Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. SQL Tekrar Eden Kayıtları Gösterme

SQL Tekrar Eden Kayıtları Gösterme

admin admin - - 20 dk okuma süresi
92 0

SQL’de tekrar eden kayıtları bulmak ve göstermek sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu makalede, SQL sorgularını kullanarak nasıl tekrar eden kayıtları bulabileceğimizi ve gösterebileceğimizi öğreneceksiniz.

Birçok farklı yöntem mevcuttur ve her biri farklı durumlar için uygundur. İlk yöntem GROUP BY kullanmaktır. GROUP BY kullanarak verileri belirli bir kritere göre gruplayabiliyoruz. Böylece tekrar eden kayıtları bulmak daha kolay oluyor. GROUP BY ile kullanılan COUNT() fonksiyonu sayesinde tekrar eden kayıtların sayısını da belirleyebiliriz.

Örnek Sorgu Açıklama
SELECT column_name, COUNT(*) FROM table_name GROUP BY column_name HAVING COUNT(*) > 1; Belirli bir sütuna göre gruplayarak tekrar eden kayıtları bulur.

Bir diğer yöntem ise DISTINCT anahtar kelimesini kullanmaktır. DISTINCT anahtar kelimesi, sorguda bir sütunda tekrar eden değerleri filtreler. Bu sayede tekrar eden kayıtları bulmanızı kolaylaştırır.

 • SELECT DISTINCT column_name FROM table_name;

İlerleyen bölümlerde farklı yöntemleri de öğreneceksiniz. SQL’de tekrar eden kayıtları bulmak ve göstermek için birçok seçenek bulunur. Hangi yöntemi tercih edeceğiniz ise verinizin yapısına ve gereksinimlerinize bağlıdır.

Group By Kullanarak Tekrar Eden Kayıtları Bulma

SQL’de tekrar eden kayıtları bulmak için GROUP BY kullanabilirsiniz. GROUP BY ifadesi, belirli bir sütuna göre kayıtları gruplamak için kullanılır. Böylece aynı değere sahip olan tüm kayıtlar aynı grupta toplanır.

GROUP BY kullanarak tekrar eden kayıtları bulmak için aşağıdaki SQL sorgusunu kullanabilirsiniz:

SELECT sütun_adi, COUNT(*) as tekrar_sayisiFROM tablo_adiGROUP BY sütun_adiHAVING COUNT(*) > 1

Bu sorgu, belirtilen sütuna göre gruplandırılmış kayıtları sıralayacak ve tekrar sayısını hesaplayacaktır. HAVING ifadesi, sadece tekrar sayısı 1’den fazla olan kayıtları filtrelemek için kullanılır. Bu şekilde, tekrar eden kayıtları bulabilir ve gösterebilirsiniz.

Teker teker tüm kayıtları kontrol etmek yerine, GROUP BY kullanarak veritabanınızda tekrar eden kayıtları kolayca bulabilirsiniz. Bu yöntem, büyük veritabanlarında verimliliği artırmak için çok kullanışlıdır.

Distinct Anahtar Kelimesiyle Tekrar Eden Kayıtları Bulma

Distinct anahtar kelimesi, SQL’de tekrar eden kayıtları bulmak için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu anahtar kelime sayesinde, sorgunuzda tekrar eden kayıtların yalnızca bir kez görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Distinct anahtar kelimesini kullanarak tekrar eden kayıtları bulmak için aşağıdaki örnek sorguyu kullanabilirsiniz:

  SELECT DISTINCT sutunAdi  FROM tabloAdi;

Bu sorguda, “sutunAdi” ve “tabloAdi” yerine sorgulamak istediğiniz sütun adını ve tablo adını yazmanız gerekmektedir. Sorgu sonucunda, ilgili sütunda tekrar eden kayıtlar yalnızca bir kez görüntülenecektir.

Aşağıdaki örnek tabloyu kullanarak Distinct anahtar kelimesiyle tekrar eden kayıtları nasıl bulabileceğinizi daha iyi anlayabilirsiniz:

ID Ad Soyad
1 Ahmet Yılmaz
2 Mehmet Özdemir
3 Ahmet Kaya
4 Ahmet Yılmaz

Yukarıdaki tabloda, “Ad” sütununda tekrar eden “Ahmet” kayıtları bulunmaktadır. Eğer Distinct anahtar kelimesini kullanırsanız, sadece bir kez “Ahmet” kelimesini göreceksiniz.

Distinct anahtar kelimesi, SQL’de tekrar eden kayıtları bulmak için etkili bir yöntemdir. Bu yöntemi kullanarak verilerinizi daha düzenli ve anlaşılır hale getirebilirsiniz.

INNER JOIN ile Tekrar Eden Kayıtları Bulma

=SQL’de INNER JOIN kullanarak tekrar eden kayıtları nasıl bulabileceğinizi öğreneceksiniz.

INNER JOIN, SQL’de tablolar arasında ilişkileri kurmak ve verileri birleştirmek için kullanılan bir komuttur. INNER JOIN kullanarak tekrar eden kayıtları bulmak için, iki veya daha fazla tabloyu içeren bir sorgu yazmalısınız.

İlk adım, INNER JOIN komutunu kullanarak tabloları birleştirmektir. Bu, tablolardaki bazı ortak sütunlar kullanılarak gerçekleştirilir. Örneğin, bir müşteri tablosu ile bir sipariş tablosunu birleştirebilirsiniz.

Birleştirmenin ardından, GROUP BY ve COUNT fonksiyonunu kullanarak tekrar eden kayıtları bulabilirsiniz. GROUP BY, aynı değere sahip olan sütunları gruplamak için kullanılırken, COUNT fonksiyonu, gruplanmış verilerin sayısını hesaplar.

Örneğin, müşteri tablosunda “customer_id” sütunu ile sipariş tablosunda “customer_id” sütunu arasında birleştirme yaptığınızı düşünelim. Ardından, GROUP BY “customer_id” ve COUNT(*) FROM orders SELECT tablosu kullanarak birleştirdiğiniz veriler üzerinde tekrar eden kayıtları bulabilirsiniz.

Bu şekilde, INNER JOIN kullanarak SQL’de tekrar eden kayıtları bulabilir ve gösterebilirsiniz.

HAVING ile Tekrar Eden Kayıtları Bulma

SQL’de HAVING ifadesi, bir sorgu sonucunda gruplama yapıldığında filtreleme yapmak için kullanılır. Bir gruplama işlemi gerçekleştirildikten sonra, HAVING ifadesiyle belirli bir koşula uyan grupları seçebilirsiniz. HAVING ile tekrar eden kayıtları bulmak için, öncelikle GROUP BY ifadesiyle sorgunuzdan gruplama yapmanız gerekmektedir.

Örneğin, bir müşteri tablosuna sahip olduğunuzu ve müşterilerin toplam harcamalarını gösteren bir sorgu yapmak istediğinizi düşünelim. Ancak, sadece toplam harcaması 1000 TL’den fazla olan müşterileri görmek istiyorsunuz. İşte HAVING ile tekrar eden kayıtları bulma işlemi için kullanılacak örnek bir sorgu:

SELECT customer_id, SUM(total_amount) FROM orders GROUP BY customer_id HAVING SUM(total_amount) > 1000;

Yukarıdaki sorgu, müşteri tablosundan müşteri kimliklerini ve toplam harcamalarını seçer. Ardından GROUP BY ile müşteri kimliklerine göre gruplar oluşturur. HAVING ifadesi ise toplam harcaması 1000 TL’den fazla olan grupları seçer. Sonuç olarak, sadece bu koşulu sağlayan müşterilerin kayıtları görüntülenir.

HAVING ile tekrar eden kayıtları bulmak için gruplama işlemi yapmak ve filtreleme için bir koşul belirlemek önemlidir. Bu sayede istediğiniz sonuçları doğru bir şekilde elde edebilirsiniz.

TOP ile Tekrar Eden Kayıtları Bulma

SQL’de TOP kullanarak tekrar eden kayıtları bulmak oldukça basittir. TOP sözcüğü, belirli bir sorgu sonucunda döndürülen kayıt sayısını sınırlar. Bu özelliği kullanarak tekrar eden kayıtları belirleyebilir ve çıktıda sadece istediğimiz sayıda kaydı görebiliriz.

Öncelikle, SELECT sorgusunu kullanarak tekrar eden kayıtları bulmak istediğimiz tablodan verileri seçiyoruz. Ardından, TOP sözcüğünü kullanarak kaç kaydı görmek istediğimizi belirtiyoruz. Örneğin, eğer sadece en sık tekrar eden 5 kaydı görmek istiyorsak, TOP 5 kullanabiliriz.

Örneğin, aşağıdaki sorguyu kullanarak “customers” adlı bir tablodaki en sık tekrar eden 5 müşteriyi bulabiliriz:

SELECT TOP 5 customer_name, COUNT(*)FROM customersGROUP BY customer_nameORDER BY COUNT(*) DESC;

Bu sorgu, “customers” tablosunda müşteri isimlerini gruplandırır ve her bir müşterinin tekrar etme sıklığını sayar. Ardından, en sık tekrar eden 5 müşteriyi, tekrar etme sıklığına göre sıralayarak listeler.

İşte SQL’de TOP kullanarak tekrar eden kayıtları bulmanın basit bir örneği. Bu teknikle istediğimiz sayıda tekrar eden kayıda ulaşabilir ve veri analizi yapabiliriz.

SELF JOIN ile Tekrar Eden Kayıtları Bulma

SQL’de SELF JOIN kullanarak tekrar eden kayıtları bulmak oldukça kolaydır. SELF JOIN, bir tabloyu kendisiyle birleştirmek için kullanılan bir JOIN türüdür. Bu yöntem, aynı tablo içindeki farklı sütunların karşılaştırmasını mümkün kılar. Bu sayede, tekrar eden kayıtları tespit etmek ve görmek için kullanılabilir.

SELF JOIN yapmak için, öncelikle bir tabloyu kendisiyle birleştirecek bir JOIN sorgusu yazmanız gerekmektedir. Bu sorgu, tablodan iki farklı örneği karşılaştırarak tekrar eden kayıtları bulmanızı sağlar. Genellikle tabloların benzersiz bir kimlik sütunu (ID) olması gerekmektedir.

Örnek olarak, bir “müşteri” tablosunda, müşteri adı ve şehir alanları bulunmaktadır. Kendi kendine birleştirme yaparak, aynı ada sahip müşterileri bulabilirsiniz. Aşağıdaki SQL sorgusu, SELF JOIN kullanarak tekrar eden müşteri kayıtlarını bulur:

SELECT A.MusteriAdi, A.SehirFROM Musteri A, Musteri BWHERE A.MusteriAdi = B.MusteriAdiAND A.ID <> B.ID;

Bu sorgu, “Musteri” tablosunu “A” ve “B” olarak adlandırır ve aynı olan müşteri adlarına sahip olan kayıtları bulur. “A.ID <> B.ID” ifadesi, aynı kayıtları dışlamak için kullanılır. Bu sayede, sadece tekrar eden müşteri kayıtları gösterilir.

SELF JOIN kullanırken, dikkatli olmanız gereken bir nokta da performanstır. Çünkü bu yöntem, büyük tablolarda karmaşık sorgulara neden olabilir. Bunun için, doğru indekslerin oluşturulması ve sorgunun optimize edilmesi önemlidir. Aksi takdirde, sorgu yavaş çalışabilir ve gereksiz kaynak tüketebilir.

Window Functions ile Tekrar Eden Kayıtları Bulma

SQL’de Window Functions kullanarak tekrar eden kayıtları bulmak oldukça basit bir işlemdir. Window Functions, verileri belirli bir sıralama veya gruplama kriterine göre analiz etmemize olanak tanır. Bu sayede, tekrar eden kayıtları tespit edebilir ve onları gösterebiliriz.

Window Functions kullanarak tekrar eden kayıtları bulmak için öncelikle OVER ifadesini kullanmamız gerekmektedir. Bu ifade, Window Functions’ın hangi veri kümesinde çalışacağını belirtir. Daha sonra PARTITION BY ifadesini kullanarak hangi sütuna göre gruplanacaklarını belirleriz. Son olarak ROWS BETWEEN ifadesini kullanarak analiz yapılacak veri aralığını belirleriz. Örneğin, PRECEDING ve FOLLOWING ifadesi ile birkaç satır önce veya sonra bulunan kayıtları da analize dahil edebiliriz.

Window Functions ile tekrar eden kayıtları bulma işlemi için genellikle ROW_NUMBER() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, her satırın sıra numarasını belirler. Sıra numarası 1’den büyük olan kayıtlar tekrar eden kayıtlardır. Ayrıca, RANK() fonksiyonu da kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, kayıtları sıralar ve aynı değere sahip olan kayıtlara aynı sıra numarasını verir. Böylece, aynı sıra numarasına sahip kayıtlar tekrar eden kayıtlar olarak belirlenebilir.

ROW_NUMBER() Fonksiyonuyla Tekrar Eden Kayıtları Bulma

SQL’de ROW_NUMBER() fonksiyonu kullanarak tekrar eden kayıtları bulabilirsiniz. Bu fonksiyon, tekil numaralar ekleyerek her kaydı sıralar ve bir sütun döndürür. Bu sütunu kullanarak, tekil numarası 1 olan kayıtları bulabilir ve tekrar eden kayıtları belirleyebilirsiniz.

ROW_NUMBER() fonksiyonunu kullanarak tekrar eden kayıtları bulmak için aşağıdaki SQL sorgusunu kullanabilirsiniz:

SELECT column1, column2, ..., columnN, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY column1, column2, ..., columnN ORDER BY column1, column2, ..., columnN) AS RowNumberFROM tableName

Bu sorguda, column1, column2, …, columnN yerine tekrar eden kayıtları bulmak istediğiniz sütunları belirtmelisiniz. tableName ise tekrar eden kayıtları bulmak istediğiniz tablonun adıdır.

ROW_NUMBER() fonksiyonu PARTITION BY ifadesiyle sütunları gruplar ve ORDER BY ifadesiyle bu sütunlara göre sıralama yapar. Bu sayede her bir grup içerisindeki kayıtlara tekil numara atanır.

RowNumber sütunu, her satır için tekil bir numara içerir. Eğer RowNumber değeri 1 ise, bu kayıt tekrar etmeyen bir kayıttır. Eğer RowNumber değeri 1’den farklı ise, bu kayıt tekrar eden bir kayıttır.

RowNumber sütununu kullanarak tekrar eden kayıtları belirleyebilir ve gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Örneğin, tekrar eden kayıtları silmek veya raporlamak gibi.

RANK() Fonksiyonuyla Tekrar Eden Kayıtları Bulma

SQL’de RANK() fonksiyonu, bir sorgunun sonuç kümesindeki tekrar eden kayıtları bulmak için kullanılır. Bu fonksiyon, tekrar eden kayıtları numaralandırır ve her tekrar eden kayıt için aynı sıralama değerini atar. RANK() fonksiyonunu kullanarak tekrar eden kayıtları bulmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • Adım 1: İlgili tablodaki kayıtları RANK() fonksiyonu kullanarak sıralayın.
 • Adım 2: Sıralama değeri 1’den büyük olan kayıtları seçin.
 • Adım 3: Seçilen kayıtları gösterin.

Tablo üzerinde RANK() fonksiyonunu kullanırken dikkate almanız gereken bazı noktalar vardır. İlk olarak, RANK() fonksiyonunun yalnızca ORDER BY ifadesiyle kullanılması gerektiğidir. Sıralama yapılmamış bir tabloda RANK() fonksiyonunu kullanmak hatalara neden olabilir. İkinci olarak, RANK() fonksiyonu, aynı sıra değerine sahip tekrar eden elemanlar için aynı sıra numarasını atar. Örneğin, 5. sıradaki iki kayıt olması durumunda, her ikisine de 5. sıra numarası atanır.

Örnek olarak, “müşteriler” adlı bir tabloda tekrar eden kayıtları bulmak istediğinizi varsayalım. “müşteriler” tablosundaki kayıtları RANK() fonksiyonu ile sıralayabilir ve ardından sıra değeri 1’den büyük olan kayıtları seçebilirsiniz. Bu şekilde, tekrar eden müşteri kayıtlarını bulabilirsiniz.

Müşteri Adı Şehir RANK() Değeri
Ahmet Yilmaz İstanbul 1
Mehmet Demir İzmir 1
Ali Can Ankara 3
Ayşe Kaya İstanbul 3

Yukarıdaki örnekte, Ahmet Yılmaz ve Mehmet Demir isimli müşterilerin RANK() değeri 1’dir ve tekrar eden müşterileri temsil eder. Aynı şekilde, Ali Can ve Ayşe Kaya isimli müşterilerin RANK() değeri 3’tür ve tekrar eden müşterileri temsil eder.

RANK() fonksiyonu, SQL’deki diğer tekrar eden kayıt bulma yöntemleriyle birlikte kullanılarak daha karmaşık sorgular oluşturulabilir. Bu yöntemler arasında GROUP BY, DISTINCT, INNER JOIN ve SELF JOIN gibi sorgular bulunur. RANK() fonksiyonunu kullanarak tekrar eden kayıtları kolaylıkla bulabilir ve veritabanınızda tutarlı bir veri seti elde edebilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir