Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Temel Bilgilerin Öğrenilmesi

Temel Bilgilerin Öğrenilmesi

admin admin - - 24 dk okuma süresi
98 0

Programlama dünyasına adım atmak isteyenler için temel bilgileri içeren bu rehberde programlama konusunda genel bilgiler, algoritma ve akış diyagramları detaylarıyla ele alınmaktadır. Başlangıç düzeyindeki programlama temelleri ve kavramları, adım adım anlatımlarla sunulmaktadır.

Bu rehberde, programlamanın ne olduğu ve neden önemli olduğu gibi temel konulara değinilmektedir. Ayrıca algoritmaların programlama sürecindeki önemi üzerinde durularak, algoritma kavramının ne olduğu ve nasıl çalıştığı açıklanmaktadır.

Algoritmanın örnekleriyle birlikte anlatıldığı bölümde, sıralama ve arama algoritmaları gibi temel algoritma örneklerine yer verilmektedir. Adımlarla detaylı olarak açıklanan bu örnekler, algoritma yazma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Akış diyagramlarının programlama sürecindeki önemi de göz önünde bulundurularak, bu rehberde akış diyagramlarının ne olduğu, nasıl kullanıldığı ve nasıl çizildiği konularına da yer verilmektedir.

Rehberin bir diğer bölümünde ise, programlama temellerini uygulayabileceğiniz örnekler bulunmaktadır. Örnek uygulamalar arasında basit bir hesap makinesi ve çarpım tablosu oluşturma gibi konular ele alınmaktadır. Bu örnekler sayesinde, programlama becerilerinizi pratik yaparak geliştirebilirsiniz.

Programlama Nedir?

Programlama, bilgisayarların anlayabileceği komutları yazma sürecidir. Bu komutlar, belirli bir programlama dili kullanılarak yazılır ve bir projenin veya programın çalışmasını sağlar. Programlama, bir problemi çözmek veya belirli bir görevi gerçekleştirmek için algoritma ve kod kullanarak mantık ve akış sağlamak için kullanılır.

Bilgisayarların çalışma mantığını anlamak ve bu mantığı kullanarak programlama yapabilmek, günümüzde oldukça önemli bir beceri haline gelmiştir. Programlama bilgisi, birçok sektörde ve iş alanında büyük talep görmektedir. Otomotiv endüstrisinden bankacılığa, oyun geliştirmeden yapay zekaya birçok alanda programlama becerisi gerekmektedir.

Programlama yapmanın önemi, bir projeyi daha verimli ve hızlı bir şekilde tamamlamanın yanı sıra, daha karmaşık problemleri çözebilme yeteneği sağlamasıdır. Programlamayı öğrenmek, düşünme şeklimizi geliştirir ve analitik düşünme becerilerimizi kullanarak farklı senaryolara çözüm bulabilmemizi sağlar. Aynı zamanda, programlama becerisi geleceğin teknoloji dünyasında rekabetçi olabilmek için önemli bir araçtır.

Algoritma Nedir?

Algoritma, belirli bir problemin çözümünü adım adım açıklayan bir dizi talimat veya yönerge kümesidir. Bir algoritma, bir girişe (input) dayalı olarak belirli bir çıktı (output) üretmek için kullanılan bir yol haritasıdır. Programlama sürecinde algoritma, bir problemi çözmek için kullanılan temel araçlardan biridir.

Algoritmanın programlama sürecindeki önemi oldukça büyüktür. İyi bir algoritma, bir problemin en etkili ve verimli şekilde çözülmesine yardımcı olabilir. Doğru bir şekilde tasarlanmış bir algoritma, yazılımın performansını artırabilir ve zamanı ve kaynakları optimize edebilir.

Algoritma, karmaşık problemleri daha küçük ve daha yönetilebilir parçalara bölebilir. Böylelikle, problemi çözmek için adım adım ilerlemek daha kolay olur. Algoritmanın açık, anlaşılır ve doğru bir şekilde yazılması da oldukça önemlidir. Bu sayede, başkaları tarafından kolayca anlaşılabilir ve geliştirilebilir bir kod üretilebilir.

Algoritma, her programlama dilinin temelini oluşturur. Bu nedenle, bir programcının temel algoritma kavramlarını anlaması büyük önem taşır. Algoritma kavramını iyi öğrenmek ve pratik yapmak, programlama becerilerinin geliştirilmesinde büyük bir rol oynar. Algoritmalar, programcılara problemleri etkili bir şekilde çözmek için mantıklı ve sistemli bir yaklaşım sunar.

Algoritma Örnekleri

Algoritma Örnekleri:

Bu bölümde, basit algoritma örnekleri sunulacak ve bu örneklerin nasıl yazıldığına dair adımlar açıklanacaktır. Algoritma, programlama sürecinin temelini oluşturan bir plan veya yöntemdir. Bir problemi çözmek veya bir görevi gerçekleştirmek için adımların sıralı bir şekilde ifade edilmesini sağlar.

Algoritmanın nasıl çalıştığına dair bir anlayış geliştirebilmek için birkaç basit örnek gözden geçirelim:

 • Örnek 1: Bir sayının karesini hesaplama algoritması
 • Örnek 2: İki sayının toplamının hesaplanması algoritması
 • Örnek 3: Bir dizideki en büyük sayının bulunması algoritması

Bu örneklerde algoritmanın nasıl yazıldığını ve nasıl çalıştığını anlamak için adımları inceleyelim:

Örnek Adımlar
Örnek 1
 1. Sayıyı kullanıcıdan al
 2. Sayının karesini hesapla
 3. Sonucu ekrana yazdır
Örnek 2
 1. İki sayıyı kullanıcıdan al
 2. Sayıları topla
 3. Sonucu ekrana yazdır
Örnek 3
 1. Bir dizi oluştur
 2. Dizideki ilk elemanı en büyük olarak tanımla
 3. Dizideki diğer elemanlarla karşılaştır
 4. En büyük sayıyı güncelle
 5. En büyük sayıyı ekrana yazdır

Bu adımlar, algoritmaların nasıl tasarlandığını ve nasıl çalıştığını anlamak için temel bir kavrayış sağlar. Algoritma oluşturma, programlama becerilerinizi geliştirmek ve karmaşık problemleri çözmek için önemli bir yetenek olarak kabul edilir.

Sıralama Algoritması

=Sıralama algoritması, bir veri kümesindeki öğeleri belirli bir sıraya koymak için kullanılan bir yöntemdir. Bu algoritma, veri kümesindeki öğelerin yerini değiştirerek veya karşılaştırarak sıralama işlemini gerçekleştirir. Sıralama algoritması, özellikle büyük veri setlerinde performansıyla ön plana çıkar ve birçok algoritma katmanında temel bir rol oynar.

Bir sıralama algoritmasıyla en yaygın kullanılan yöntemlerden biri “Bubble Sort” olarak bilinir. Bubble Sort, veri kümesindeki öğeleri ardışık çiftler halinde karşılaştırarak yerlerini değiştirir. Bu işlem, veri kümesindeki en küçük öğeyi en başa getirene kadar tekrarlanır.

Bubble Sort algoritmasının çalışma mantığını anlamak için, aşağıda verilen bir dizi örneğini ele alalım:

Dizi Adım 1 Adım 2 Adım 3 Adım 4
7, 3, 5, 1, 9 3, 7, 5, 1, 9 3, 5, 7, 1, 9 3, 5, 1, 7, 9 3, 5, 1, 7, 9
3, 5, 1, 7, 9 3, 1, 5, 7, 9 3, 1, 5, 7, 9 3, 1, 5, 7, 9 3, 1, 5, 7, 9
3, 1, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9

Yukarıdaki örnekte, ilk adımda 7 ve 3 öğeleri birbirleriyle karşılaştırılır ve yer değiştirilir. Ardından, 7 ve 5 karşılaştırılır ve tekrar yer değiştirilir. Bu işlem, veri kümesindeki en küçük öğenin en başa getirilene kadar devam eder. Sonuç olarak, dizi sıralanmış şekilde 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde olacaktır.

Sıralama algoritmaları, veri setinin boyutuna bağlı olarak performansları değişebilir. Özellikle büyük veri setleri üzerindeki performanslarının iyileştirilmesi için farklı sıralama algoritmaları kullanılabilir. Bu nedenle, veri setinin büyüklüğünü dikkate alarak en uygun sıralama algoritmasını seçmek önemlidir.

Arama Algoritması

=Arama algoritması, bir veri kümesinde belirli bir öğeyi bulmak için kullanılan bir yöntemdir. Detaylı bilgilerin yer aldığı bu bölümde, arama algoritmasının nasıl çalıştığı ve örneği hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

Arama algoritması, veri kümesinde belirli bir değeri bulmak için bir dizi adımı takip eder. İlk olarak, veri kümesinin tamamı taranır ve hedef değer ile karşılaştırılır. Eğer hedef değer bulunursa, işlem tamamlanır ve sonuç hedef değerin konumu olarak bildirilir. Ancak, hedef değer bulunamazsa, algoritma devam eder ve veri kümesini daha küçük bir parçaya böler.

Bu bölümdeki arama algoritması örneği, sıralanmış bir sayı listesinde bir değerin bulunmasını göstermektedir. Algoritma, önce veri kümesinin ortasındaki değeri kontrol eder. Eğer hedef değer bu değerden küçükse, arama işlemi veri kümesinin sol tarafında tekrarlanır. Eğer hedef değer bu değerden büyükse, arama işlemi veri kümesinin sağ tarafında tekrarlanır. Bu şekilde, her adımda veri kümesi yarıya indirilmekte ve hedef değer bulunana kadar işlem devam etmektedir.

Bu örnek, arama algoritmasının veri kümesindeki bir öğeyi bulma sürecini gösterirken aynı zamanda algoritmanın etkinliğini de ortaya koymaktadır. Arama algoritması, veri kümesinin boyutu ne olursa olsun, hedef değeri bulmak için hızlı ve verimli bir yöntem sağlar.

Akış Diyagramları

Akış diyagramları, programlama sürecinde önemli bir araçtır. Bu diyagramlar, programın mantığını ve işleyişini görselleştirmek için kullanılır. Akış diyagramları, bir programın adımlarını, karar noktalarını ve döngülerini temsil eden sembollerden oluşur.

Akış diyagramları, programlama sürecinde birçok fayda sağlar. İlk olarak, programın tasarım aşamasında kullanılabilirler. Bir programın nasıl çalışacağını ve hangi adımların izleneceğini anlamak için akış diyagramları oluşturulabilir. Bu sayede, programcılar programın genel yapısını daha iyi anlayabilir ve hataları en aza indirebilir.

Akış diyagramları aynı zamanda programlar arasında iletişimi kolaylaştırır. Bir programın akış diyagramını gören başka bir programcı, programın genel yapısını ve işleyişini daha hızlı anlayabilir. Bu da ekip çalışmasını daha verimli hale getirir. Ayrıca, akış diyagramları programlama eğitiminde de sıkça kullanılır. Öğrencilere programlama mantığını ve algoritma oluşturma sürecini anlatmak için akış diyagramları kullanılmaktadır.

Örnek Uygulamalar

Örnek Uygulamalar

Programlama temellerini uygulamak için hazırlanan örnekler, öğrenilen bilgilerin pratiğe dökülmesi için önemli bir fırsat sunar. Bu bölümde, programlama sürecinde edindiğiniz bilgileri kullanarak çeşitli örnekler üzerinde çalışabileceğiniz kaynaklara ulaşabilirsiniz. Bu örnekler, programlama diline bağlı olarak farklı çözüm yöntemlerini kapsar ve yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Bu örnekler, programlamayı daha iyi anlamanıza ve kavramakta zorlandığınız konuları daha net bir şekilde öğrenmenize yardımcı olur. Temel seviyede başlayan örneklerle başlayıp daha karmaşık problemlere doğru ilerleyebilirsiniz. Her örnek, karşınıza çıkan sorunun çözümünü adım adım anlatır ve size yönlendirmeler yapar.

Örnek Uygulama Kaynakları

 • Online programlama platformları: Bu platformlar, interaktif bir şekilde programlama yapmanızı sağlar ve çeşitli örnekler sunar. Öğrenilen konuların hemen pratiğe dökülmesi için idealdir.
 • Kitaplar ve eğitim kaynakları: Programlama konusunda çeşitli kitaplar ve eğitim kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynaklar, başlangıç düzeyinden ileri seviyeye kadar farklı zorluk seviyelerine sahip örnekler sunar.
 • Topluluklar ve forumlar: Programlama toplulukları ve forumları, diğer programcılarla etkileşimde bulunmanızı ve deneyimlerinizi paylaşmanızı sağlar. Bu platformlarda, sorularınızı sorabilir ve başkalarının çözüm önerilerini görebilirsiniz.
 • Open-source projeler: Açık kaynaklı projeler, gerçek dünya problemleriyle karşılaşmanızı sağlar ve farklı örnekler üzerinde çalışmanızı sağlar. Bu projelerde yer alarak, programlamadaki becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Görüldüğü gibi, örnek uygulamalar programlamanın temellerini pekiştirme ve gerçek dünya senaryolarında deneyim kazanma açısından son derece önemlidir. Siz de ilgi duyduğunuz alanlarda farklı örnekler üzerinde çalışarak programlama becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Basit Bir Hesap Makinesi

Python dilinde yazılan basit bir hesap makinesi örneği, programlamanın günlük hayatta nasıl kullanılabileceğini gösteren önemli bir örnektir. Bu örnekte, kullanıcının iki sayı girmesini sağlayan bir programa sahibiz ve bu program kullanıcının girdiği sayıları toplar, çıkarır, çarpar veya böler. Bu sayede kullanıcı, basit bir şekilde matematiksel işlemler yapabilir.

Programın nasıl çalıştığı hakkında biraz daha detay verecek olursak, kullanıcıdan iki farklı sayı alırız. Ardından kullanıcıya hangi işlemi yapmak istediğini sorarız. Kullanıcının seçtiği işleme göre program, gerekli matematiksel işlemi gerçekleştirir ve sonucunu ekrana basar.

Bu örneği bir tablo aracılığıyla göstermek isterseniz, aşağıdaki gibi bir örnek tablo oluşturabilirsiniz:

İşlem Açıklama
Toplama Girilen iki sayının toplamını bulur.
Çıkarma Girilen iki sayının farkını bulur.
Çarpma Girilen iki sayının çarpımını bulur.
Bölme Girilen iki sayının bölümünü bulur.

Bu şekilde, kullanıcının programdan beklediği işlemi seçmesi ve istediği sonucu elde etmesi sağlanır. Basit bir hesap makinesi örneği, programlama öğrenmeye başlayanlar için önemli bir uygulama alanıdır, çünkü temel programlama yeteneklerini geliştirmek ve matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.

Çarpım Tablosu Oluşturma

Çarpım Tablosu Oluşturma

Çarpım tablosu oluşturmak, temel matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için oldukça faydalıdır. Bu bölümde, program kullanıcının girdiği bir sayıyı alacak ve bu sayıya göre çarpım tablosunu ekrana bastıracak bir örnek sunulmaktadır.

Öncelikle, kullanıcıdan bir sayı girişi almak için bir input fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, kullanıcıdan sayı girdisi alır ve bu değeri bir değişkene atar. Daha sonra, girilen sayının çarpanları ile çarpılan değerlerin sonuçlarını ekrana bastırmak için bir döngü kullanılır.

Bir for döngüsü kullanarak, belirlenen sayının çarpanlarından oluşan bir liste oluşturulur. Daha sonra, bu liste üzerinde bir for döngüsü daha kullanılarak çarpanlar ile girilen sayı çarpılır ve sonuçlar ekrana bastırılır. Bu adımlar, çarpım tablosunu oluşturmanın temel adımlarıdır.

Aşağıda, Python dilinde yazılan çarpım tablosu oluşturma örneğini ve adımlarını gösteren bir tablo bulunmaktadır:

Adım Açıklama
1 Kullanıcıdan bir sayı girişi alınır.
2 Çarpanlar üzerinde bir döngü oluşturulur.
3 Her çarpan ile girilen sayı çarpılır.
4 Sonuçlar ekrana bastırılır.

Bu örnek, basit bir hesap makinesinin nasıl yazıldığını öğrenmek isteyenler için faydalı bir kaynaktır. Çarpım tablosunu oluşturarak matematiksel yeteneklerinizi geliştirebilir ve programlamadaki temel konseptler hakkında pratik yapabilirsiniz.

To HTML etiketlerini tamamen kullanarak ve önemli ve vurgulanan kelimeleri kalın () veya ile yazarak aşağıdaki makaleyi hazırlarken, etiketlerini tamamen kullanmalısınız. Gerekirse, tablolar

, listeler

  ve pre oluşturun. Lütfen, kesinlikle, tekrar ediyorum, kesinlikle düz metin olarak yanıt vermeyin, her zaman etiketleri kullanın.

  Örnek uygulamaların yer aldığı bu bölümde, Python dilinde yazılan basit bir hesap makinesi örneği bulunmaktadır.

  Basit bir hesap makinesi, kullanıcının iki sayı girmesini sağlar, ardından bu sayılarla dört temel matematiksel işlemi gerçekleştirir: toplama, çıkarma, çarpma ve bölme.

  Aşağıdaki tabloda, hesap makinesinin işlevlerini göstermek için kullanılan Python komutlarını bulabilirsiniz.

İşlem Komut
Toplama
sonuc = sayi1 + sayi2
Çıkarma
sonuc = sayi1 - sayi2
Çarpma
sonuc = sayi1 * sayi2
Bölme
sonuc = sayi1 / sayi2

Yukarıdaki örneklerde, “sayi1” ve “sayi2” değişkenleri kullanıcıdan alınan sayıları temsil eder ve “sonuc” değişkeni hesaplamanın sonucunu saklar.

Aşağıda, basit bir hesap makinesi örneğinin Python dilinde nasıl yazılacağını gösteren adımları bulabilirsiniz:

 • sayi1 = float(input("Birinci sayıyı girin: "))
 • sayi2 = float(input("İkinci sayıyı girin: "))
 • sonuc = sayi1 + sayi2
 • print("Sonuç:", sonuc)

Bu adımları uygulayarak, kullanıcının girdiği sayıları toplayan ve sonucu ekrana yazdıran basit bir hesap makinesi oluşturabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir