Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. while döngüsü örnekleri ()

while döngüsü örnekleri ()

admin admin - - 1 dk okuma süresi
353 0

Python’da while döngüsü, belirli bir koşulu sağladığı sürece tekrarlanan bir döngüdür. Bu makalede, while döngüsünün nasıl kullanılacağı ve örneklerine yer verilecektir. while döngüsü, bir koşulu kontrol eder ve koşul sağlandığı sürece döngüyü tekrarlar. Koşul sağlandığı sürece, içindeki kod bloğu çalışmaya devam eder. Koşulun sağlanmadığı bir noktada, döngü sonlanır ve program devam eder. Böylece, belirli bir işlemi tekrarlamak için while döngüsü kullanılır.

Basit Bir while Döngüsü Örneği

Bir sayıyı 1’den başlayarak 5’e kadar olan değerleri ekrana yazdıran basit bir while döngüsü örneğimiz şu şekildedir:

numara = 1 # Başlangıç değeriwhile numara <= 5: # Koşul - numara 5'e eşit veya küçük olduğu sürece devam et  print(numara) # Numarayı ekrana yazdır  numara += 1 # numara'yı bir artır

Bu örnekte, numara değişkeni 1'den başlayarak while döngüsü içindeki koşulu sağlayana kadar artırılır. Koşul sağlandığında, numara değeri ekrana yazdırılır ve numara bir artırılır. Bu işlem döngü koşulu sağlanana kadar tekrarlanır ve sonuç olarak 1, 2, 3, 4 ve 5 sayıları ekrana yazdırılır.

Kullanıcıdan Alınan Veriyi Kontrol Etme

Bu örnekte, kullanıcıdan alınan bir sayının 0-100 arasında olup olmadığını kontrol etmek için bir while döngüsü kullanılır. Kullanıcı, programdan bir sayı girmesi istenir ve girilen sayı döngü içerisinde değerlendirilir.

Aşağıda örneğe ait kod ve çalışma mantığı mevcuttur:

sayi = int(input("Bir sayı girin: "))while sayi < 0 or sayi > 100:  print("Girdiğiniz sayı 0-100 arasında değil!")  sayi = int(input("Tekrar bir sayı girin: "))print("Girdiğiniz sayı 0-100 arasında olduğu için program devam ediyor.")

Örnekte, kullanıcının girdiği sayı başlangıçta 0-100 aralığında değilse bir hata mesajı ekrana yazdırılır ve kullanıcıdan tekrar bir sayı girmesi istenir. Bu işlem, kullanıcı 0-100 aralığındaki bir sayıyı girene kadar devam eder.

Bu while döngüsü örneği, kullanıcının belirli bir kurala uymasını sağlamak için kullanılabilir. Örneğin, bir oyun veya veri girişi sırasında kullanıcının sınırlar içerisinde doğru veri girmesini kontrol etmek için kullanılabilir.

İç İçe While Döngüsü

İç içe While döngüsü, bir döngü içinde başka bir döngüyü kullanarak karmaşık işlemleri gerçekleştirmemizi sağlar. Bu döngüyle çarpım tablosunu ekrana yazdıran bir örnek yapalım. Başlangıç olarak, dış döngüyü kullanarak 1'den 10'a kadar olan sayıları alacağız ve her bir sayı için iç içe geçmiş bir döngü kullanacağız.

İlk döngü her bir sayıyı alırken, içteki döngü ise bu sayıyı 1'den 10'a kadar çarparak çarpım tablosunu oluşturur. İç içe geçmiş while döngüsünün her bir adımında, çarpımın sonucu ekrana yazdırılır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bu örnekte, iç içe geçmiş while döngüsünün nasıl kullanıldığını ve çarpım tablosunun nasıl oluşturulduğunu gördük. Bu şekilde karmaşık işlemleri basit bir şekilde gerçekleştirebilir ve verimli bir şekilde programlarımızı geliştirebiliriz.

Pozitif Sayıları Toplama

Pozitif Sayıları Toplama

Kullanıcının girdiği pozitif sayıları toplayan bir while döngüsü örneği:

Öncelikle kullanıcıdan çeşitli pozitif sayılar alınır.
Toplama işlemi için bir değişken tanımlanır ve başlangıç değeri sıfır olarak belirlenir.
Döngü, kullanıcının girdiği sayının 0 olmadığı ve pozitif olduğu sürece devam eder.
Her bir döngü adımında, kullanıcının girdiği sayı toplama değişkenine eklenir.
Döngü sonlandığında, elde edilen toplam değer ekrana yazdırılır.

Aşağıdaki örnek, kullanıcının girdiği 4 pozitif sayıyı toplayan bir while döngüsü örneğidir:

sayilar = 4toplam = 0while sayilar > 0:  girilen_sayi = int(input("Pozitif bir sayı girin: "))  toplam += girilen_sayi  sayilar -= 1print("Girilen sayıların toplamı: ", toplam)

Bu örnekte kullanıcıdan alınan 4 pozitif sayı toplanır ve elde edilen toplam değer ekrana yazdırılır. Kullanıcının her adımda pozitif bir sayı girmesi gerektiği için, döngüye bir koşul ekleyerek doğru girişleri kontrol edebiliriz.

Asal Sayı Bulma

Asal sayılar matematiksel bir öneme sahiptir ve birçok algoritmanın temelini oluştururlar. Bir sayının asal olup olmadığını kontrol etmek için genellikle bölme işlemi kullanılır. Bu örnekte ise kullanıcının girdiği sayının asal olup olmadığını kontrol eden bir while döngüsü örneği verilecektir.

Öncelikle kullanıcıdan bir sayı alınır ve bu sayı prime adlı bir değişkene atanır. Daha sonra while döngüsü yardımıyla, sayının 1 ve kendisi dışında başka bir sayıya bölünüp bölünmediği kontrol edilir. Eğer sayı başka bir sayıya bölünüyorsa prime değişkenine False değeri atanır ve döngü sonlandırılır.

Aşağıda verilen örnek, kullanıcının girdiği sayının asal olup olmadığını kontrol eder. Eğer sayı asal ise "Girdiğiniz sayı asaldır" mesajı ekrana yazılır.

prime = Truenumber = int(input("Bir sayı girin: "))i = 2while (i < number):  if (number % i == 0):    prime = False    break  i += 1if prime:  print("Girdiğiniz sayı asaldır.")

Bu örnekte, while döngüsü sayesinde kullanıcının girdiği sayının asal olup olmadığını kontrol etmek için her adımda bir sayı kontrol edilir. Eğer girdiğiniz sayı bir başka sayıya bölünmezse, sayı asal kabul edilir ve buna bağlı olarak ekrana "Girdiğiniz sayı asaldır" mesajı yazılır.

Bu örnek, while döngüsünün nasıl kullanıldığını ve bir sayının asal olup olmadığını kontrol etmenin basit bir yöntemini göstermektedir. Bu tür döngüler, programlama dilinde çeşitli amaçlarla kullanılabilir ve gerektiğinde farklı algoritmalara uyarlanabilir.

Belirli Bir Koşulu Sağlayana Kadar Çalıştırma

Belirli bir koşulu sağlayana kadar döngünün devam etmesini sağlayan bir while döngüsü örneği kullanılabilir. While döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece çalışmaya devam eder. Koşul yanlış olduğunda döngü sona erer ve program diğer işlemlere geçer.

Bu örnekte, kullanıcıdan alınan bir sayının 0-100 arasında olup olmadığını kontrol etmek için bir while döngüsü kullanılabilir. Kullanıcıya sayı girdisi alınır ve sayı 0-100 aralığında ise döngü devam eder. Eğer sayı aralık dışında bir değer ise döngü sonlanır. Bu örnek aşağıdaki gibi çalışır:

sayi = int(input("Bir sayı girin: "))while sayi >= 0 and sayi <= 100:  print("Girdiğiniz sayı 0-100 aralığında.")  sayi = int(input("Başka bir sayı girin: "))print("Girdiğiniz sayı aralık dışında.")

Yukarıdaki örnekte, kullanıcıdan alınan sayı 0-100 aralığında olduğu sürece "Girdiğiniz sayı 0-100 aralığında." mesajı ekrana yazılır ve kullanıcıdan yeni bir sayı istenir. Kullanıcı aralık dışında bir sayı girdiğinde ise döngü sonlanır ve "Girdiğiniz sayı aralık dışında." mesajı ekrana yazılır.

Bu örnek, belirli bir koşulu sağlayarak döngünün sürekli çalışmasını sağlayan bir while döngüsü örneği olarak kullanılabilir. Herhangi bir değişkenin belirli bir değere ulaşması, bir kullanıcının bir şartı karşılaması veya başka bir durumun gerçekleşmesi gibi koşullar döngünün devam etmesini sağlayabilir.

Örneklerin Sonuçları

Her bir örnekte while döngüsünün nasıl çalıştığı ve örneklerin çıktıları açıklanacaktır. Bu örnekler, while döngüsünün farklı senaryolarda nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

Örnek 1 Sonucu:

Basit bir while döngüsü örneği olan bu örnekte, döngü 1'den başlayarak 5'e kadar olan sayıları ekrana yazdırmaktadır. Çıktı olarak 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde sıralanmış olan bu sayılar ekranda görüntülenir.

Örnek 2 Sonucu:

Bu örnekte kullanıcıdan alınan bir sayının 0-100 arasında olup olmadığı kontrol edilir. Eğer kullanıcının girdiği sayı 0-100 arasında ise, döngü devam ederek kullanıcıya "Girilen sayı geçerlidir" mesajını verir. Eğer sayı bu aralıkta değilse, döngü sonlandırılır ve kullanıcıya "Girilen sayı geçersizdir" mesajını gösterir.

Örnek 3 Sonucu:

Bu örnekte iç içe geçmiş while döngüleri kullanılarak çarpım tablosu ekrana yazdırılır. İç içe geçmiş döngüler sayesinde, çarpım tablosunun her bir elemanı tek tek hesaplanır ve ekrana yazdırılır. Örnek çıktı olarak çarpım tablosunun 1'den 10'a kadar olan değerleri ekranda görüntülenir.

Örnek 4 Sonucu:

Bu örnekte kullanıcının girdiği pozitif sayıları toplayan bir döngü yer alır. Kullanıcı herhangi bir sayı girdiği sürece, bu sayı toplama işlemine dahil edilir. Döngü sonlandığında, kullanıcının girdiği sayıların toplamı ekrana yazdırılır.

Örnek 5 Sonucu:

Bu örnekte kullanıcının girdiği sayının asal olup olmadığı kontrol edilir. Asal sayılar, sadece kendisi ve 1'e tam bölünebilen sayılardır. Kullanıcının girdiği sayı, asal ise ekranda "Girilen sayı asal bir sayıdır" mesajı görüntülenir. Eğer sayı asal değilse, "Girilen sayı asal değildir" mesajı ekranda gösterilir.

Örnek 1 Sonucu

Örnek 1 Sonucu, basit bir while döngüsü örneğinin çıktısını göstermektedir. Bu örnekte, döngü 1'den başlayıp 5'e kadar olan sayıları ekrana yazdırır. İşte bu örneğin çıktısı:

Sayı
1
2
3
4
5

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, döngü her adımda bir sonraki sayıyı ekrana yazdırarak 5'e kadar olan değerleri gösterir. Bu basit örnekte while döngüsünün nasıl çalıştığını anlamak oldukça kolaydır.

Örnek 2 Sonucu

=Kullanıcının girdiği sayının koşula göre sonucu ve çıktısı.

Örneğin, kullanıcıdan alınan bir sayıyı kontrol etmek için aşağıdaki while döngüsü örneğini ele alalım:

sayı = int(input("Bir sayı girin: "))while sayı < 0 or sayı > 100:  print("Girdiğiniz sayı 0-100 aralığında olmalıdır.")  sayı = int(input("Tekrar bir sayı girin: "))  print("Girdiğiniz sayı 0-100 aralığındadır.")

Bu örnekte, kullanıcının girdiği sayı, 0-100 aralığında olup olmadığına göre kontrol ediliyor. Eğer kullanıcı 0-100 aralığında bir sayı girmemişse, döngü içerisindeki koşul sağlanır ve kullanıcıya 'Girdiğiniz sayı 0-100 aralığında olmalıdır.' uyarısı verilir. Daha sonra kullanıcıdan tekrar bir sayı istenir ve işlem tekrarlanır.

Eğer kullanıcı girdiği sayı 0-100 aralığında bir sayı ise, döngüden çıkılır ve 'Girdiğiniz sayı 0-100 aralığındadır.' mesajı ekrana yazdırılır.

Örnek 3 Sonucu

İç içe geçmiş while döngüsü örneğinin çıktısı, çarpım tablosunun tamamını ekrana yazdırmaktır. Bu örnekte, kullanıcıdan alınan bir sayıya göre çarpım tablosu oluşturulacak ve ekrana basılacaktır. Önce kullanıcıdan bir sayı alınır ve daha sonra bu sayıya kadar olan çarpım tablosu oluşturulur. İç içe geçmiş while döngüleri kullanarak bu işlem gerçekleştirilir.

Örneğin, kullanıcı 5 girerse, çıktı aşağıdaki gibi olacaktır:

 • 1 * 1 = 1
 • 1 * 2 = 2
 • 1 * 3 = 3
 • 1 * 4 = 4
 • 1 * 5 = 5
 • 2 * 1 = 2
 • 2 * 2 = 4
 • 2 * 3 = 6
 • 2 * 4 = 8
 • 2 * 5 = 10
 • 3 * 1 = 3
 • 3 * 2 = 6
 • 3 * 3 = 9
 • 3 * 4 = 12
 • 3 * 5 = 15
 • 4 * 1 = 4
 • 4 * 2 = 8
 • 4 * 3 = 12
 • 4 * 4 = 16
 • 4 * 5 = 20
 • 5 * 1 = 5
 • 5 * 2 = 10
 • 5 * 3 = 15
 • 5 * 4 = 20
 • 5 * 5 = 25

Bu örnek, iç içe geçmiş while döngüleri kullanarak aynı mantıkla farklı sayılar için çarpım tablosunun çıktısını verecektir.

Örnek 3.1 Sonucu

İç içe geçmiş while döngüsü örneğinde, çarpım tablosunun ilk adımının çıktısı yer almaktadır. Bu örnek, çarpım tablosunun sadece 1'inci sırasını ekrana yazdırmaktadır. İç içe geçmiş while döngüsü, bir döngünün içinde başka bir döngü bulunmasını ifade eder. Bu örnekte, dışındaki while döngüsü satır sayısını belirlemektedir, içindeki while döngüsü ise sütun sayısını belirlemektedir.

1 x 1 = 1

Bu örnekte, çarpım tablosunun ilk satırı olan 1'i ekrana yazdırmak için iç içe geçmiş while döngüleri kullanılmıştır. İçerideki döngü, 1'den başlayarak 1 sütununu yazdırırken, dışarıdaki döngü ise satır sayısını belirlemektedir. Bu şekilde, çarpım tablosunun ilk adımı olan 1'i ekrana basmış oluyoruz.

Örnek 3.2 Sonucu

=İç içe geçmiş while döngüsünün ikinci adımın çıktısı.

Bu örnekte, iç içe geçmiş bir while döngüsünün ikinci adımının çıktısını göreceğiz. Örnekte, dıştaki while döngüsü 1'den 5'e kadar olan sayıları kontrol ederken, içteki while döngüsü ise 1'den 3'e kadar olan sayıları kontrol edecektir.

i j Çıktı
1 1 1
1 2 2
1 3 3
2 1 2
2 2 4
2 3 6
3 1 3
3 2 6
3 3 9
4 1 4
4 2 8
4 3 12
5 1 5
5 2 10
5 3 15

Yukarıdaki tabloda, döngünün her adımında i ve j değişkenlerinin değerleri ile çıktıları görülmektedir. İlk adımda i=1 ve j=1 olduğunda çıktı 1'dir. Ardından j değeri 3'e kadar artarak while döngüsü tamamlanır ve i değeri 2'ye yükselir. Bu şekilde döngü, i değeri 5'e ulaşana kadar devam eder.

İç içe geçmiş while döngüsü kullanarak çarpım tablosunu elde edebiliriz. Bu örnek, while döngüsünün nasıl iç içe kullanılabileceğini ve her adımda nasıl farklı değerler elde edileceğini göstermektedir.

Örnek 4 Sonucu

Örnek 4, kullanıcının girdiği pozitif sayıların toplamının çıktısını veren bir while döngüsü örneğidir. Bu örnekte, kullanıcıdan her seferinde bir sayı girmesi istenir ve girdiği sayılar toplanır. Döngü, kullanıcının 0 girdiği sürece devam eder ve sonunda toplamı ekrana yazdırır. Örnek şu şekildedir:

toplam = 0while True:  sayı = int(input("Bir sayı girin (0'dan büyük bir sayı girin ya da 0'a basın): "))  if sayı == 0:    break  toplam += sayıprint("Girdiğiniz sayıların toplamı:", toplam)

Yukarıdaki örnek, kullanıcının her seferinde bir sayı girmesini sağlayarak onların toplamını hesaplar. Döngüye girildiğinde, kullanıcıdan bir sayı istenir ve bu sayı toplam değişkenine eklenir. Eğer kullanıcı 0 sayısını girdiyse, döngü sonlanır ve sonuç olarak toplam ekrana yazdırılır. Bu şekilde kullanıcı herhangi bir sayı girebilir ve onların toplamı hesaplanır.

Örnek 5 Sonucu

=Kullanıcının girdiği sayının asal olup olmadığına dair çıktı.

Kullanıcının girdiği sayının asal olup olmadığını kontrol etmek için bir while döngüsü kullanabiliriz. Örnek olarak, kullanıcıdan alınan bir sayının asal olup olmadığına dair bir çıktı elde edebiliriz.

Bu örnekte, kullanıcıdan bir sayı alınır ve sayının asal olup olmadığı kontrol edilir. İlk adımda, kullanıcıdan sayı alınır ve num değişkenine atanır. Daha sonra, sayının asal olup olmadığını kontrol etmek için bir asalMi değişkeni kullanılır. Bu değişken başlangıçta True olarak ayarlanır. Daha sonra, while döngüsü kullanılarak 2'den başlayarak sayının yarısına kadar olan bütün sayılar kontrol edilir. Eğer sayı, herhangi bir sayıya tam bölünürse, asalMi değişkeni False olarak güncellenir ve döngüden çıkılır.

Eğer döngü tamamlandığında asalMi değişkeni hala True ise, sayının asal olduğu sonucuna varılır. Aksi takdirde, sayının asal olmadığı sonucu elde edilir. Bu şekilde, kullanıcının girdiği sayının asal olup olmadığına dair bir çıktı elde edebiliriz.

Kullanıcının Girdiği Sayı Çıktı
7 Asal
10 Asal Değil

Yukarıdaki tabloda, kullanıcının girdiği sayıya bağlı olarak elde edilecek çıktılar verilmiştir. Örneğin, kullanıcının girdiği sayı 7 ise çıktı "Asal" olacaktır. Ancak, kullanıcının girdiği sayı 10 ise çıktı "Asal Değil" olacaktır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir