Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. SQL Sorgu Örnekleri

SQL Sorgu Örnekleri

admin admin - - 43 dk okuma süresi
158 0

SQL sorguları, veritabanı yönetim sistemlerindeki (RDBMS) verileri işlemek, çekmek ve filtrelemek için kullanılan önemli bir araçtır. SQL sorgularını anlamak ve kullanmak, veritabanı yöneticilerinin ve programcıların etkin bir şekilde veri analizi yapmasına olanak tanır. Bu makalede, SQL sorgularıyla ilgili çeşitli örnekler ve kullanım alanlarına dair bilgiler sunulmaktadır.

SQL sorguları, genellikle SELECT, WHERE ve ORDER BY gibi anahtar kelimelerle başlar ve farklı veri manipülasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. SELECT sorgusu, belirli verileri çekmek için kullanılırken, WHERE sorgusu belirli bir koşulu sağlayan verileri filtrelemek için kullanılır. ORDER BY sorgusu ise verileri belirli bir sıraya göre sıralamak için kullanılır.

Örnek olarak, SELECT sorgusuyla belirli bir tablodaki tüm müşterilerin isimlerini çekebilirsiniz. WHERE sorgusuyla ise yaşları 25’ten büyük olan müşterileri filtreleyebilirsiniz. Ayrıca, ORDER BY sorgusuyla müşterilerin isimlerini alfabetik olarak sıralayabilirsiniz.

Bu makalede SQL sorgularının çeşitli örneklerini bulacaksınız. Hangi sorgunun hangi durumda kullanılması gerektiği hakkında bilgi edinecek ve veritabanı yönetimi veya programlama projelerinizde bu bilgiyi kullanabileceksiniz.

İçindeklier

SELECT Sorgusu Örnekleri

SELECT sorgusu, belirli verileri çekmek için kullanılan bir sorgu türüdür. Bu sorgu ile veritabanında bulunan kayıtlardan istediğimiz verileri seçebiliriz. Aşağıda SELECT sorgusuyla ilgili kullanılan örnekleri inceleyebilirsiniz.

 • Örnek 1: Bir tablodan tüm kayıtları çekmek için kullanılan bir örnektir:
 •     SELECT * FROM tablo_adı;  
 • Örnek 2: Bir tablodan sadece belirli sütunları çekmek için kullanılan bir örnektir:
 •     SELECT sütun1, sütun2 FROM tablo_adı;  
 • Örnek 3: Bir tablodan kayıtları belirli bir koşula göre filtrelemek için kullanılan bir örnektir:
 •     SELECT * FROM tablo_adı WHERE koşul;  

SELECT sorgusu, veritabanındaki verileri istediğimiz şekilde çekmek için çok kullanışlı bir yöntemdir. Bu örnekler sayesinde SELECT sorgusunun nasıl kullanıldığını daha iyi anlayabilir ve veritabanı işlemlerinizde daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

WHERE Sorgusu Örnekleri

WHERE sorgusu, SQL sorgularında belirli bir şartın sağlandığı verileri filtrelemek için kullanılan bir ifadedir. Bu sorgu, veritabanında arama yaparken özel bir koşulu belirtmek için kullanılır. WHERE sorgusu, SELECT sorgusu ile birlikte kullanıldığında belirli bir kriteri karşılayan verileri seçmek için kullanılır.

Bu sorgu, birden fazla koşulu birleştirmek veya belirli bir şarta uyan verileri filtrelemek için kullanılabilir. Örneğin, “Ürünler” tablosunda, fiyatı 100 TL’yi aşan ve “Elektronik” kategorisine ait olan ürünleri listelemek istediğinizi düşünelim. WHERE sorgusu ile bu kriteri karşılayan verileri aşağıdaki gibi seçebilirsiniz:

Ürün Adı Fiyat Kategori
Telefon 150 TL Elektronik
Laptop 2000 TL Elektronik

Yukarıdaki örnekte, WHERE sorgusu kullanılarak fiyatı 100 TL’yi aşan ve “Elektronik” kategorisine ait olan ürünler seçilmiştir. Bu sayede, veritabanındaki diğer ürünlerden sadece belirli bir şartı sağlayan verileri göstermek mümkün olur.

AND Operatörü

SQL sorgularında, birden fazla koşulu sağlayan verileri seçmek için AND operatörü kullanılır. Bu operatörü kullanarak birden çok koşulu bir arada sağlayan verileri filtrelemek mümkündür. Örneklerle daha iyi anlayalım.

Örnek 1 Örnek 2
Maaşı 5000’den büyük ve departmanı IT olan çalışanlar Yaşı 25’ten büyük ve şehri Ankara olan müşteriler
 • Örnek 1: Maaşı 5000’den büyük ve departmanı IT olan çalışanlar
 • Örnek 2: Yaşı 25’ten büyük ve şehri Ankara olan müşteriler

Örnek 1’de, AND operatörü kullanılarak maaşı 5000’den büyük ve departmanı IT olan çalışanlar seçilmektedir. Bu sorgu, hem maaş koşulunu hem de departman koşulunu sağlayan verileri getirir.

Örnek 2’de, AND operatörü kullanılarak yaşı 25’ten büyük ve şehri Ankara olan müşteriler seçilmektedir. Bu sorgu, hem yaş koşulunu hem de şehir koşulunu sağlayan verileri getirir.

Bu şekilde, AND operatörü aracılığıyla birden fazla koşulu sağlayan verileri seçmek mümkündür. Birden çok koşulun aynı anda sağlanmasını istiyorsanız, AND operatörünü kullanabilirsiniz.

Örnek 1: Maaşı 5000’den büyük ve departmanıIT olan çalışanlar

Bu örnekte, SQL sorgusu ile maaşı 5000’den büyük ve departmanı IT olan çalışanları seçebiliriz. Bu örnekte, AND operatörü kullanarak birden fazla koşulu sağlayan verileri seçiyoruz. İlk koşulda, “maaşı 5000’den büyük” olan çalışanları seçiyoruz. İkinci koşulda ise, “departmanı IT olan” çalışanları seçiyoruz.

Bu sorguyu kullanarak, istediğimiz kriterlere uygun çalışanları seçebilir ve belirli bir veri setini filtreleyebiliriz. Bu örnekte, maaş ve departman gibi önemli kriterlere dayanarak verileri filtrelemek için WHERE ve AND operatörlerini kullanıyoruz.

Aşağıda, SQL sorgusu örneğini tablo şeklinde göstermekteyim:

Çalışan Adı Maaş Departman
Ahmet 6000 IT
Mehmet 5500 IT
Ayşe 7000 Finans

Yukarıdaki tabloda, maaşı 5000’den büyük ve departmanı IT olan Ahmet ve Mehmet adlı çalışanları seçebiliriz.

Bu örnek, SQL sorgularının nasıl kullanılabileceği konusunda bir fikir vermektedir. SQL sorguları, veri tabanından veri çekmek, verileri filtrelemek ve sıralamak gibi birçok işlem için kullanılabilir.

IT

Bilgi Teknolojileri veya kısa adıyla IT, günümüzün yakından tanıdığı ve yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bir terimdir. IT, bilgisayar sistemleri, yazılımlar, ağlar ve diğer elektronik cihazlarla ilgili teknolojik süreçlerin yönetimi, geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgilenen bir alanı ifade eder.

IT, herhangi bir sektörün başarısı için temel bir gerekliliktir. İşletmeler, bilgi teknolojilerini verimli bir şekilde kullanarak operasyonlarını optimize etmek, daha verimli çalışmak ve rekabet avantajı elde etmek için çeşitli IT hizmetleri ve çözümleri kullanırlar. Ayrıca, güvenlik, veri analizi, programlama, web tasarımı gibi birçok alt dalı bulunan IT, sürekli olarak gelişen ve yenilenen bir alandır.

IT, kurumsal dünyadan eğitim sektörüne, sağlık sektöründen e-ticarete kadar hemen her sektörde kullanılmaktadır. IT uzmanları, karmaşık bilgi sistemleri oluşturur, yazılım geliştirir, ağları yönetir ve olaylara hızlı bir şekilde yanıt vererek sorunların çözülmesine yardımcı olurlar. Bunun yanı sıra, geleceğin teknoloji trendlerini takip ederek yeni çözümler sunmak için sürekli olarak kendilerini güncel tutarlar.

IT dünyası, heyecan verici ve patlayıcı bir hızla ilerleyen bir sektördür. Sürekli olarak yeni teknolojilerin keşfedilmesi, yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi ve sınırların zorlanmasıyla IT, dünyamızın geleceğini şekillendirme potansiyeline sahiptir. Bu yüzden, IT alanında uzmanlaşmak isteyenler için sonsuz fırsatlar sunan bu alanda sürekli olarak kendini geliştirmek ve yenilikleri takip etmek oldukça önemlidir.

olan çalışanlar

Bir şirketteki çalışanların maaşları ve departmanları genellikle farklılık gösterir. Ancak bazen, belirli bir maaş aralığındaki ve belirli bir departmanda çalışan çalışanlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu tür bir durumda, AND operatörünü kullanarak birden fazla koşulu birleştirebilir ve istediğiniz sonuçları alabilirsiniz.

Örneğin, şirketinizdeki IT departmanında çalışan ve maaşı 5000’den büyük olan çalışanları bulmak istediğinizi varsayalım. Bu durumda, SQL sorgusu şu şekilde olacaktır:

Departman Maaş Ad
IT 6000 Ahmet
IT 7000 Mehmet
IT 4500 Ali

Aşağıdaki SQL sorgusu, maaşı 5000’den büyük olan ve departmanı ‘IT’ olan çalışanları getirecektir:

 SELECT * FROM employees WHERE salary > 5000 AND department = 'IT';

Bu sorgu sonucunda, tablodaki ilk iki çalışan olan Ahmet ve Mehmet’in bilgilerini elde edeceksiniz. Bu şekilde, and operatörünü kullanarak birden fazla koşulu birleştirerek istediğiniz sonuçları filtreye alabilir ve verilerinizi daha etkili bir şekilde analiz edebilirsiniz.

Örnek 2: Yaşı 25’ten büyük ve şehriAnkara olan müşteriler

Bu örnekte yaşları 25’ten büyük olan ve şehri Ankara olan müşterileri seçmek için WHERE sorgusunda AND operatörünü kullanıyoruz. Bu, birden çok koşulun aynı anda sağlanmasını istediğimiz durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Yani, seçtiğimiz müşterilerin yaşları 25’ten büyük ve şehirleri Ankara olmalıdır.

Bu örneği daha iyi anlamak için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz:

ID İsim Yaş Şehir
1 Ali 28 Ankara
2 Ahmet 24 Ankara
3 Ayşe 26 İstanbul

Yukarıdaki örnek tabloda, müşteri ID’si 1 olan Ali’nin yaşı 25’ten büyük ve şehri Ankara olduğu için sorgu sonucunda seçilecektir. Ancak, müşteri ID’si 2 olan Ahmet’in yaşı 25’ten büyük olmasına rağmen şehri Ankara olmadığı için sorgu sonucuna dahil edilmeyecektir.

Bu örnekte, farklı koşulları birleştirmek için AND operatörünü kullanmanın nasıl işe yaradığını görebilirsiniz. Bu sayede istediğiniz verileri seçerken daha spesifik filtrelemeler yapabilirsiniz.

Ankara

Ankara, Türkiye’nin başkenti ve en kalabalık ikinci şehridir. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü olan Ankara, aynı zamanda birçok önemli kurum ve kuruluşa ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) burada bulunması nedeniyle Ankara, siyasi anlamda da büyük bir öneme sahiptir.

Ankara, yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu dönemlerden kalma birçok tarihi eseri bünyesinde barındırmaktadır. Kentin en ünlü tarihi yapıları arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Atatürk Orman Çiftliği ve Kocatepe Camii bulunmaktadır.

Ankara aynı zamanda Türkiye’nin önemli üniversite merkezlerinden biridir. Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi birçok önde gelen üniversiteye ev sahipliği yapmaktadır. Bu da kenti genç ve dinamik bir atmosferle doldurmaktadır.

Ankara’nın mutfağı da oldukça zengin ve lezzetlidir. Et yemekleri, kebaplar ve Ankara tandırı ünlüdür. Ayrıca, Ankara’nın meşhur Ankara simidi, gözleme ve döner gibi lezzetleri de tatmanız tavsiye edilir. Şehirdeki restoranlar ve kafeler de çeşitlilik arz etmektedir. Ankara, hem yerli halka hem de ziyaretçilere geniş bir yelpazede gastronomik deneyimler sunmaktadır.

Ankara’nın çevresi de görülmeye değer doğal güzelliklerle doludur. Eymir Gölü, Mogan Gölü ve Atatürk Orman Çiftliği gibi doğal alanlar, şehirdeki stresli yaşamdan uzaklaşmak ve doğanın keyfini çıkarmak için mükemmel mekanlardır. Ayrıca, şehre yakın konumu sayesinde günübirlik turlarla Kapadokya ve Eskişehir gibi diğer turistik bölgelere kolaylıkla ulaşmak mümkündür.

With its historical and cultural richness, Ankara offers a unique blend of tradition and modernity. Whether you are interested in history, politics, or simply enjoying delicious food, Ankara has something to offer for everyone.

olan müşteriler

“olan müşteriler” ifadesi, SQL sorgularında AND operatörünün birden çok koşulu bir arada kullanmak için nasıl kullanıldığını gösteren bir örnektir. Bu örnekte, müşterilerin yaşları 25’ten büyük olması ve şehirlerinin Ankara olması gibi iki koşulun bir arada sağlanması istenmektedir. AND operatörü, birden çok koşulun aynı anda geçerli olmasını sağlar. Bu örnekte, SQL sorgusu şu şekilde olabilir:SELECT * FROM Musteriler WHERE Yas > 25 AND Sehir = ‘Ankara’;Bu sorgu, müşteriler tablosundaki verileri filtreleyerek sadece yaşları 25’ten büyük olan ve şehri Ankara olan müşterileri seçer. AND operatörü kullanarak koşulların birleştirildiği bu örnek, birden çok koşulu aynı anda sağlayan verilerin seçilmesini sağlar.AND operatörünün bu örnekte kullanılmasıyla, müşteri tablosundaki tüm veriler arasından sadece belirli koşulları sağlayan verilerin seçilmesi amaçlanır. Bu örnek, SQL sorgularında kullanılan temel sorgulama mantığını anlamak açısından önemlidir ve farklı koşulların bir arada kullanılmasını sağlar.”

OR Operatörü

=OR operatörü, SQL sorgularında en az bir koşulun sağlandığı verileri seçmek için kullanılan önemli bir araçtır. OR operatörü sayesinde birden fazla koşuldan en az birinin gerçekleştiği verilere erişebiliriz. Bu bize daha esnek bir filtreleme imkanı sağlar ve sorgularımızın daha geniş sonuç kümelerine ulaşmasını sağlar.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, OR operatörünü kullanarak ismi “Ahmet” veya “Mehmet” olan kişileri seçebiliriz. Bu durumda sorgumuz şu şekilde olacaktır:

SELECT * FROM Kisi WHERE isim = 'Ahmet' OR isim = 'Mehmet';


Bu sorgu, ismi “Ahmet” veya “Mehmet” olan kişilerin bilgilerini bize getirecektir.

Aynı şekilde, OR operatörünü mevsimi “Yaz” veya “Kış” olan meyveleri seçmek için kullanabiliriz. Bu durumda sorgumuz şu şekilde olacaktır:

SELECT * FROM Meyveler WHERE mevsim = 'Yaz' OR mevsim = 'Kış';


Bu sorgu ise mevsimi “Yaz” veya “Kış” olan meyvelerin bilgilerini bize getirecektir.

OR operatörü, SQL sorgularında çok yaygın bir şekilde kullanılan bir araçtır ve farklı koşulların ve filtrelemelerin bir arada kullanılması gereken durumlarda oldukça kullanışlıdır. Bu sayede sorgularımızın sonuç kümesi daha geniş olur ve istediğimiz verilere daha kolay bir şekilde ulaşabiliriz.

Örnek 1: İsimleri

Örnek 1: İsimleri = OR operatörü kullanarak birden fazla koşuldan en az birinin sağlanmasını isteyen bir örnektir. Bu örnekte, veritabanında kaydedilmiş olan kişilerin isimlerine göre filtreleme yapılacaktır. İsimleri “Ahmet” veya “Mehmet” olan kişileri seçmek için OR operatörü kullanılır.

Bu sorguyu gerçekleştirmek için aşağıdaki SQL kodu kullanılabilir:

SELECT * FROM customer WHERE name = 'Ahmet' OR name = 'Mehmet';

Bu koddaki “WHERE” ifadesi ile isimler filtrelenir ve OR operatörü ile en az bir koşulu sağlayan kişiler seçilir. İsimleri “Ahmet” veya “Mehmet” olan kişiler sonuç olarak görüntülenecektir.

Tüm sorgu sonuçlarını çekmek için “*” asterisk işareti kullanılmıştır. Bu işaret, tablodaki tüm sütunların çekilmesini sağlar.

Bu sorgu örneği, belirli bir kişi adına, sadece “Ahmet” veya “Mehmet” kayıtlarını getirmek için kullanılır. Başka bir deyişle, listede bu isimlere sahip olan her bir kişiyi elde etmek istiyorsanız, bu örneği kullanabilirsiniz.

Ahmet

=Ahmet

Ahmet, Türkçe konuşan bir isimdir. Birçok aile tarafından tercih edilen yaygın bir isimdir ve çeşitli anlamlara sahiptir.

Ahmet adı, hemen hemen her bölgede kullanılır ve Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Ahmet adının anlamı çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde ifade edilebilir. Bazı kaynaklara göre “övülmeye değer” anlamına gelirken, bazı kaynaklar “yüce” veya “değerli” anlamlarını da vermektedir.

Ahmet adının yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra, birçok ünlü ve tarihsel figür de bu ismi taşımaktadır. Ahmet adı, Türk tarihindeki önemli liderlerden biri olan Osmanlı İmparatoru Sultan Ahmet Han ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda Türk edebiyatında da büyük yankılar uyandıran Ahmet Hamdi Tanpınar gibi ünlü yazarların da ismidir.

Ahmet, Türkiye’de en çok tercih edilen erkek isimlerinden biridir ve popülerliği uzun yıllardır devam etmektedir. Kültürel ve tarihi bir zenginlik taşıyan bu isim, Türkçe dilindeki güzellikleri yansıtan bir örnektir.

veya

‘veya’ operatörü SQL sorgularında en az bir koşulun sağlandığı verileri seçmek için kullanılan bir operatördür. ‘veya’ operatörü ile birden fazla koşulu bir arada kullanarak veri filtreleme işlemi gerçekleştirebiliriz.

Örneğin, İsimleri ‘Ahmet’ veya ‘Mehmet’ olan kişileri seçmek istediğimizde ‘veya’ operatörünü kullanırız. Bu durumda WHERE şartı içinde ‘isim = ‘Ahmet’ veya isim = ‘Mehmet” şeklinde bir ifade kullanabiliriz. Bu ifadeye sahip SQL sorgusu, ismi ‘Ahmet’ veya ‘Mehmet’ olan kişileri veri tabanında bulur ve bize sonuç olarak getirir.

Benzer şekilde, Mevsimi ‘Yaz’ veya ‘Kış’ olan meyveleri seçmek istediğimizde de ‘veya’ operatöründen faydalanırız. Örnek bir sorgu şu şekilde olabilir: Mevsim = ‘Yaz’ veya Mevsim = ‘Kış’ Bu durumda, mevsimi ‘Yaz’ veya ‘Kış’ olan meyveleri filtreleyebilir ve sonuçları elde edebiliriz.

Mehmet

Mehmet adı oldukça yaygın bir isimdir ve bu örnekte Mehmet adını taşıyan kişileri seçmek için SQL sorguları kullanılır. SELECT sorgusu ile veritabanında bulunan tüm kişilerin isimlerini çekebilir ve WHERE sorgusu ile isim koşulunu belirleyebiliriz.

Örneğin, aşağıdaki SQL sorgusu ile adı Mehmet olan veya içinde Mehmet geçen kişileri seçebiliriz:

SELECT * FROM kisilerWHERE isim = 'Mehmet' OR isim LIKE '%Mehmet%';

Bu sorgu, veritabanındaki tablodan ‘kisiler’ adlı tabloyu seçer ve isim alanının ‘Mehmet’ ile eşleşen veya içinde ‘Mehmet’ geçen tüm kayıtları getirir. Bu şekilde, adı Mehmet veya Mehmet olan kişileri filtreleyebiliriz.

Bazı durumlarda, SQL sorgusunu daha da spesifik hale getirmek için ek koşullar ekleyebiliriz. Örneğin, yaş veya şehir gibi başka koşulları da kullanarak arama yapabiliriz. Bu şekilde, Mehmet adını taşıyan veya içinde Mehmet geçen kişileri çok daha detaylı bir şekilde filtreleyebiliriz.

olan kişiler

OR operatörü, SQL sorgularında en az bir koşulun sağlandığı verileri seçmek için kullanılır. Bu örnekte, “olan kişiler” adlı bir tabloyu ele alalım. Bu tablodaki kişilerin isimlerine ve yaşlarına göre filtreleme yapmak istiyoruz. İsimleri “Ahmet” veya “Mehmet” olan kişileri seçmek için OR operatörünü kullanırız.

İsim Yaş
Ahmet 25
Mehmet 30
Ali 35
Ayşe 20

Yukarıdaki tabloya göre, OR operatörünü kullanarak isimleri “Ahmet” veya “Mehmet” olan kişileri seçebiliriz. Bu durumda, Ahmet ve Mehmet’in bilgilerini içeren satırları getirecektir:

 • Ahmet, 25
 • Mehmet, 30

Bu örnek, OR operatörünün birden fazla koşuldan en az birinin sağlanmasını istediğimiz durumlarda kullanıldığına bir örnektir. OR operatörü, verileri daha esnek bir şekilde filtrelememizi sağlar ve çeşitli koşullara dayalı sorgular oluşturmamıza imkan tanır.

Örnek 2: Mevsimi

Örnek 2: Mevsimi Yaz veya Kış olan meyveler

Bu örnekte, SQL sorguları kullanarak mevsimi Yaz veya Kış olan meyveleri seçmek için OR operatörünü kullanıyoruz. OR operatörü, birden çok koşuldan en az birinin sağlanmasını istediğimiz durumlarda kullanılır. Bu örnekte, mevsimi Yaz veya Kış olan meyveleri aramak istiyoruz.

Aşağıda verilen SQL sorgusu bu örneği gerçekleştirmek için kullanılabilir:

SELECT * FROM meyvelerWHERE mevsim = 'Yaz' OR mevsim = 'Kış';

Bu sorgu, “meyveler” tablosunda mevsimi Yaz veya Kış olan tüm meyveleri seçecektir. Sorgunun sonuçları, mevsimi Yaz veya Kış olan meyvelerden oluşan bir liste olarak dönecektir.

Bu örnek, SQL sorgularında OR operatörünün nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. OR operatörü, birden çok koşulun tek bir sorguda birleştirilmesini sağlar ve bu sayede daha spesifik verileri filtreleme imkanı sağlar.

Yaz

Makalede, SQL sorgu örneklerinin çeşitli kullanım alanları sunulmaktadır. Bu örnekler arasında, SELECT sorgusuyla belirli verilerin alınması, WHERE sorgusuyla verilerin filtrelenmesi ve ORDER BY sorgusuyla sıralanması gibi konular ele alınmaktadır.

Yaz mevsimiyle ilgili örnekler sunulmaktadır. Yaz aylarında meyve tüketimi genellikle artar. Bu nedenle, meyve stoğunu kontrol etmek için SQL sorguları kullanılabilir.

Örneğin, belirli bir mevsimi olan meyveleri seçmek için OR operatörü kullanılabilir. SQL sorgusu aşağıdaki gibi olabilir:

 • Meyveler tablosunda mevsim sütununda “Yaz” geçen meyveleri seç.

Bu sorgu sonucunda, yaz mevsimine ait olan meyveler listelenecektir. Bu örnek, OR operatörünün birden çok koşuldan en az birinin sağlanmasını istediği durumları ele alır.

Yaz aylarında ürün talepleri de artabilir. Bu durumda, ORDER BY sorgusu kullanarak sorgu sonuçlarını belirli bir sıraya göre düzenlemek mümkündür.

Örneğin, ürünlerin fiyatlarına göre artan şekilde sıralamak için ASC sıralama kullanılabilir. SQL sorgusu aşağıdaki gibi olabilir:

 • Ürünler tablosundan fiyat sütununa göre ASC sıralama yap.

Bu sorgu sonucunda, ürünlerin fiyatlarına göre artan sırayla listelenecektir.

Yaz mevsimiyle ilgili bu örnekler, SQL sorgularının çeşitli kullanım alanlarını göstermektedir. İhtiyaçlara göre değişiklik yaparak SQL sorgularıyla verileri daha etkin bir şekilde yönetmek mümkündür.

veya

veya

SQL sorgularında kullanılan “veya” operatörü, en az bir koşulun sağlandığı verileri seçmek için kullanılır. Yani, birden fazla koşuldan en az birinin doğru olması durumunda ilgili veriler çekilir. Bu operatör, sorguya esneklik ve genişlik kazandırır, çünkü farklı koşullardan en az birinin sağlanmasıyla ilgili veri setine erişim sağlar.

Örneğin, “İsimleri Ahmet veya Mehmet olan kişiler” gibi bir sorgu, “veya” operatörünü kullanarak birden fazla koşuldan en az birinin sağlanmasını istemektedir. Bu durumda, veritabanında Ahmet veya Mehmet ismine sahip olan kişilerin detaylarını çekmek mümkün olacaktır.

Tablo veya liste kullanarak bu operatörün kullanımını daha açıklayıcı hale getirebiliriz:

İsim Soyisim Yaş
Ahmet Yılmaz 30
Mehmet Demir 25
Ali Kara 35

Yukarıda verilen tabloya göre, “veya” operatörünü kullanarak “İsimleri Ahmet veya Mehmet olan kişileri bulun” sorgusunu gerçekleştirebilir ve sonuç olarak Ahmet ve Mehmet’in detaylarını içeren satırları elde edebiliriz.

SQL sorgularında “veya” operatörünün yanı sıra, diğer operatörler ve sorgu örnekleri de mevcuttur. Bu örnekler, verilere erişim, filtreleme ve sıralama gibi farklı amaçlar için kullanılabilir.

Kış

=Kış, yılın dört mevsiminden biridir. Soğuk hava, kar yağışı ve kısa günlerle karakterizedir. Özellikle orta enlemlerde hissedilen kış mevsimi, birçok farklı aktivite ve manzarayı beraberinde getirir. Kış aylarında doğa beyaza bürünür ve tatlı bir sessizlik hakim olur. Bu dönemde yapılan çeşitli aktiviteler insanları bir araya getirir ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkarmalarına olanak sağlar.

=Kış mevsimi, kayak, snowboard, buz pateni gibi kış sporlarının en popüler olduğu dönemdir. Karla kaplı dağlar ve tepeler, bu sporları yapmak için mükemmel bir ortam sunar. Ayrıca, kış mevsiminde buzla kaplı göllere, nehir ve akarsulara açılan paten pistlerinde kaymayı deneyebilirsiniz.

=Kış mevsiminin diğer bir keyifli yanı ise sıcacık içeceklerdir. Sıcak çikolata, salep, çay gibi içecekler soğuk havalarda insanları ısıtır ve huzur verir. Kış aylarında evde oturup sıcak bir içecek eşliğinde kitap okumak veya film izlemek gerçek bir zevk haline gelir.

=Kış mevsimi aynı zamanda Noel ve yılbaşı gibi önemli kutlamaların da zamanıdır. Evler süslenir, aileler bir araya gelir ve sevdiklerimizle özel anılar biriktiririz.

=Sonuç olarak, kış mevsimi aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte keyifli vakit geçirebileceğiniz bir dönemdir. Onu tatil yaparak ve doğanın sunduğu güzellikleri keşfederek değerlendirebilirsiniz. Kış, sadece soğuk bir mevsim değil, aynı zamanda sıcak dostlukların ve mutlu anıların da habercisidir.

olan meyveler

Or operatörü, birden çok koşuldan en az birinin sağlandığı verileri seçmek için kullanılır. Bu örnekte, meyve tablosundaki meyveleri filtrelemek için or operatöründen yararlanabiliriz. Örneğin, meyveler arasında “Yaz” veya “Kış” mevsimine ait olanları seçmek istiyoruz. Bu durumda or operatörünü kullanarak birden çok koşuldan en az birinin sağlanmasını isteyebiliriz.

Aşağıdaki SQL sorgusu kullanılarak meyve tablosundaki “Mevsim” sütunundan “Yaz” veya “Kış” değerlerine sahip olan meyveleri seçebiliriz:

SELECT * FROM meyveWHERE Mevsim = 'Yaz' OR Mevsim = 'Kış';

Bu sorgu, “Mevsim” sütununda “Yaz” veya “Kış” değerlerini içeren meyveleri döndürecektir. Örneğin, “Elma” meyvesi “Yaz” mevsiminde yetişmiyorsa bile “Elma” meyvesi “Kış” mevsiminde yetişiyorsa bu meyve sonuçlar arasına dahil edilecektir.

Or operatörünü kullanarak birden çok koşuldan en az birinin sağlanmasını istediğimiz bu örnekte, sorgumuz istediğimiz sonuçları döndürecektir.

ORDER BY Sorgusu Örnekleri

=ORDER BY sorgusu ile verilerin belirli bir sıraya göre sıralanması için kullanılan örnekler.

ORDER BY sorgusu, SQL sorgularında sonuçların belirli bir sıraya göre sıralanmasını sağlayan bir işlemdir. Bu uygulama, verilerin istenilen ölçüte göre düzenlenmesini sağlar ve sorgu sonuçlarını daha anlamlı bir şekilde sunar. Kullanımı oldukça kolay olan ORDER BY, birden fazla alanı da dikkate alarak sıralama yapabilir.

ORDER BY sorgusu örneklerini aşağıda bulabilirsiniz:

 • Örnek 1: Ürün tablosunda bulunan fiyat alanına göre sıralama:
 • Ürün Adı Fiyat
  Kalem 2.50
  Defter 3.20
  Kitap 12.00

  Yukarıdaki örnekte, fiyat alanına göre artan bir şekilde sıralama yapılmıştır. Sonuçlar şu şekildedir:

  • Kalem – 2.50
  • Defter – 3.20
  • Kitap – 12.00
 • Örnek 2: Müşteri tablosunda bulunan isim ve yaş alanlarına göre sıralama:
 • İsim Yaş
  Ahmet 30
  Mehmet 25
  Ayşe 27

  Yukarıdaki örnekte, isim alanına göre artan bir şekilde sıralama yapılmıştır. Sonuçlar şu şekildedir:

  • Ahmet – 30
  • Ayşe – 27
  • Mehmet – 25

ORDER BY sorgusu, SQL sorgularında sonuçların sıralanması için oldukça kullanışlı bir araçtır. Bu sorgu ile istenilen ölçüte göre verilerin düzenlenmesi sağlanır ve sorgu sonuçları daha anlaşılır hale gelir.

ASC Sıralama

ASC Sıralama:

Sorgularımızı belirli bir sıraya göre sonuçlandırmak için kullanabileceğimiz bir yöntem olan ASC sıralama, sonuçları artan bir şekilde sunmamıza olanak sağlar. Yani, verileri küçükten büyüğe doğru sıralayarak listeleyebiliriz. Özellikle numerik (sayısal) verilerde sıklıkla kullanılan bu yöntem, sorguların daha anlaşılabilir ve düzenli bir şekilde sunulmasını sağlar.

Bir örnek vermek gerekirse, bir şirketin çalışanlarını maaşlarına göre listelemek istediğimizi düşünelim. ASC sıralama kullanarak maaşları en düşükten en yükseğe doğru listeleyebiliriz. Böylece, şirketin finansal durumunu daha iyi analiz edebilir ve çalışanların maaşlarının dağılımını görselleştirebiliriz.

ASC sıralama kullanırken dikkat etmemiz gereken bir nokta da, sorgularımızda kullanacağımız alanın doğru ve sayısal bir veri tipine sahip olmasıdır. Aksi takdirde, istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz.

Örnek Veri
1 500
2 1000
3 1500

Yukarıdaki örnekte, verilerimizi ASC sıralama kullanarak sıraladığımızda şu şekilde bir sonuç alırız:

 • 500
 • 1000
 • 1500

ASC sıralama, veri analizi ve raporlama süreçlerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Hem sayısal hem de alfabetik verilerde kullanılabilir ve sorgu sonuçlarını daha anlaşılır bir şekilde sunmamıza yardımcı olur.

DESC Sıralama

Sorgu sonuçlarını azalan bir şekilde sıralamak için kullanılan örneklerdir. DESC (descending) sıralama, verileri büyükten küçüğe doğru sıralamak için kullanılır. Örneğin, bir müşteri tablosunda müşteri isimlerini azalan bir şekilde sıralamak istediğimizde DESC sıralama kullanabiliriz.

Aşağıda, DESC sıralama örneklerine daha detaylı bir şekilde bakabiliriz:

 1. Örnek 1: Bir ürün tablosundaki ürünleri fiyatlarına göre azalan bir şekilde sıralamak istiyoruz. DESC sıralama kullanarak sorguyu şu şekilde yazabiliriz:
  SELECT * FROM urunler ORDER BY fiyat DESC;
 2. Örnek 2: Bir çalışan tablosunda çalışanları maaşlarına göre azalan bir şekilde sıralamak istiyoruz. DESC sıralama kullanarak sorguyu şu şekilde yazabiliriz:
  SELECT * FROM calisanlar ORDER BY maas DESC;

DESC sıralama, sorgu sonuçlarını azalan bir şekilde göstermek için kullanılan güçlü bir araçtır. Büyükten küçüğe doğru sıralama yapmak istediğiniz durumlarda DESC sıralamayı kullanabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir