Python Kod

 1. Anasayfa
 2. »
 3. Genel
 4. »
 5. Python While Döngüsü

Python While Döngüsü

admin admin - - 8 dk okuma süresi
267 0

Python programlama dilinde, bir dizi işlemi belirli bir koşul veya değer doğrulanana kadar tekrarlamak istediğinizde while döngüsü kullanılır. Bu döngü, belirtilen koşul doğru olduğu sürece çalışır ve bu koşul yanlış olduğunda durur. Genel olarak, belirli bir görev için tekrarlı bir süreç oluşturmanın yanı sıra, while döngüsü değişkenleri tanımlamak ve liste işlemlerini gerçekleştirmek için de kullanılır.

While döngüsü, programın yürütülmesi sırasında bir dizi mantıksal koşul expression1’in gerçek değerini kontrol eder ve bu koşul doğru olduğu sürece döngü gövdesi expression2’yi yürütür. Döngü gövdesi yürütmeye devam ederken koşul yanlış hale geldiğinde, döngünün kontrolü while komutının altındaki bir sonraki satıra aktarılır. Bu nedenle while döngüsü, belirli bir koşulu karşılayana kadar bir işlemi yinelerken, döngüden çıkmak için kullanılan break veya continue komutları gibi ekstra koşullarla birlikte kullanılabilir.

While Döngüsü Nedir?

Python programlama dilinde, while döngüsü belirli bir koşul sağlandığı sürece çalışır. Koşul sağlandığı sürece döngü, içerisindeki bloğu tekrarlayarak işlemlerini sürdürür. Bu döngü, özellikle tekrar sayısı bilinmeyen ya da değişken olan durumlarda oldukça işlevseldir.

While döngüsü, while anahtar kelimesi ve bir koşul ifadesi ile başlar. Koşul ifadesi, True veya False değerlerini döner. Eğer koşul ifadesi True değerini döndürürse döngü devam eder, False değerini döndürürse döngü sonlanır. While döngüsü yapısı şu şekildedir:

while koşul ifadesi: yapılacak işlemler

While döngüsü yapısal açıdan birbirine benzeyen bloklardan oluşan programlar için oldukça etkilidir. Koşulun döngü içinde değişmesi veya değişkenlere bağlı olması durumunda while döngüsü işlem yapmaya devam eder. Ancak, döngü sonsuz bir döngüye dönüşebilir, bu nedenle programcılar koşulların belirli bir süre sonunda sonlanması için tedbir almalıdır.

While döngüsü, diğer programlama dillerindeki döngülerle benzerdir. Ancak, Python, C# veya Java gibi dillere göre daha basit bir sintaks yapısına sahip olduğu için programlamaya yeni başlayanlar tarafından daha kolay anlaşılabilir. While döngüsü, programlama dünyasında en sık kullanılan döngü çeşitlerinden biridir.

While Döngüsü Yapısı

Python programlama diliyle while döngüsü kullanarak tekrar eden işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. While döngüsü, verilen koşul doğru olduğu sürece tekrarlayarak içindeki işlemleri gerçekleştirir. Döngü yapısı, şu şekildedir:

While Döngüsü
while koşul:
    yapılacak işlemler
    arttırma/azaltma işlemleri

While döngüsünde, koşul eğer doğruysa, yapılacak işlemler bölümü gerçekleştirilir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra döngü içinde bulunan arttırma/azaltma işlemleri bölümü çalıştırılır ve koşul kontrol edilir. Eğer koşul hala doğru ise yapılacak işlemler bölümü tekrar çalıştırılır.

Örneğin, aşağıdaki örnek kodda, while döngüsü kullanarak 0’dan 9’a kadar olan sayıları ekrana yazdırabilirsiniz:

i = 0while i < 10:  print(i)  i += 1

Bu örnek kodda, i değişkeni 0 değeri ile başlıyor ve "i < 10" koşulu doğru olduğu sürece while döngüsü içindeki işlemler gerçekleştiriliyor. İşlemler içinde i değeri ekrana yazdırılıyor ve i değişkenine 1 ekleniyor. Böylece, i değişkeni 9 değerine ulaşana kadar döngü çalışmaya devam ediyor.

While Döngüsü İçerisinde Break ve Continue Kullanımı

Python'da kullanılan while döngüsü içinde kullanılan break ve continue ifadeleri programcılara döngüler içinde çalışmayı kontrol etme imkanı sunar. Break ifadesi, döngü herhangi bir koşulu tamamlamadan bitirme işlemi yaparken, Continue ifadesi ise aynı koşulda kalmaya devam ederek döngüyü devam ettirir.

Örneğin, bir sayı dizisi içinde bir dizi elemanın geçerli koşulları karşıladığında işlem yapmak istediğinizi düşünelim. Bu durumda, while döngüsü içinde break ifadesi, koşullar karşılandığında döngüyü bitirirken, continue ifadesi, bu koşullar karşılanana kadar devam etmenizi sağlar.

Döngü İfaresi İşlevi
break Bir döngüdeki koşullar karşılandığında döngüyü bitirir.
continue Bir döngüdeki koşullar karşılanana kadar döngüyü devam ettirir.
 • Break örneği:
i = 1while i < 10: i += 1 if i == 5:   break   print(i)
 • Continue örneği:
i = 1while i < 10: i += 1 if i == 5:   continue  print(i)

Bu örneklerde, break ifadesi, döngü 5 değerine ulaştığında döngüyü bitirirken, continue ifadesi, döngüde 5 değerini atlayarak devam eder.

Break İfadelerinin Kullanımı

Python'da kullanılan while döngüsü içinde break ifadesi, döngüden çıkış yapmak için kullanılır. Örneğin, bir koşulu kontrol eden while döngüsü içinde belirli bir şart gerçekleştiğinde döngünün sonlandırılması istenirse, break ifadesi kullanılabilir.

Break ifadesi, belirlenen koşulların gerçekleşmesi halinde programın ilgili koşul herhangi bir kriter gözetmeksizin sonlandırılmasını sağlar. Ayrıca, break ifadesi inner loop’larda döngüden çıkış için kullanılabilir. Örneğin, bir çok boyutlu bir listede gezinirken, break komutu içeren bir koşul döngüyü durduracaktır. Break ifadesi, koşulu her zaman daha önce belirtilen kod satırlarından sonraya yazılmalıdır. Aksi takdirde, bu ifade her zaman koşula sadık kalır ve döngünün sonlanmasını engeller.

Aşağıdaki örnekte break ifadesi, bir while döngüsü içinde kullanımda gösterilmektedir. Koşul altında, kullanıcı tarafından girilen sayının pozitif olup olmadığını kontrol eder ve sayı 0'dan küçükse çıkış yapar:

Kod: Çıktı:
i = 1while i <= 10:  num = int(input("Pozitif bir sayı girin: "))  if num < 0:    print("Hatalı giriş.")    break  i += 1print("Program sonlandı.")
$ Pozitif bir sayı girin: 5
$ Pozitif bir sayı girin: 8
$ Pozitif bir sayı girin: -3
$ Hatalı giriş.
$ Program sonlandı.

Yukarıdaki örnekte break ifadesi, kullanıcının -3 sayısını girdiği anda döngüyü sonlandırdı. Sonuç olarak, hatalı bir giriş yapıldığını belirten bir mesaj yazdırılır ve program sonlanır.

Continue İfadelerinin Kullanımı

Python programlama dilinde While döngüsü içinde continue ifadesi, döngüde belirli bir koşula sahip işlemleri atlamak için kullanılır. Örneğin, bir aralıkta belirli koşullara sahip verileri bulmak istenildiğinde, continue ifadesi ile diğer veriler atlanarak, sadece belirli koşula sahip verilerin işlemi yapılabilir.

Continue ifadesinin kullanımı, break ifadesine göre daha az yaygındır. Continue ifadesi ile döngü, belirli bir koşula sahip işlemleri atlayarak devam eder. Örneğin, bir listedeki sayıların 3'e tam bölünenlerini yazdırmak isteyelim. Eğer sayı 3'e tam bölünmezse işlemi atlayarak diğer sayıya geçmek isteyebiliriz. Bu durumda continue ifadesi kullanarak, döngü içerisinde belirli sayılarda işlem yapılabilir.

 • Örnek kullanım:
 • x=1 #değişken tanımlandı
  while(x<10): #döngü başlangıcı
   if(x%2==0): #eğer x 2'ye tam bölünürse
    x=x+1 #x değeri artırılır
    continue #işlem atlanarak diğer sayıya geçilir
   print(x) #sayı yazdırılır

Yukarıdaki örnekte while döngüsü içinde eğer x değişkeni 2'ye tam bölünürse işlem atlanır, fakat x değişkeni artırılarak döngü devam eder ve 2'ye tam bölünen sayılar yazdırılır.

While Döngüsü ile Örnek Uygulamalar

Python programlama dilinde kullanılan while döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece kod bloklarını tekrarlayarak işlemler yapar. Bu döngü türü, özellikle belirsiz sayıda tekrar gerektiren durumlarda kullanılır. Peki, while döngüsü nasıl kullanılır ve nasıl örnek uygulamalar yapılabilir?

Örnek olarak, bir kullanıcının girdiği sayılara karşılık gelen isimleri yazdırmak isteyelim. Bunun için öncelikle kullanıcıdan sayı girişi alınır ve bu sayıların karşılığındaki isimler bir sözlük yapısında saklanır. Ardından, while döngüsü kullanılarak kullanıcının girdiği sayılara karşılık gelen isimler yazdırılır.

Kod Açıklama
sozluk = {1: "Bir", 2: "İki", 3: "Üç"} Sözlük yapısı oluşturulur
x = 1while x <= 3: print(sozluk[x]) x += 1 While döngüsüyle kullanıcının girdiği sayılara karşılık gelen isimler yazdırılır

Bu örnekte, kullanıcının girdiği sayı 3 olduğu için while döngüsü üç kez tekrarlanır ve ekrana "Bir", "İki" ve "Üç" yazdırılır. while döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece tekrarlanarak işlemlerin yapılmasını sağlar.

While Döngüsü Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Python programlama dili içinde yer alan while döngüsü kullanılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlar, döngünün sonsuza kadar sürmesini engellemek, doğru koşulların belirlenmesi ve verimli çalışabilmesi için kullanılan tekniklerdir.

While döngüsünün çalışması sırasında programın takılması gibi sorunlar yaşanabilir. Bu durumların önüne geçmek için, doğru bir biçimde döngü koşullarının belirlenmesi ve her bir döngü adımının doğru bir şekilde ilerletilmesi önemlidir. Aksi halde, programın çalışması durduğunda hata mesajları da oluşabilir.

Bunun yanı sıra, döngü içinde yer alan işlemlerin programın kaynaklarına nasıl etki ettiği de dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Özellikle, programın hafızasını ve diğer kaynaklarını fazla tüketen işlemler, programın performansını etkileyecektir. Bu nedenle, döngü içinde yer alan işlemlerin optimizasyonu da dikkate alınmalıdır.

While döngüsü kullanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da, döngü koşullarının güncellenip güncellenmediğidir. Eğer döngü koşulları güncellenmezse, döngü sonsuz bir şekilde çalışmaya devam edebilir. Bu nedenle, döngü koşullarının güncellenmesi için gerekli kodların yazılması gerekmektedir.

 • Döngü koşullarının doğru belirlenmesi
 • Döngü koşullarının güncellenmesi
 • İşlemlerin programın kaynaklarını etkilememesi için optimizasyonun sağlanması

While döngüsü ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktalar yukarıda sıralanmıştır. Bu noktalara uyulduğu takdirde, programın hızlı ve verimli bir şekilde çalışması mümkün olacaktır.

While Döngüsü ile For Döngüsü Arasındaki Farklar

Python programlama dilinde iki farklı döngü türü bulunmaktadır. Bunlar "while" ve "for" döngüleridir. Her iki döngü de farklı kullanım alanlarına ve gereksinimlere sahiptir. While döngüsü belirli koşullar sağlandığı sürece tekrarlanırken, for döngüsü ise bir veri kümesi üzerinde her bir öğe için döngüyü tekrarlar.

While döngüsü bir koşul doğru olduğu sürece çalışırken, for döngüsü belirli bir aralıkta çalışır. While döngüsünde koşul kontrolü yapılmakta iken for döngüsünde listede yer alan değişkenler üzerinde adım adım ilerlenebilir. Ayrıca for döngüsünde, döngüyü kaç kez tekrarlayacağımızı önceden belirleyebiliriz ancak while döngüsünde koşulun ne zaman ve hangi koşullarda sonlanacağını bilemeyiz.

Kısacası, while döngüsü belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlarken ve bir kod bloğunu sürekli olarak yürütürken for döngüsü bir iterable'in bir öğesi üzerinde adım adım tekrarlanır. Hangi döngü yapısının kullanılacağı, programın gereksinimlerine bağlıdır ve her bir durumda farklı olabilir.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir