Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Otomatikleştirilmiş Sıkıcı İşleri Python ile Yapın

Otomatikleştirilmiş Sıkıcı İşleri Python ile Yapın

admin admin - - 27 dk okuma süresi
171 0

Python, işlerin otomatikleştirilmesinde son derece güçlü bir araçtır. Herhangi bir sıkıcı işi otomatik hale getirmek için Python kullanabilirsiniz. Bu rehber, Python’un otomatikleştirilebilecek işler hakkında ne kadar yararlı olduğunu ve dosya işlemlerinden veri manipülasyonuna kadar birçok alanda nasıl kullanılabileceğini açıklamaktadır.

Dosya işlemleri, Python’u olası en yararlı hale getirebileceğiniz bir alandır. Python, dosyaları oluşturmaktan, dosyaları biçimlendirmeye ve hatta belirli bir formattaki verileri okumak ve yazmak için dosyaları açmaya kadar her türlü işlemi yapabilir.

Dosya İşlemleri İşlemler Hakkında Açıklama
Dosya Oluşturma Python ile otomatik dosya oluşturma kodları
Klasör Oluşturma Otomatik klasör oluşturma için kod örnekleri
Dosya Biçimlendirme Python ile otomatik dosya biçimlendirme kodları
Dosya Okuma ve Yazma İşlemleri Python ile otomatik dosya okuma ve yazma işlemleri kodları

Veri manipülasyonu, Python’un bir diğer güçlü yönüdür. Python, verilerin yönetimi için birçok kütüphane sunar ve bu verileri otomatik olarak işlemek için hizmete sunar. İster verilerinizi bir Excel dosyasından çekmek isteyin, ister verilerinizi bir web sitesinden almak isteyin, Python hızlı ve kolay bir çözüm sunar.

 • Excel İşlemleri: Excel dosyalarını otomatikleştirmek için Python kullanımı
 • Verilerin Toplanması: Python ile otomatikleştirilmiş veri toplama örnekleri ve mantığı

Web otomasyonu, Python’un bir diğer kullanışlı özelliğidir. Python, birçok web şirketi tarafından kullanılan bir araçtır ve web sitelerinde veri toplama işlemlerini otomatikleştirmek istiyorsanız, Python size en iyi seçenekleri sunar.

 • Websitelerinde Veri Toplama İşlemleri: Python ile websitelerinde veri toplama örnekleri ve doğru yöntemler
 • Websitelerinde Otomatik İşlemler: Python ile websitelerinde kolaylık sağlayacak otomatik işlemler

Bu rehber, Python’un otomatikleştirilebilecek işler hakkında birçok örneği içermektedir ve Python hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanız için tasarlanmıştır. Bu rehberi kullanarak, sıkıcı işlerinizi otomatik hale getirebilir ve zamanınızı daha yararlı şekillerde kullanabilirsiniz.

Kavramsallaştırma

Otomatikleştirme, tekrar eden sıkıcı işlerde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar. Bu işlemleri otomatikleştirmek, işlerin daha hızlı ve verimli yapılmasını sağlarken çalışanların daha az yorulmasını da beraberinde getirir. Python programlama dili, otomatikleştirilmiş işler için oldukça popüler bir seçim haline geldi.

Python dilinin okunması ve anlaşılması kolay olması, sadece kod yazmakla kalmayıp aynı zamanda otomatikleştirme açısından da kolaylık sağlamaktadır. Python programlama dilindeki fonksiyonlar, değişkenler, döngüler, koşullar, operatörler vb. kurallar, otomatikleştirilecek işlemin kavramsal olarak anlaşılmasını sağlayacaktır.

Python programlama dili, dosya işlemleri, veri manipülasyonu ve web otomasyonu gibi alanlarda da oldukça güçlü. Bu nedenle otomatikleştirilmiş işler için oldukça uygundur. Python dilindeki hazır kütüphaneler ve modüller, işlemlerin daha hızlı ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Otomatikleştirme işlemleri için Python dilinin kullanımı oldukça önemlidir ve işleri kolaylaştırmaktadır. Bu sayede zamandan tasarruf edilerek daha verimli işler yapılabilmektedir.

Dosya İşlemleri

Dosya işlemleri, Python otomatikleştirme için oldukça önemlidir ve programlama dilinin kendi veri türleri ve işlem özellikleriyle desteklenir. Dosya oluşturma işlemleri, klasör oluşturma, dosya formatlama, dosya okuma ve yazma işlemleri gibi birçok işlem, Python kullanılarak otomatik hale getirilebilir.

İşlem Mantık Kod Örneği
Dosya Oluşturma Bir dosya oluşturulacaksa, dosya açma işlemi yapılır ve bu işlemde “w” parametresi kullanılır. Bu dosya işleminde oluşturulacak dosyanın adı ve dosyanın oluşturulacağı klasör yolu belirtilmelidir. file = open(“dosya_adi.txt”, “w”)
Klasör Oluşturma Bir klasör oluşturulacaksa, “os” modülü kullanılarak “mkdir” fonksiyonu çağrılır ve klasör adı belirtilir. import os
os.mkdir(“klasor_adi”)
Dosya Formatlama Bir dosyanın içeriği formatlanacaksa, “format()” fonksiyonu kullanılır. Yapılacak olan formatlama işleminde, özel karakterler kullanılarak değişkenler belirtilir ve bu değişkenlerin değerleri, “format()” fonksiyonu içerisinde tanımlanır. isim = “Ahmet”
yas = 30
with open(“dosya_adi.txt”, “w”) as f:
 f.write(“İsim: {}\nYaş: {}”.format(isim, yas))
Dosya Okuma ve Yazma İşlemleri Bir dosyanın içeriği okunacaksa, dosya açma işlemi yapılır ve “r” parametresi kullanılır. Dosya yazma işlemi yapılacaksa, “w” parametresi kullanılır. Bu işlemlerde, dosya adı ve dosyanın oluşturulacağı klasör yolu belirtilmelidir. with open(“dosya_adi.txt”, “r”) as f:
 print(f.read())
with open(“dosya_adi.txt”, “w”) as f:
 f.write(“Yeni bir yazı”)

Yukarıdaki örnekler yardımıyla, Python ile dosyaların otomatik işlemlerinin nasıl yapılabileceği özetlenebilir. Bu işlemler, programlama dilinin özellikleri sayesinde kolaylıkla gerçekleştirilebilir ve süreçlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Dosya Oluşturma

Dosya oluşturma işlemi, bilgisayar kullanıcıları için sıkıcı bir görev olabilir. Ancak, Python gibi bir dillen kullanarak bu işlemi otomatikleştirebiliriz. Python, dosya işlemleri için birçok kütüphaneye sahip olduğu için dosya oluşturma işlemi de oldukça kolaydır.

Dosya oluşturma işlemi, öncelikle işletim sistemine hangi konumda ve isimde bir dosya oluşturmak istediğimizi söyleyerek başlatılır. Ardından, kodumuz oluşturacağımız dosyanın tipini belirlemeliyiz. Bu işlemler için birçok yöntem bulunmaktadır. Örneğin, dosyamızın metin dosyası mı yoksa görüntü dosyası mı olacağını belirtmemiz gerekmektedir. Bu, “w” veya “wb” gibi erişim modları belirleyerek yapılabilir.

Dosya oluşturma işlemi için kullanabileceğimiz Python kodlarından bazıları:

 • open(“dosya_adı.txt”, “w”)
 • with open(“dosya_adı.txt”, “w”)
 • os.mknod(“dosya_adı.txt”)

Bu kodlar, belirtilen isimde metin dosyası oluşturacaklardır. “W” erişim modu kullanıldığı için, bu dosya yazılabilir bir dosya olarak açılacaktır.

Eğer oluşturmanız gereken dosya bir klasör ise, bunu da Python ile otomatik olarak yapabilirsiniz. Bunun için de “os.makedirs()” fonksiyonunu kullanabilirsiniz:

import osos.makedirs("yeni_klasör")

Bu kod, “yeni_klasör” adında bir klasör oluşturacaktır.

Python, dosya oluşturma ve klasör oluşturma işlemlerinde oldukça kullanışlıdır. Kodlarınızda bu işlemleri otomatikleştirerek zaman kazanabilir ve sıkıcı işleri tek bir satırda halledebilirsiniz.

Klasör oluşturma

Klasör oluşturma, bazı işlemleri otomatikleştirmek için oldukça faydalıdır. Python ile, klasörlerin otomatik olarak oluşturulması oldukça basittir. Bunun için, os modülü kullanılabilir. Bu modül, işletim sisteminin dosya sistemi işlemlerini yapmak için kullanılır.

Aşağıda, klasör oluşturmak için örnek bir kod bulunmaktadır:

Kod Açıklama
import os os modülünü import et
os.mkdir(“klasor_adi”) klasörü oluştur

Yukarıdaki kod, ‘klasor_adi’ adında bir klasör oluşturur. Aynı zamanda, os.rmdir() fonksiyonu da kullanarak klasörü silmek de mümkündür.

Python ile birkaç klasör oluşturmak isterseniz, for döngüsü kullanabilirsiniz. Aşağıdaki kod, ‘klasor1’, ‘klasor2’ ve ‘klasor3’ adında üç klasör oluşturur:

Kod Açıklama
import os os modülünü import et
for i in range(1, 4): 1 ile 3 arasında döngü oluştur
  os.mkdir(“klasor” + str(i)) klasörleri oluştur

Yukarıdaki kod, ‘klasor1’, ‘klasor2’ ve ‘klasor3’ adında üç klasör oluşturur. ‘str(i)’ ifadesi, döngüdeki her bir sayının karakter dizisine dönüştürülmesini sağlar.

Bu örneklerin yanı sıra, os modülü ile birçok dosya ve klasör işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Python ile otomatikleştirilebilecek birçok işlem olduğundan, bu konuda daha fazla bilgi edinmek için çevrimiçi kaynakları inceleyebilirsiniz.

Dosya formatlama

Python programlama dili, otomatikleştirilmiş sıkıcı işleri yapmak için oldukça verimli bir araçtır. Dosya formatlama, bu işlerden yalnızca biridir. Python, dosyaları otomatik olarak formatlama işlemini gerçekleştirmek için kullanılabilir.

Dosya formatlama işlemi, dosyada yer alan verilerin belirli bir düzene göre yeniden formatlanmasını sağlar. Bu düzen, virgül, nokta veya boşluk gibi ayrıntılardan oluşabilir. Python, dosya formatlama işlemi için özel bir syntax sağlar.

Bunun için, öncelikle bir dosya oluşturmanız veya var olan bir dosyaya erişmeniz gerekiyor. Dosya açma ve okuma işlemleri için daha önce bahsettiğimiz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında, dosya içerisindeki verileri belirttiğiniz düzene göre formatlayabilirsiniz.

Örnek Kod Formatlandıktan Sonra
with open("dosya.txt", "r") as dosya:  veriler = dosya.readlines()  for veri in veriler:    veri = veri.split(",")    print("{} --- {}".format(veri[0], veri[1])) 
John --- 234Michael --- 567Sarah --- 890 

Yukarıdaki örnek kod, dosya.txt adlı bir dosyayı açar ve her bir satırı virgülle ayırarak formatını değiştirir. Daha sonra, her satırı belirtilen formatta ekrana yazdırır.

Python ile otomatik dosya formatlama işlemi oldukça kolay bir işlemdir. Bu işlem sayesinde dosya içerisindeki veriler, belirli bir formata göre yeniden düzenlenebilir ve bu sayede görsel olarak daha anlaşılır hale getirilebilir.

Dosya okuma ve yazma işlemleri

Dosya okuma ve yazma işlemleri, Python’un otomatikleştirilebilecek en önemli işlemlerinden biridir. Dosyaların okunması ve yazılması, veri işleme ve depolama işlemlerinde oldukça önemli bir role sahiptir. Python ile dosya okuma ve yazma işlemleri otomatikleştirilebilir.

Öncelikle, dosya açma işlemi gerçekleştirilir. Dosyanın açılması, hedeflenen dosyanın isminin tanıtılmasıyla yapılır. Açma işlemi yaptığımız dosyayı farklı türlerde açabiliriz. Bu açış türleri şu şekildedir:

 • ‘r’ : Sadece okuma amaçlı bir dosya açar
 • ‘w’ : Sadece yazma amaçlı bir dosya açar, mevcut dosyayı siler
 • ‘a’ : Dosyayı ekleme modunda, mevcut dosyayı değiştirmez

Dosya okuma işlemi yapmak için, öncelikle ‘with open() as’ kelimesi kullanılır. Bu kod bloğu içinde, dosya okuma ve işleme işlemleri yapılır. Aşağıdaki örnek kod ile dosya okuma işlemi otomatikleştirilmiş olur:

with open('ornek.txt', 'r') as f: content = f.read() print(content)

Dosya yazma işlemi için de benzer bir kod yapısı kullanılır. Aşağıdaki örnek kod ile dosya yazma işlemi otomatikleştirilmiş olur:

with open('ornek.txt', 'w') as f: f.write('Bu bir örnek yazıdır.')

Dosya okuma ve yazma işlemleri temel olarak bu şekilde yapılabilir. Bu işlemler, Python’un dosya işleme özellikleri sayesinde otomatikleştirilebilir. Böylece, dosya işlemleri manuel olarak yapılmaktan kurtulunarak zamandan ve emekten tasarruf edilir.

Veri Manipülasyonu

Python, veri işleme konusunda oldukça güçlü bir teknolojidir ve aynı zamanda otomatikleştirme işlemleri için geniş olanaklar sunar. Veri manipülasyonu, Python’un bu özelliklerini kullanarak verileri düzenleme, filtreleme, sıralama ve dönüştürme işlemini ifade eder. Bu da, özellikle büyük ve karmaşık verilerin ele alınması durumlarında oldukça önemlidir.

Python, veri manipülasyonunda kullanabileceğiniz birçok araç sunar. İçinde bulunan modüller ve fonksiyonlar sayesinde, verilerinizi kolayca ayırabilir, karşılaştırabilir, temizleyebilir ve analiz edebilirsiniz.

Ayrıca, birçok farklı veri formatını da işleyebilirsiniz. CSV, Excel, JSON, XML ve TXT gibi formatlardaki verilerinizi Python ile okuyabilir, düzenleyebilir ve analiz edebilirsiniz. Kendi projelerinizde veya iş akışlarınızda veri manipülasyonu için Python kullanmak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak iş akışınızı optimize edebilir.

Tablolar ve listeler oluşturmak gibi pek çok işlemi de kolayca yapabilirsiniz. Bunlar, verileri yönetmek için kullanabileceğiniz araçların sadece birkaç örneğidir. Veri manipülasyonu için kullanabileceğiniz Python araçları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, internet üzerindeki kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

Excel İşlemleri

Excel dosyaları, iş hayatımızda sıkça kullandığımız bir araçtır. Verileri girmek, hesaplamalar yapmak, grafikler oluşturmak gibi birçok işlemi kolayca burada gerçekleştiririz. Fakat, elbette ki insan faktöründen dolayı hataları engelleyemez ve zaman alır. İşte burada Python’un otomatikleştirme özellikleri devreye girerek, bizi bu sıkıcı işlemlerden kurtarabilir.

Özellikle, büyük veri dosyalarında işlemleri yaparken, Python’un Pandas ve NumPy kütüphaneleri hayatımızı kolaylaştırır. Bu kütüphanelerin içerisinde bulunan ‘read_excel’ ve ‘write_excel’ fonksiyonları sayesinde, dosyaları otomatik olarak okuyabilir ve yazabiliriz. Ayrıca, ‘xlrd’ ve ‘xlwt’ kütüphaneleri ile de Excel dosyalarındaki verileri okuyup, işleyebiliriz.

Bunların yanı sıra, Excel dosyalarında yer alan formüllerin otomatik olarak hesaplanmasını sağlamak da mümkündür. ‘openpyxl’ kütüphanesi, formüllerin otomatik hesaplanmasını sağlar. Aynı zamanda, bu kütüphane ile Excel dosyasındaki hücrelere otomatik olarak veri girilebilir.

Excel dosyalarında yer alan verilerin, Python ile işlenip analiz edilmesi de oldukça kolaydır. Bu sayede, dosyalardaki veri hatalarından kurtulabilir ve işlemlerimizi daha hızlı yapabiliriz.

Python’un Excel dosyalarını otomatikleştirmesi, iş süreçlerimizi oldukça hızlandırarak zaman kazanmamızı sağlar. Bu sayede, hataların da en aza indirilmesi mümkün hale gelir.

Verilerin Toplanması

Veri toplama işlemleri, işletmelerin en önemli ihtiyaçlarından biridir ve bu işlem genellikle zaman ve emek gerektirir. Ancak, kullanıcılar artık Python gibi otomasyon araçlarını kullanarak bu işlemleri otomatikleştirebilirler. Python ile veri toplama işlemleri oldukça kolaylaşır ve daha hızlı olur.

Python, verileri web sayfalarından veya çeşitli kaynaklardan toplamak için kullanılabilir. BeautifulSoup gibi kütüphaneler sayesinde web sitelerinden veri toplamak kolaylaşır. Ayrıca, Pandas kütüphanesi kullanarak Excel, CSV, JSON, SQL veritabanları gibi kaynaklardan veri toplama işlemi yapılabilir.

Veri toplama işlemleri, işletmelerin kararlarını etkilemeden önce analize tabi tutulur. Analiz yapmanın yanı sıra, toplanan veriler çeşitli kaynaklar arasında birleştirilebilir ve farklı formatlara dönüştürülebilir.

Python’un otomasyon ve veri işleme yeteneklerini kullanarak veri toplama işlemleri hızlandırılır ve otomatikleştirilir. Bu da, işletmelerin daha fazla zamana ve kaynağa sahip olmalarına olanak tanır.

Web Otomasyonu

Web Otomasyonu, Python dili ile birden çok işlemi otomatikleştirerek büyük bir kolaylık sağlar. Örneğin, websitelerinde veri toplama, dosyaların otomatik indirilmesi, içeriklerin otomatik güncellenmesi, formların otomatik doldurulması gibi işlemler hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilebilir.

Python, web otomasyonu için sunduğu çeşitli kütüphaneler sayesinde, websitelerindeki verilerin otomatik olarak toplanması ve işlenmesi için birçok seçenek sunar. BeautifulSoup gibi popüler kütüphaneler, websitesinde bulunan HTML ve XML kodlarını çıkartmaya ve veri toplama işlemlerinde kullanmaya imkan sağlar.

Python ayrıca, Selenium kütüphanesi ile web otomasyonu yapmak isteyenler için özellikle uygun bir seçenek haline gelir. Selenium, otomatize web tarayıcısı testleri için geniş kapsamlı bir araçtır ve websitelerinde otomatik işlemler yapıldığında kullanılır. Aynı zamanda, websitelerinde gezinti yaparak veri toplama, form doldurma işlemlerinin otomatik olarak yapılması, sayfa içeriklerinin otomatik indirilmesi ve düzenlenmesi gibi pek çok işlem için de kullanılabilir.

Tüm bunların yanı sıra, Python diline aşina olanlar, websitelerinde bulunan verileri analiz etmek, içeriklerini düzenlemek, değiştirmek ve filtrelemek için Pandas kütüphanesinden de faydalanabilirler. Pandas, verilerin hızlı ve verimli şekilde işlenmesine olanak sağlar ve websitelerinin yönetimi konusunda oldukça önemli bir araçtır.

Web otomasyonu, websitelerinde yer alan pek çok işlemi otomatik hale getirerek zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Python dilini kullanarak web otomasyonu yapmak, zaman ve kaynak yönetimi açısından oldukça avantajlıdır ve günümüzde birçok firma bu yöntemi kullanarak websitelerindeki işlemleri kolaylaştırmaktadır.

Websitelerinde veri toplama işlemleri

Veri toplama işlemi, internet üzerinden yapılan araştırmalar için oldukça önemlidir. Veri toplama işlemi ile istenilen kategorideki veriye kolaylıkla erişilebilir. Bu işlemi otomatikleştirmek için Python kullanabilirsiniz.

Python diline hakim olduktan sonra, websitelerindeki veri toplama işlemlerini otomatikleştirerek zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Beautiful Soup kütüphanesi ile birlikte kullanarak websitelerindeki verileri kolayca toplayabilirsiniz. Veri toplama işlemi için ise doğru sitenin belirlenmesi oldukça önemlidir.

Websitelerinde veri toplama işlemi yaparken, istenilen veriler için doğru etiketlere sahip olan siteler tercih edilmelidir. Beautiful Soup kütüphanesi ile sitelerdeki HTML kodlarına erişilerek istenilen bilgilere ulaşılabilir. Bu işlemde CSS kullanarak belirli kategorilerdeki verilere de ulaşabilirsiniz.

Python dilinde veri toplama işlemlerinde kullanılan BeautifulSoup kütüphanesi oldukça efektif bir çözümdür. Bu kütüphane sayesinde websitelerindeki verileri toplamak oldukça kolaylaşır. Veri toplama işlemi sırasında, programınızın otomatik olarak websitelerinde gezinerek verileri toplaması da mümkündür.

Sonuç olarak, Python dilinde websitelerinde veri toplama işlemlerini otomatikleştirmek oldukça kolaydır. Beautiful Soup kütüphanesi ile sitelerdeki kodlara erişerek verileri kolaylıkla toplayabilirsiniz. Ancak, veri toplama işlemi yaparken, sitelerin etiketlerine ve verilere doğru bir şekilde erişilmesi oldukça önemlidir.

Websitelerinde otomatik işlemler

Websitelerinde otomatik işlemler, Python kullanarak web otomatizasyonu sağlamak için oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Bu sayede, otomatik olarak gerçekleştirilebilecek rutin işleri Python programlama diliyle yazarak web sitesi işlemlerinde kolaylıklar sağlayabilirsiniz.

Örneğin, otomatik form doldurma işlemleri yapmak istediğinizde, Python kullanarak bu işlemi daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı şekilde, belirli bir web sitesinde sürekli olarak verileri kontrol etmek istediğinizde, Python ile otomatik bir veri toplama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede, zaman tasarrufu sağlayabilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, web sitesinde otomatik olarak gezinme, tıklama, açma, kapama gibi işlemler de Python kullanılarak otomatik hale getirilebilir. Bu işlemlerin otomatikleştirilmesi, kullanıcıları için işlerini hızlandıran, kolaylaştıran web siteleri yaratmanıza olanak tanır.

Python kullanarak websitelerinde otomatik işlemler gerçekleştirirken, etik ve yasal sınırların kapsamını da göz önünde bulundurmanız önemlidir. İşlemlerin otomatik hale getirilmesini sağlarken, web sitesi sahibinin o siteyi korumak için aldığı önlemleri atlamamak önemlidir. Böylece, olası hukuki sorunların da önüne geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir