Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python Os()

Python Os()

admin admin - - 14 dk okuma süresi
212 0

Python Os() fonksiyonu, Python programlama dilinde yer alan ve işletim sistemiyle ilgili işlemleri gerçekleştirmeyi sağlayan bir modüldür. Bu modül sayesinde işletim sistemiyle ilgili birçok işlemi gerçekleştirmek mümkündür. Örneğin, belirli bir dizinde yer alan dosyaları listelemek, yeni bir dizin oluşturmak veya dosya silmek gibi işlemler Python Os() modülüyle kolaylıkla yapılabilir.

Python Os() modülü, işletim sistemine bağımlıdır. Yani, bu modülün bazı özellikleri bir işletim sisteminde bulunabilirken, diğerinde bulunmayabilir. Ancak, bu durum modülün kullanımını etkilemez. İşletim sistemi bağımsız olsa da, modülün kullanımı sırasında işletim sistemi dikkate alınmalıdır. Python Os() fonksiyonunun kullanımı oldukça basittir ve bu fonksiyon sayesinde işletim sistemiyle ilgili birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Os Kütüphanesi Nedir?

Python programlama dilinde kullanılan birçok modülden biri de os kütüphanesidir. Os kütüphanesi, işletim sistemi işlemlerinin Python’da gerçekleştirilmesini sağlar. Bu sayede Python programlama dilinde işletim sistemi ile ilgili işlemler gerçekleştirilebilir.

Os kütüphanesi sayesinde Python programlama dili ile aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir;

 • Dizin oluşturma, silme ve yönetimi
 • Dosya oluşturma, silme ve yönetimi
 • İşletim sistemi ile ilgili bilgi edinme
 • İşletim sistemi ile ilgili değişkenlere erişme
 • Dizinler ve dosyalar hakkında bilgi edinme

Os kütüphanesi, Python programlama dilinde ihtiyaç duyulan birçok işletim sistemi işleminin yapılmasını sağlar. Bu sayede Python programlama dilinde işletim sistemi ile ilgili işlemler çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Os Modülünün Kullanımı

Python programlama dili, birçok işletim sistemi üzerinde çalışabilen bir dildir. İşletim sistemi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan os kütüphanesi, Python dilinin en kullanışlı kütüphanelerinden biridir. Os kütüphanesi, Windows, Linux ve Mac OS gibi işletim sistemlerinde kullanımı kolaydır.

Os kütüphanesi, işletim sistemi ile ilgili işlemler yapabilmek için birçok fonksiyon sunar. Dosya işlemleri, dizin oluşturma ve silme, dizindeki dosyaların listelenmesi gibi işlemler bu fonksiyonlarla gerçekleştirilir. Örneğin, belirli bir dizinde bulunan dosyaları listeleyebilir veya bir dizin yaratabilirsiniz.

Örnek Kod:
import os 

# bulunduğunuz dizindeki dosyaları listeleme
print(os.listdir())

# belirli bir dizindeki dosyaları listeleme
print(os.listdir("C:/Users/Kullanıcılar/masaüstü/test/"))

# yeni bir dizin oluşturma
os.mkdir('example_directory')

# dizin silme
os.rmdir('example_directory')

Yukarıdaki örnek kod, Python os kütüphanesinin fonksiyonlarını kullanarak dizin oluşturma, dosyaları listeleme ve dizin silme işlemlerini gerçekleştirir. Bu fonksiyonlar sayesinde işletim sistemi ile ilgili işlemleri kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Os kütüphanesi, sadece dosya işlemleri ve dizin işlemleri için değil, aynı zamanda işletim sistemi bağımlılığı için de kullanılır. İşletim sistemi bağımlılığı nedeniyle, bazı os fonksiyonları sadece belirli işletim sistemlerinde kullanılabilir. Bu nedenle, os kütüphanesi kullanırken işletim sistemi bağımlılığına dikkat etmek önemlidir.

Dizindeki Dosyaları Listeleme

Python Os modülünün en önemli özelliklerinden biri, belirtilen dizindeki dosyaları listeleme olanağı sağlamasıdır. Bu özellik sayesinde, dizindeki dosya sayısını ve dosyaların adını öğrenebilirsiniz. Bunu yapmak için, öncelikle os modülü içinde yer alan os.listdir() işlevini kullanmanız gerekmektedir. Bu işlev, belirtilen bir dizindeki tüm dosyaların ve klasörlerin bir listesini döndürür.

Örneğin, aşağıdaki örnek kodu inceleyelim:

import osdizin_adi = "/home/kullanici/Desktop/"icerik = os.listdir(dizin_adi)print(icerik)

Bu kod çalıştırıldığında, belirtilen dizindeki tüm dosyaların ve klasörlerin bir listesi ekrana yazdırılır.

Dosya Adı Türü
resim1.jpg Dosya
video1.mp4 Dosya
belge1.docx Dosya
klasor1 Klasör

Bu listede, dosyaların adı yanı sıra dosyaların türleri de yer almaktadır. Dosyaların türü, dosyaların sadece adlarını elde etmenizi sağlayarak, yalnızca belirli türdeki dosyaları listelemenize olanak tanır. Ayrıca, bu özellik, belirli dosyaların indeks numaralarını da döndürür.

Sadece Belirli Türdeki Dosyaları Listeleme

Python Os() modülü, belirli türdeki dosyaların listelenmesi gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz fonksiyon, os.listdir(path=’.’) komutudur. Bu komut, belirtilen dizindeki tüm dosyaları ve dizinleri içeren bir liste döndürür.

Belirli bir türdeki dosyaların listesi için, os.listdir() fonksiyonunun sonucunu bir for döngüsüyle geçmek gerekir. Bu döngüde, yalnızca belirli bir dosya türüyle eşleşen öğelerin listesi oluşturulabilir.

Örneğin, sadece “.txt” dosyalarını içeren bir listeyi oluşturmak için aşağıdaki kod kullanılabilir:

Kod:
import ospath = "/Users/kullanici/dizin"list = os.listdir(path)for file in list:  if file.endswith(".txt"):   print(file)
Açıklama: Yukarıdaki kod, “/Users/kullanici/dizin” yolundaki tüm “.txt” dosyalarını içeren bir liste oluşturur ve bunları ekrana yazdırır. endswith() fonksiyonu, bir dizelgeyi belirli bir dizeyle kontrol etmenizi sağlar.

Bu örnek, listeyi bir for döngüsüyle geçmenin yanı sıra, eşleştirme işlemi için endswith() fonksiyonunu da kullanarak belirli türdeki dosyaları bulmanın basit bir yoludur.

Dizin Yaratma ve Dosya Silme

Python programlama dilinin güçlü ve yaygın bir kütüphanesi olan “os” kütüphanesi, bilgisayar işletim sistemi ile ilgili işlemler yaparken kullanılır. Bu kütüphane sayesinde, bir dizindeki dosya ya da klasörlerin içeriği, yeni bir klasör veya dosya oluşturma, mevcut dosyaların silinmesi gibi birçok işlem yapılabilir.

Python Os() fonksiyonu sayesinde yeni bir dizin oluşturmak, mevcut bir dizinde dosya silmek oldukça kolaydır. Öncelikle, belirleyeceğimiz bir adrese yeni bir klasör oluşturmak için aşağıdaki yöntemi kullanabiliriz:

  import os  os.mkdir("deneme_klasoru")

Bu kod bloğu, belirlediğimiz bir dizinde “deneme_klasoru” adında bir klasör oluşturur.

Aynı şekilde, bir dosyayı silmek de oldukça kolaydır. İlgili dosyanın konumu belirtilerek “os.remove()” fonksiyonu kullanılarak istenilen dosya silinebilir. Örneğin:

  import os  os.remove("deneme_dosyasi.txt")

Bu kod bloğu, aynı dizinde bulunan “deneme_dosyasi.txt” adlı dosyayı siler.

Python Os modülünü kullanarak yeni bir dizin oluşturma ve dosya silme işlemleri oldukça kolaydır. Ancak, dosyaların silinmesi işlemi geri alınamaz olduğundan işlem yapmadan önce dikkatli olmak önemlidir.

Çalışma Dizini Değiştirme

Python Os() modülü, birçok dosya işlevi için kullanışlıdır ve bir dizinde çalışırken kullanmak için de faydalıdır. Çalışılan dizin için yerel yol üzerinde değişiklikler yapma özelliği sayesinde, belirli işlemler için yeni bir dizin oluşturmak veya dosyaları belirli bir dizine taşımak için kullanılabilir.

Python Os modülü ile çalışma dizini değiştirme işlemi, işlemin hangi dizinde gerçekleştirildiğini belirler.

Metod Tanımı
getcwd() Çalışma dizini yolu döndürülür.
chdir(path) Çalışma dizini, belirttiğiniz yola değiştirilir.

Örneğin, şu anda yürütülen programın çalışma dizini şu adreste ise:

/Users/User/Desktop/python_projelerim

ve siz bu dizine erişim gerekiyorsanız, şu komutları kullanabilirsiniz:

import oscurrent_directory = os.getcwd()print("Current Working Directory is :", current_directory)

Sonuç olarak, consolda aşağıdaki çıktı verilir:

Current Working Directory is : /Users/User/Desktop/python_projelerim 

Yukarıdaki kodda, “getcwd()” yöntemi, çalışma dizininin yolunu alma işlemi için kullanılır ve sonuç, “current_directory” değişkenine kaydedilir.

Ayrıca, işlem tamamlandığında, değiştirilen çalışma dizinini, önceki dizine yani başlangıç dizinine geri döndürerek devam edebilirsiniz. Aktif bir dizinde çalışırken, başlangıç dizinine geri dönmek için aşağıdaki kod bloğunu kullanabilirsiniz:

import osos.chdir('/Users/User/Desktop/')current_directory = os.getcwd()print("Current Working Directory is :", current_directory) 

Sonuç olarak, yukarıdaki örnekte, “chdir()” yöntemi kullanılarak çalışma dizini “/Users/User/Desktop/” şeklinde değiştirildi ve “getcwd()” yöntemi tekrar kullanıldı ve console’a şu çıktı verildi:

Current Working Directory is : /Users/User/Desktop 

Bu şekilde, başlangıç dizinindeki dosyalara kolayca erişim sağlanabilir.

İşletim Sistemi Bağımlılığı

Python Os() fonksiyonunun kullanımı, işletim sistemine bağımlı olduğundan, modülün hangi işletim sistemi sürümlerinde kullanılabileceği önemlidir.

İşletim Sistemi Python Os()
Windows Evet
MacOS Evet
Linux Evet
Unix Evet
Android Evet

Python Os() modülü, Windows, MacOS, Linux, Unix ve Android işletim sistemi sürümlerinde kullanılabilir. Modül, her işletim sistemi için aynı şekilde kullanılmaktadır. Yani, modülü kullanmak için işletim sistemi sürümüne uyumlu bir kod yazılması gerekmez.

Python Os() modülünü kullanmak için, öncelikle modülün yüklü olduğundan emin olmak gerekir. Modül, sisteme yüklü değilse Python konsoluna “import os” kodu yazarak modülü yükleyebilirsiniz. Modülü yükledikten sonra, modülün işlevlerini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Python Os() modülü, diğer Python modülleri gibi kullanıcı dostudur ve herhangi bir işletim sistemi sürümünde kullanılabilir. İşletim sistemi farklılıklarına dikkat etmek gerekse de, modülün kullanımı işletim sistemi sürümüne bağlı değildir. Bu nedenle, Python Os() modülü, Python programcıları tarafından en çok tercih edilen modüllerden biridir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir