herhangi bir yerde bulunduğu müşterileri seçer. Örneğin, ‘Adıcan’, ‘Kocan’, ‘Tuncaycan’ gibi isimlere sahip müşterileri listeleyecektir.

LIKE ifadesi, veri tabanında metin aramak veya veri filtrelemek için güçlü bir araçtır. ‘%can%’ ifadesi, joker karakterlerle birleştirilerek kullanıldığından, ‘can’ kelimesi ne önce ne de sonra belirlenmiş bir karakterle bağlı olmaksızın aranır.

Böylece, LIKE ifadesini kullanarak ‘can’ kelimesini içeren müşterileri kolayca seçebilir ve istediğiniz veriyi filtreleyebilirsiniz.

Örnek:

Örnek:
`SELECT * FROM ürünler WHERE ad LIKE ‘a%’ OR ad LIKE ‘b%’ OR ad LIKE ‘c%’` ifadesi, ‘a’, ‘b’ veya ‘c’ harfiyle başlayan ürünleri seçer.

Bu örnekte, `SELECT * FROM ürünler` ifadesi, ‘ürünler’ adlı tablodan tüm sütunları seçer. WHERE ifadesi ise belirli bir koşulu karşılayan verileri filtrelemek için kullanılır.

Like ifadesiyle kullanılan bu sorgu, ‘ad’ sütununda bulunan verileri kontrol eder. LIKE ‘a%’ kısmı, ‘ad’ sütununda ‘a’ harfiyle başlayan verileri seçer. Benzer şekilde, LIKE ‘b%’ kısmı ‘b’ harfiyle başlayan verileri seçer ve LIKE ‘c%’ kısmı ‘c’ harfiyle başlayan verileri seçer.

Bu sorgu, ‘a’, ‘b’ veya ‘c’ harfiyle başlayan ürünleri seçerken diğer verileri görmezden gelir. Böylece, veritabanında bulunan ürünler arasında yalnızca istenilen koşulu karşılayanları görüntülemek için kullanılabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir